UkrainianTagCheckRules

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Файл україномовних правил для Validator:TagChecker

# JOSM TagChecker validator file

# Складається з так-званих правил. Кожне правило це рядок, поділений на поля символом ":".
# <тип даних> : тип помилки : <ключ><вираз><значення>
# Тип даних - може бути
#   node    - точка
#   way     - лінія
#   relation  - відношення
#   *      - любий з означених

# Тип помилки
#   E - помилка
#   W - попередження
#   I - інформація

# Ключ назва тегу, або регексп що захоплює декілька тегів. 
# Регексп пишеться між двома символами "/".
# highway == /motorway|trunk|primary|secondary|tertiary|residential|pedestrian/
# Якщо наприкінці додати символ "i", регексп буде не чутливим до регістру.

# Вираз може бути "!=" або "==". Кілька виразів може бути об'єднано за допомогою оператора &&.
# Значення - значення або регексп, з яким порівнюється

# Коментар у кінці правила буде використаний як назва повідомлення про помилку.

# Наприклад:
#*  : E : name == /.*(ё|ъ|э).*/             # Російські літери в назвах об'єктів

 *  : E : name == /.*(ё|ъ|э).*/             # Російські літери в назвах об’єктів
 *  : W : name != /(вулиця|проспект|провулок|бульвар|шосе).*/i && highway == /residential/# Означальне слово на початку імені
 *  : W : name != /.*(вулиця|проспект|провулок|бульвар|шосе).*/i && highway == /residential/# Відсутне означальне слово для вулиці