User:Gilbert54/Template:NL:How to map a:B

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

B

Bakker

Baker Oslo.jpg node closed way

shop=bakery      TagInfoIcon.png
name=*
opening_hours=*
optioneel
pastry_shop=yes/no/only

Opmerkingen:
 • In Nederland (en soms ook in Vlaanderen) gebruikt men meestal de term "warme bakker" voor een bakker die zijn brood zelf bakt - in tegenstelling tot een bakker die enkel brood verkoopt maar het niet zelf bakt. Voor OpenStreetMap wordt er geen verschil gemaakt.
 • Een speciaalzaak voor gebak en taart wordt een banketbakker genoemd. In dat geval voeg je dat tag pastry_shop=* toe.
 • Deze tag is enkel voor de winkel van de bakker (shop), niet voor de werkplaats waar gebakken wordt. Als die afzonderlijk getagd wordt - bv bij een zeer grote bakkerij of een industrieel bedrijf - gebruik dan building=industrial + industrial=bakery.
 • Wikipedia: Bakkerij


#index - #top

Bank (financiële instelling)

Vault.jpg node closed way<br\>

amenity=bank      TagInfoIcon.png
name=*
operator=*
optioneel
atm=yes/no

Opmerkingen:
 • name=* geeft de naam van het filiaal weer
 • operator=* geeft aan tot welke bank het filiaal behoort.
 • atm=yes/no geeft aan of een Geldautomaat voorhanden is. Dit is enkel voor geldautomaten binnen het bankgebouw. Een geldautomaat aan de buitenkant wordt steeds afzonderlijk getagd met amenity=atm op de muur waar hij zich bevindt
 • Wikipedia: Bank


#index - #top

Bank (om op te zitten)

Zie Zitbank


#index - #top

Bar

NightBar Erfurt.jpg node closed way

amenity=bar      TagInfoIcon.png
+ name=*
optioneel
food=yes

Opmerkingen:

"Bar" kan een totaal verschillende betekenis hebben van land tot land. In België en Nederland wordt er meestal een drankgelegenheid mee bedoeld van de hogere klasse of een zaak waar erotisch vermaak aangeboden wordt.

Zie ook:


#index - #top

Bareel

Zie Slagboom


#index - #top

Basisstation

Mobile phone base station 2010 12 30 165211 PC304165.jpg node way

Op een GSM mast:
man_made=mast      TagInfoIcon.png
tower:type=communication
communication:mobile_phone=yes

Opmerkingen:
 • Een GSM basisstation vindt je meestal op een mast in de vrije natuur, langs snelwegen of in industrieparks. In de bewouwde kom worden ze meestal gecamoufleerd opgesteld op watertorens, op kerktorens of op het dak van hoge appartementsgebouwen.
 • Bij een GSM basisstation hoort ook de transmissie-apparatuur. Bij een gewone GSM mast zit die meestal in een containerbhuizing die aan de voet van de mast staat. Indien meerdere operatoren dezelfde mast delen zal je op de grond een afzonderlijke container voor iedere operator zien staan.
 • Bij een GSM basisstation hoort ook de transmissie-apparatuur. Bij een gewone GSM mast zit die meestal in een containerbhuizing die aan de voet van de mast staat. Indien meerdere operatoren dezelfde mast delen zal je op de grond een afzonderlijke container voor iedere operator zien staan.
Sender Blauen-2.jpg node way

Op een grote zendmast (TV of militair):
man_made=communications_tower      TagInfoIcon.png
communication:television=yes
communication:radio=yes
+ ... + communication:mobile_phone=yes

 • Indien de antennes op een gebouw of op een TV-toren gemonteerd zijn zal je gewoonllijk niets zien van de transmissie-apparatuur.
 • Indien de antennes gemonteerd zijn op een gebouw, watertoren, schouw, kerktoren, enz. dan tag je het bouwwerk zoals gewoonlijk en voeg je daar communication:mobile_phone=yes aan toe.


#index - #top

BBQ

Bbq.jpg node closed way

amenity=bbq      TagInfoIcon.png
name=*

Opmerkingen:
 • Alleen geldig voor permanent opgestelde BBQ.
 • zie ook bij Picknickplaats


#index - #top

Beek

Marshall-county-indiana-yellow-river.jpg way

waterway=stream      TagInfoIcon.png
name=*
width=#

Opmerkingen:
 • Een beek is een natuurlijke waterloop die evolueert tot rivier of in een rivier uitmondt.
 • Zie ook Gracht, Rivier.


#index - #top

Beeldhouwwerk

Zie Standbeeld
#index - #top

Benzinestation

Zie: Tankstation


#index - #top

Begraafplaats

Camposanto 19-08-2008 16-31-22.JPG node area

amenity=grave_yard      TagInfoIcon.png
religion=*
denomination=*


area
landuse=cemetery      TagInfoIcon.png
religion=*
denomination=*

Opmerkingen:
 • Kleinere begraafplaatsen kunnen met amenity=grave_yard beschreven worden.
 • Individuele graven met historisch belang kunnen getagd worden met
historic=tomb + tomb=tombstone
of
historic=tomb + tomb=vault.
#index - #top

Bejaardentehuis

Zie Rustoord


#index - #top

Beursgebouw

Bourse Bxl 02.JPG node closed way

amenity=stock_exchange      TagInfoIcon.png
name=*

Opmerkingen:

Nog niet officieel aanvaard (approved) maar wordt defacto gebruikt.
Combineer de beurs functie met het gebouw: building=yes.


#index - #top

Bewakingscamera

Surveillance video cameras, Gdynia.jpeg node

man_made=surveillance      TagInfoIcon.png
surveillance=indoor/outdoor/public
surveillance:type=*
surveillance:zone=*

Opmerkingen:
 • surveillance=indoor interne controle (bijvoorbeeld in winkel) - onwaarschijnlijk om op een kaart te staan
 • surveillance=outdoor prive-controle buiten (bijvoorbeeld aan ambassade)
 • surveillance=public controle buiten (bijvoorbeeld in steden)
  • surveillance:type=*:
   • camera: algemeen gebruik
   • guard: bewaking, bv. aan een bedrijfsingang
   • ALPR: automatische nummerplaatherkenning (Automatic License Plate Recognition)
  • surveillance:zone=*: town, parking, traffic, shop, bank, building
 • Voor traject controle (controle van de gemiddelde snelheid over een bepaald traject): zie Controle


#index - #top

Bezienswaardigheid

Byzantine fort.jpg node closed way area

tourism=attraction      TagInfoIcon.png
name=*
attraction=*

Opmerkingen:
 • Deze is de meest algemene vorm om een bezienswaardigheid te markeren.
 • Dit attribuut kan ook in kombinatie met andere attributen worden toegekend.
 • Voorbeeld, voor een bezienswaardige ruine van een kasteel:
historic=castle
castle_type=defensive
ruins=yes
tourism=attraction .


#index - #top

Bibliotheek

Wpm02 24.JPG node closed way

amenity=library      TagInfoIcon.png
name=*
optioneel
operator=*opening_hours=*

Opmerkingen:

Met de tag "operator" kan je bv. aangeven dat het niet om de openbare bibliotheek gaat, maar om de bibliotheek van de school, universiteit, enz.

Mobile library fawe uganda.jpg node

amenity=mobile_library      TagInfoIcon.png
name=*
optioneel
operator=*opening_hours=*

 • Stopplaatsen van een mobile bibliotheek worden getagd met een punt, net zoals de stopplaatsen van een lijnbus. De route van de mobiele bibliotheek kan je eventueel in een route relatie zetten.
 • Openingsdagen en -uren worden in de tag opening_hours=* aangegeven.
 • Details over het taggen van een mobiele bibliotheek vindt je op de wiki pagina


#index - #top

Bijenkorf

Bijenstand (Honeybees).jpg node area

man_made=beehive      TagInfoIcon.png
optioneel
capacity=*
operator=*
seasonal=yes

Opmerkingen:
 • Voor het markeren van bijenkorven is nog geen duidelijke afspraak. Op de wiki Proposed features/apiary vindt je een half dozijn verschillende tags voor hetzelfde. In afwachting van een goedgekeurd voorstel kan je bijenkorven best taggen als man_made=beehive voor de plaats waar de bijenkorven staan (kan tijdelijk zijn).
  • Capacity: het aantal bijenkorven die opgesteld staan
  • Operator: de eigenaar van de bijen (imkerij)
  • Seasonal: als het om een tijdelijke opstelling gaat, wat doorgaans het geval is buiten de imkerij.
 • Voor de imkerij gebruik je best craft=beekeeper.
 • Wikipedia: Imkerij


#index - #top

Bioscoop

zie Cinema


#index - #top

Bistro

zie Café


#index - #top

Boerderij

Bauernhof Femund.jpg Mf area.png

landuse=farmyard      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
 • Het zogenaamde erf. Dit is de grond waarop de boerderij, de stallingen staan, eventuele moestuin of tuin, enkele (fruit)bomen, enz.
 • De gebouwen op een boerderij worden afzonderlijk getagd:
 • Eventueel kan je de boerderij en de bijbehorende landbouwgronden samenbrengen in een relatie.
 • Zie ook: Landbouwgrond voor weide, veld of akker.


#index - #top

Bollard

Bollard and railings, Belfast - geograph.org.uk - 1003286.jpg

Poller.jpg

Bollard in residential area.jpg

node way closed way

barrier=bollard      TagInfoIcon.png

optioneel
bollard=rising      TagInfoIcon.png

optioneel
opening_hours=*

Opmerkingen:
 • Oorspronkelijk word deze term in het Engels gebruikt voor een meerpaal of bolder (om schepen aan te meren)
 • De juiste Nederlandse benaming is Poller of Bollard
 • In OSM wordt bollard voor alle soorten verticale palen gebruikt die als wegversperring gebruikt worden
 • Vaste paaltjes vindt je voornamelijk op paden waar enkel voetgangers en fietsers door mogen
 • Verzinkbare bollards worden meestal gebruikt om in bepaalde straten enkel openbaar vervoer of hulpdiensten toe te laten of als toegangscontrole of inbraakbeveiliging op parkeerterreinen. Voor verzinkbare bollards voeg je de tag bollard=rising toe. Als de toegangsbeperking van tijdelijke aard is kan je dit aangeven met opening_hours=*.
 • Voor paaltjes die kunnen verwijderd worden (meestal vergrendeld met een slot) voeg je bollard=removable toe.
 • Als meerdere palen in een rij opgesteld staan kan je een lijn gebruiken i.p.v. een punt om de bollards te markeren.


#index - #top

Boom, Bomenrij

Tree.jpg

Row of Poplar Trees - geograph.org.uk - 242206.jpg

node

natural=tree      TagInfoIcon.png

way lijn
natural=tree_row      TagInfoIcon.png

opties:
denotation=*
genus=*
species=*
en eventueel
+ genus:nl=*
+ species:nl=*

Opmerkingen:
 • denotation=*: geeft context bij de boom of bomenrij
Als je bij taginfo TagInfoIcon.png gaat kijken zal je vaststellen dat deze tag nauwelijks gebruikt wordt, tenzij met de vermelding "FIXME".
  • denotation=natural_monument: geregistreerd als onroerend erfgoed; in feite duplicatie want dit kan net zo goed door de tag historic=yes + heritage=4 toe te voegen met bijkomende tags om het erfgoed te beschrijven. Voor meer details over heritage=* zie Proposed features/heritage.
  • denotation=avenue: laan. Beschrijft de bomenrij als geplaatst langs de weg. Eigenlijk overbodig daar de plaatsing van de bomenrij op de kaart vanzelf uitwijst als ze langs de weg staan.
  • denotation=urban: bomen in stedelijk gebied
  • denotation=cluster: boom als deel van een groepje b omen. Door de meeste mappers als nutteloos beschouwd.
  • denotation=landmark: opmerkelijke boom omwille van zijn vorm of afmetingen. Meestal zichtbaar vanop een grote afstand. Alternatief: landmark=yes.
 • Als je geen tijd of zin hebt om de enkele of dubbele bomenrij langs de weg te taggen kan je aan te weg (highway=*) de tag tree_lined=left/right/both toevoegen. TagInfoIcon.png


#index - #top

Boomgaard

Altesland2.jpg area

landuse=orchard      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
 • Boomgaard, met bomen of struiken voor voedselproductie.
#index - #top

Boothelling

Swanage lifeboat on its slipway 1.JPG node

Voor kleine boten (recreatieve scheepvaart):
leisure=slipway      TagInfoIcon.png

In een haven:
harbour=slipway      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
#index - #top

Bootverhuur

Modern Canoe.jpg node closed way

shop=boat_rental      TagInfoIcon.png
of
amenity=boat_rental      TagInfoIcon.png

+ name=*

Opmerkingen:
#index - #top

Bordeel

Aarschotstraat.jpg node closed way

amenity=brothel      TagInfoIcon.png
name=*

Opmerkingen:
#index - #top

Bos

Forestry Road - geograph.org.uk - 215468.jpg area

landuse=forest      TagInfoIcon.png
name=*
wood=coniferous/deciduous/mixed

Opmerkingen:
 • landuse=forest: bosbouw, beheerd bos. Het grootste deel van de bossen worden gebruikt voor bosbouw.
 • De boomsoorten onderscheiden kan met wood=coniferous/deciduous/mixed voor naald-, loof- of gemengde bomen.
Biogradska suma.jpg area

natural=wood      TagInfoIcon.png

name=*
wood=coniferous/deciduous/mixed

 • Alleen perfect natuurlijke bossen (bosgebied) moet met natural=wood getagd worden.
 • Nooit gelijktijdig forest en wood gebruiken.
 • zie ook Oerwoud
#index - #top

Bospad

GuideFootPathCycleYes.jpg way

highway=path      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
 • Een pad is een route die opengesteld is voor publiek, maar niet bedoeld is voor motorvoertuigen. Meer details vindt je op de wiki pagina.
 • Zie ook Veldweg.
#index - #top

Brandkraan

Gele brandkraan.jpg Mf node.png

emergency=fire_hydrant      TagInfoIcon.png
of
amenity=fire_hydrant      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:

Zie ook: Drinkwater, Brandweerkazerne

Brandkraan met opzetstuk.jpg Mf node.png

emergency=fire_hydrant
location=underground
of
amenity=fire_hydrant
location=underground

Opmerkingen:

De brandkraan kan ook onder de grond zitten.

#index - #top

Brandweerkazerne

Tower Ladder 119 26 Hooper St jeh.jpg node closed way

amenity=fire_station      TagInfoIcon.png
building=yes
name=*

Opmerkingen:
#index - #top

Brievenbus

Postbus-Lebbeke.JPG node

amenity=post_box      TagInfoIcon.png
operator=bpost
ref=*
collection_times=*

Opmerkingen:
 • ref=* - Identificatie van de brievenbus
 • collection_times=* – Dagen en uren waarop de brieven opgehaald worden.
Voorbeeld: Mo-Fr 15:00,18:00,19:00,23:00; Sa 15:00; Su 10:30,23:00
#index - #top

Bron

Arzborn.JPG node

natural=spring      TagInfoIcon.png
name=*

Opmerkingen:
 • zie ook: Spa (bron voor therapeutische werking)
#index - #top

Brug

Bridge-yes.jpg way

bridge=*      TagInfoIcon.png
layer=1
name=*
ref=*

Opmerkingen:
 • Wordt gecombineerd met highway=* of railway=*
 • De brug moet worden gehecht aan het gedeelte van de weg waar de brug deel van uitmaakt. Deze weg wordt dus meestal verdeeld in drie segmenten (de weg vóór de brug, de brug zelf, de weg na de brug).
 • Wanneer twee of meer bruggen onderling kruisen, is dit met layer=1, layer=2, enz. te gebruiken.
 • Indien de brug gelijkgronds is en de kruisende weg loopt eronder door, dan gebruik je geen "layer" tag voor de gelijkgrondse brug (layer=0 is de default waarde) en zet je de weg eronder op layer=-1. Ofwel gebruik je een tunnel voor de lager gelegen weg en geen brug voor de hoger gelegen weg, maar niet beide samen.
 • Voor de waarde bij bridge=* kan je gewoon "yes" gebruiken of het type brug invullen. Voor gangbare waarden zie bridge=*, Tuibrug, Hefbrug, Draaibrug en uteraard Taginfo TagInfoIcon.png
#index - #top

Buis (betonnen buis voor gracht of beek)

Zie Overwelving
#index - #top

Buizenbrug

Fairfield Pipe Bridge 2009.JPG way

man_made=pipeline      TagInfoIcon.png
bridge=*
location=overground

optioneel
operator=*
type=*

Opmerkingen:
 • Een buizenbrug is een brugconstructie voor buizen. Je vindt ze hoofdzakelijk in industriële omgevingen en bij pijpleidingen voor olie of gas.
 • Het opsplitsen van de pijpleiding gebeurt op dezelfde manier zoals bij een gewone brug.
 • Als de brug een specifieke constructie heeft mag je i.p.v. "yes" bij bridge=* de juiste waarde gebruiken, net zoals bij een gewone brug.

Wikipedia: pipeline bridge

#index - #top

Burcht

zie Kasteel
#index - #top

Bureel

Zie: Kantoor
#index - #top

Bushalte / Tramhalte

Bushalte Noorderplaats voor De Lijn en Veolia.jpg

Dscf1400-600.jpg

node

highway=bus_stop      TagInfoIcon.png
of
railway=tram_stop      TagInfoIcon.png
name=*
ref=*
operator=*
route_ref=*
not_served_by=*
zone=*
shelter=*
bench=*
tactile_paving=*
display=departures
display_type=overview

nodewayarea
highway=bus_stop

relation
type=public_transport
public_transport=stop_area
name=*
ref=*

Opmerkingen:
 • Praktisch: een knoop met highway=bus_stop aan de kant van de weg waar de passagiers wachten.


Het volgende kan worden toegepast als de public_transport tags ooit correct zullen worden gerenderd. Op dit moment heeft het weinig zin om deze tags toe te voegen.

 • Een bus- of tramhalte kan gezien worden als twee te onderscheiden delen: De plaats waar het voertuig op de straat of op de sporen halthoudt highway=bus_stop / railway=tram_stop (voorheen als knoop die deel uitmaakt van de weg) en de plaats waar de passagiers op de bus staan te wachten. highway=bus_stop (voorheen als losstaande knoop aan de juiste kant van de weg) of public_transport=platform (tegenwoordig). Om te zorgen dat JOSM deze herkent moet daar nog bus=yes of tram=yes aan worden toegevoegd.

Zie ook bushalte, bushokje, buslijn, busstation

#index - #top

Bushokje

Bus shelter.jpg node area

amenity=shelter      TagInfoIcon.png
shelter_type=public_transport      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
 • Als het bushokje niet verder weg staat, kan aan het platform (public_transport=platform) ook gewoon shelter=yes toegevoegd worden.
 • Let op: het is van belang om shelter_type aan te geven, aangezien de tag shelter ook voor vele andere schuilplaatsen gebruikt wordt. (Bv. Schuilhut/Berghut)
#index - #top

Buslijn

Buslijn.jpg relation

type=route      TagInfoIcon.png
route=bus
ref=*
network=*
operator=*

Opmerkingen:
#index - #top

Busstation

Kusatsu-Onsen Bus Station.jpg node closed way

public_transport=station     TagInfoIcon.png
bus=yes

Opmerkingen:
#index - #top

Buurthuis

Zie Gemeenschapscenter
#index - #top