User:Gilbert54/Template:NL:How to map a:D

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

D

#index - #top

Dagbouw

Bucket wheel excavator in Ferropolis.jpg closed way

landuse=quarry      TagInfoIcon.png
name=*
operator=*
resource=*

Opmerkingen:
Er zijn in het verleden een aantal voorstellen geweest voor landuse=surface_mining, maar voolopig blijft de bestaande tagging van kracht.
resource=*: de delfstof die uit de mijn gehaald wordt.
Zie ook: horizontale mijnschacht, mijn
Wiki: dagbouw.
#index - #top

Dak

Preem Karlskrona.jpg closed way

building=roof      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
Een gebouw dat alleen bestaat ​​uit een dak en waarvan de (meeste) zijkanten open zijn. Typisch voor benzine stations en carports.
#index - #top

Dam

zie Dijk of Stuwdam
#index - #top

Dansschool

Dancing lesson 16507650.jpg node closed way

leisure=dance      TagInfoIcon.png
dance:teaching=yes

Opmerkingen:
Sommigen stellen amenity=dancing_school voor, maar er is een duidelijke voorkeur voor de tags die bij de afbeelding staan.
Wiki: dansschool.
#index - #top

Dierenarts

zie Dokter
#index - #top

Dierenasiel

Dog in animal shelter in Washington, Iowa.jpg node closed way

amenity=animal_shelter      TagInfoIcon.png
animal_shelter=dog;cat;species
name=*
operator=*

Opmerkingen:

Zie ook:

#index - #top

Dierenpension

Running in the grass yard@Affectionate Pet Care.JPG node closed way

amenity=animal_boarding      TagInfoIcon.png
animal_shelter=dog voor Honden
animal_shelter=cat voor Katten
name=*
operator=*

Opmerkingen:
 • Een dierenpension is is een plaats waar de eigenaar zijn huisdier tijdelijk kan onderbrengen, bv. tijdens vakantie of ziekte (van de eigenaar).
 • Termen die in onbruik zijn:
amenity=kennels alternatief voor Hondenpension
amenity=cattery alternatief voor Kattenpension
#index - #top

Dijk

Whitgift, dyke and Ouse.jpg area closed way

man_made=dyke      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
 • kunstmatige dam voor de bestrijding van overstromingen, bijvoorbeeld langs een rivier.
#index - #top

Disco

Gatecrasher.jpg node closed way

amenity=nightclub      TagInfoIcon.png
name=*
opening_hours=*
operator=*

Opmerkingen:

Zie ook:

#index - #top

Dokter

Doctors stethoscope 2.jpg node

amenity=doctors Dokter (Arts)      TagInfoIcon.png
of
amenity=dentist Tandarts      TagInfoIcon.png
of
amenity=veterinary Dierenarts      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
#index - #top

Doodlopende weg

Belgian road sign F45.svg
F45

Belgium-trafficsign-f45b.svg
F45b
node

noexit=yes      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
 • Tegen de gewoonte in van veel mappers is deze tag bedoeld voor straten die voor iedereen doodlopend zijn, dus niet enkel voor gemotoriseerd verkeer, maar ook voor fietsers en voetgangers. De tag wordt aangebracht op het einde van de weg.
 • Het icoontje van het verkeersbord dat door de meeste renderers gebruikt wordt is in die zin misleidend, omdat je het verkeersbord in de realiteit aan het begin van de weg ziet en niet op het einde van de weg.
 • Sinds Juli 2013 bestaat er een variant op het bord F45, nl. F45b, dat aangeeft dat voetgagers en fietsers wel door kunnen.

Zie ook Talk:Key:noexit voor een discussie over zin en onzin van deze tag.
TagInfo vermeldt enkele zeldzame gevallen waar de tag noexit=* gecombineerd wordt met een specificatie voor welk soort vervoermiddel de straat doodloopt.

#index - #top

Doorgang gebouw

zie Huisonderdoorgang


#index - #top

Douane

Mauritius Road Signs - Prohibitory Sign - Prohibition of passing without stopping (Customs).svg node closed way

amenity=customs      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:


#index - #top

Drasland

150px area

natural=wetland
+ wetland=*      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:

Drasland is de algemene term die alle moeras-achtige landschappen omvat. We onderscheiden hierin verschillende types. Naast meers, moeras en veen zijn er nog een groot aantal andere soorten drasland:


USGS image cropped.jpg area

natural=wetland
wetland=marsh      TagInfoIcon.png

Meers

Een meers of broek is het natuurlijke overstromingsgebied van een waterloop. De begroeïng is doorgaans een mix van grassoorten en laag struikgewas.
Wiki: meers, broek.

Belarus-Peat Mining near Rudzensk-Swamp-2.jpg area

natural=wetland      TagInfoIcon.png
wetland=swamp

Moeras

Een moeras is een ondergelopen gebied dat voornamelijk begroeid is met bomen.
Wiki: moeras.

Veenlens5.jpg area

natural=wetland      TagInfoIcon.png
wetland=bog

Laagveen

Laagveen heeft als belangrijkste kenmerk dat het veen onder invloed van het grondwater ontstaan is.
Wiki: laagveen.

Hautes-Fagnes.jpg area

natural=wetland
wetland=fen      TagInfoIcon.png

Hoogveen

Laagveen heeft als belangrijkste kenmerk dat het veen onder invloed van het grondwater ontstaan is.
Wiki: hoogveen.

#index - #top

Driehoekscoördinaten

RijksdriehoeksmetingNulpunt.jpg node

man_made=survey_point      TagInfoIcon.png
type=triangulation      TagInfoIcon.png
ref=*
ele=*

Opmerkingen:
 • In Nederland bekend als Coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting of kortweg Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RD-coördinaten).
 • In België wordt de methode van de RD-coördinaten niet toegepast. Daar gebruikt men de Lambert projectie.
 • Voor historische mijlpalen zie: Mijlpaal.

Wiki: RD-Coordinaten, Lambert projectie EN, NL.
Nationaal Geografisch Instituut (GDI): Lambert 2008

#index - #top

Drinkwater, Drinkbaar water

Basler Trinkwasser 1341.jpg node

amenity=drinking_water      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
 • Geeft een punt aan waar je een kraantje of fonteintje met drinkbaar water vindt.
 • Voor een waterput is bijkomend de markering met man_made=water_well gebruikelijk.
 • Een decoratieve fontein wordt met amenity=fountain aangegeven,
 • Een plaats waar je zeer grote hoeveelheden water kan aftappen, dat niet per sé drinkwater is, wordt met waterway=water_point gemarkeerd.
  • Ook hier kan je eventueel bijkomend drinkable=yes vermelden.
 • Een drinkplaats voor dieren is amenity=watering_place.
#index - #top

Duikcentrum

Buzo.jpg node closed way

amenity=dive_center      TagInfoIcon.png
sport=scuba_diving
shop=scuba_diving
scuba_diving:air_fill=yes/no
scuba_diving:rental=yes/no
scuba_diving:education=yes/no

Opmerkingen:
 • Met duiken wordt hier de onderwatersport bedoeld, niet de kunst van het springen in het water.
 • Opgelet: altijd als hoofdsleutel amenity=dive_center gebruiken. De tag sport=* wordt in het algemeen niet afgebeeld op een kaart.
 • Als er een winkel bij is, dan shop=scuba_diving toevoegen. Een winkel voor duikmateriaal zonder meer is geen duikcentrum, maar gewoon een winkel.
 • Voor verdere details zie Proposed features/scuba diving2.

Taginfo: scuba diving subtags.
Wiki: duiksport, onderwatersport Nederland, onderwatersport Vlaanderen, onderwatersport Wallonië.

#index - #top

Duiker

Culverted stream under Heron Drive - geograph.org.uk - 362854 way

waterway=*
tunnel=culvert      TagInfoIcon.png
layer=-1

Opmerkingen:
 • Een buis, meestal in beton, met langs weerszijden kopstukken om een gracht of beek onder een weg of oprit te leiden.
 • Zoals bij elke Tunnel markeer je op de gracht of beek het begin en het einde van het overwelfde gedeelte, en geef je aan: tunnel=culvert en layer=-1.

Wiki: culvert, duiker.

#index - #top

Duivenhok, duivenkot, duiventil

Trebic jejkov chmelova holubnik node closed way

man_made=dovecote      TagInfoIcon.png
of
building=dovecote      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
 • Met duiventil, ook wel duivenhok of duivenkot genoemd, bedoelen we een hok dat voornamelijk door duivenliefhebbers voor de duivensport bebruikt wordt. Er is nog geen formeel besluit of het nu building of man_made moet zijn. Op Taginfo zie je hoofdzakelijk man_made.
 • Soms wordt verkeerdelijk wel eens de term duivenslag gebruikt voor een duiventil, maar de duivenslag is enkel het deurtje voor de duiven in de duiventil.
 • Naast de gewone duiventil bestaan er nog duiventorens.
#index - #top

Duiventoren

Duiventil Staverden.jpg node closed way

man_made=dovecote      TagInfoIcon.png
of
building=dovecote      TagInfoIcon.png

historic=building

Opmerkingen:
 • In tegenstelling tot het hedendaagse duivenkot gaat het bij een duiventoren om een historisch gebouw, meestal onderdeel van een herenhoeve of kasteel. In het Engels wordt een duivenhok eveneens dovecote genoemd. Om het onderscheid te maken met de gewone duiventil voeg je historic=building toe.

Wiki: duiventoren.

Duiventoren Kortrijk naast Conservatorium.JPG node closed way

man_made=pest_control      TagInfoIcon.png
pest_control=dovecote      TagInfoIcon.png

 • Er is nu ook een moderne duiventoren. Deze wordt gebruikt om in stedelijke gebieden de duivenoverlast onder controle te houden. Deze methode komt oorspronkelijk uit Duitsland en wordt intussen ook in enkele Nederlandse en Belgische steden toegepast.
 • Er bestaat nog geen afspraak hoe deze moeten getagd worden. Het voorbeeld bij de foto is slechts een suggestie.

Wiki: duiventoren, tillenmethode.

#index - #top