Template:Pl:Iotw text/2012-7

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Zoo w Phoenix (na obrazku) oraz inni w Stanach Zjednoczonych podążają za Berlińskim przykładem bycia dokładnym na mapie. We Wrocławiu również.