User:Lenochod/Cs:Elektrické vedení

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

DOPLŇOVÁNÍ FOTEK

Hodně fotek různých druhů sloupů a dalších zařízení distribuční sítě chybí. V textu jsou tedy odkazy na Panoramu nebo Streetview, což není ideální. Je potřeba nafotit tyto popisné fotky tak, aby měly licenci kompatibilní s OSM WIki.

Obecné informace

Vedení by nikdy nemělo někde jen tak končit. Vždy by na konci mělo být něco z následujících možností:

Občas člověk narazí na zrušené vedení, které opravdu končí někde v polích, v takovém případě je dobré přidat note=Vedení tu končí, nebo note=Zbytek zrušeno atd.

Postup mapování

Pokud se cíleně věnujeme mapovaní vedení, doporučuje se systematicky pokračovat od místa kde vedení končí (a má pokračovat, tedy měl by tam být tag fixme=continue) a potom postupně pokračovat. Obecně vedení VN má většinou páteřní linku od které se odpojují lokální odbočky k zakončení. Při mapování tedy postupujeme po hlavní páteřní lince a postupně kompletně mapujeme všechny odbočky na které narazíme. Pokud se některou nechceme zabývat nebo v některém místě už potřebujeme skončit, přidáme na takový bod fixme=continue aby bylo jasné že tu vedení nekončí.

Pokud už někde vedení mapujeme, mapujeme maximum možných prvků - transformátory, přechody do země (location:transition=yes) nebo vypínače (power=switch).

Nejdříve začneme sloupy

 • jsou vidět jako stíny na ortofoto mapách, v JOSM je najdeme např pod názvy Mapbox Satellite, Snímky světa Esri, Maxar ... ... v menu Mapové podklady. Před mapováním s jejich pomocí je potřeba je zarovnat, třeba dle již zmapovaných prvků mapy!! Doporučujeme také ortofoto střídat, pokud někde není na poly, louce... stožár vidět. Lze je vidět i dle stop traktorů, jak tyto místa objíždějí.
 • jsou vidět jako ostrůvky na polích skrze lpis, který v JOSM najdeme v Mapové podklady -> Snímky, které naptří do žádné jiné kategorie -> Český pLPIS. Pokud jsou všechny ostrůvky hezky v řadě a v pravidelných rozestupech, pak to může být elektrické vedení.. ale může to značit i keře, skruže, geodetický bod... pokud to jde je vždy lepší ověřit si existenci vedení z nějakého dalšího zdroje (např. Streetview nebo Panorama).

Dráty (vedení)

 • Pro začátečníky doporučujeme mapovat jenom vedení na polích a na loukách. V lese a přes remízky se ztrácí a není z fotografií rozeznatelné. Je určitě bezpečnější dál nemapovat a pokračovat až za remízkem či lesem, kde bude vedení zase jasně zřetelné. Na poslední bod v takovéto mezeře přidáme tag fixme=continue, chybějící část může později domapovat někdo s místní znalostí.
 • Také v blízkostí obcí můžou být různé neobvyklé situace, kdy třeba vedení dělá spirálu a kříží se, ale přitom se nespojuje. Vždy platí pravidlo - pokud je něco divného a z ortofoto podkladu si nejsme jisti - raději nemapujeme a místo přeskočíme.
 • Pozor na stáří různých ortofoto podkladů, dost vedení bylo zrušeno, přeloženo... Jako podklad CUZK:KM nedoporučujeme používat - nemusí být aktuální nebo poloha může být špatně. Ideální je vždy ověřit existenci z více zdrojů... nebo ještě lépe přímo v terénu. V terénu nevstupujeme na oplocené/cizí pozemky bez dovolení majitelů.

Co určitě NEDĚLAT

 • Nekopírovat vedení z ostatních map, např. z mapy.cz! Nejenom že mapy obsahují dost vedení co už dávno neexistují, obsahují také falešné vedení určené k detekci kopírování mapy.
 • Mapovat podle špatně zkalibrovaného podkladu (ortofota). Pokud se vám zdá že jsou všechny existující vedení posunutá, je velká šance že problém je spíš ve špatném posunutí vrstvy ve vašem editoru...

Stožáry

Stožár VVN

Tower stozar.jpg

Jsou obvykle z železa a obsahují několik pater drátů. Dosahují výšky až několika desítek metrů.

Je možné také přidat další tagy, zde např.

Stožár s přechodem VVN na podzemní kabel

Panorama Mapy.cz - node 6023286183

I stožár VVN může mít location:transition=yes, tady je například přechod na podzemní kabel 110kV

Sloupy

Obyčejný sloup VN

Pole sloup.jpg

Bývají často vyrobeny z betonu, dřeva nebo kovu, obvykle obsahují jedno patro drátů a nejsou tak vysoké jako stožáry. Přenášejí nízké až vysoké napětí na úrovni distribuce.

Opět je možné doplnit další vlastnosti, zde např. material=concrete

Sloup s vypínačem

Panorama Mapy.cz - node 3782645879

Sloup s mechanickým vypínačem switch=mechanical.

Každá odbočka VN vedení většinou má jeden vypínač hned za místem odbočení z páteřní trasy a potom ještě další před koncovým zařízením (transformátor, přechod do země,...). Pokud je odbočka krátká (tak do 5ti sloupů), může tam být jenom jeden.


Vypínače mají svoje specifické referenční číslo, většinou podle identifikace a čísla vedení kde první písmena jsou US, tedy např. US PZ1337 kde PZ1337 je číslo vedení. U odboček k jednomu transformátoru bývá referenční číslo stejné pro vedení, vypínač i transformátor.

Dvojitý vypínač na jednom sloupu

Google StreetView - node 2323964666

Dvojitý vypínač pro dvojité vedení VN, opět stačí přidat jenom switch=mechanical
Dvojice vypínačů vedle sebe

Panorama Mapy.cz - node 4719432249

Pro dvojité linky se taky používají dvojice sloupů s vypínači:

Pokud je vedení power=line přerušeno jenom kvůli vypínačům, tagujeme i vedení přes vypínače jako power=line kvůli kontinuitě a vykreslování v mapě.

Dálkově ovládaný vypínač

Panorama Mapy.cz - node 4550077256

Další varianta vypínače na kterou můžeme narazit je rádiově ovládaný vypínač který vypadá takto (na sloupu je vidět malý transformátor pro napájení radiomodemu, anténa a krabice s elektronikou). Žádný standardní tag pro něj neexistuje, ale je dobré to uvést třeba do tagu note:
Přechod vedení na podzemní kabel

Bez transformatoru-vedeni vede do zeme.jpg

Panorama Mapy.cz - node 8983738153

Stožár s vedením 35kV, od kterého vedení pokračuje v zemi. Na sloupu před ním je vypínač.

Tento sloup označíme:

Přechod vedení na podzemní kabel s vypínačem

Panorama Mapy.cz - node 3792194390

Sloup s připojením kabelu, tedy location:transition=yes a navíc s mechanickým vypínačem switch=mechanical
Přechod z vedení na kabel na sloupech

Panorama Mapy.cz - node 5129465813

Sloup s přechodem z klasického vedení na kabel na sloupech, je na něm také vypínač. Na tento sloup tedy patří:

Není to location:transition=yes protože kabel nejde do země.

Pokračující vedení černým kabelem na sloupech potom není power=minor_line ale:


Transformátor na sloupu

Transformator na sloupu.jpg

Štítek:

Stitek sloupoveho transformatoru.jpg

Transformátor (může být na jednom nebo vice sloupech):


Pozn.: Uvádějí se i doplňkové tagy platné pro sloupy, např material=concrete.
V tomto případě tedy převedeme údaje na štítku na následující tagy:


Průchozí transformátor s vypínačem

Panorama Mapy.cz - node 4760599191

Sloup s transformátorem "vše v jednom" který se často dává když je potřeba přidat transformátor doprostřed vedení. Obsahuje jak vlastní transformátor tak vypínač:
Dvojitý transformátor

Ukonceni s transformatorma.jpg

Dva transformátory vedle sebe s vypínači, je možné mapovat jako jediný bod:
Transformátor na stožáru

Panorama Mapy.cz - node 3513105805

Transformátor může být i na vysokém stožáru (často jde o kombinované trasy 110kV+VN nebo původní 110kV po kterých teď vede VN). Tagování je identické, až na power=tower místo power=pole.

Trafostanice v budovách

Věžová trafostanice

Panorama Mapy.cz - way 315789179

Věžová trafostanice je vysoká budova specifického tvaru s malým půdorysem.

Na budovu patří:

Vedení je připojené na bod :power=terminal na budově

Plechový kiosek

Trafostanice v plechovém kiosku

(Další příklad: Panorama Mapy.cz - way 377564211)

Betonový kiosek

Trafostanice v betonovém kiosku

(Další příklad: Panorama Mapy.cz - way 450770519)

Nově budované trafostanice jsou většinou tyto kiosky. Nejde o budovu (aby objekt byl budovou, musí být dostatečně velká aby do ní vešel člověk dveřmi), většinou je to betonová nebo plechová krabice. Informace je možné najít na štítku.

Pokud je v místě dostupná ortofotomapa s dostatečným rozlišením, můžeme rozvodnu zakreslit jako obdélník, ale obecně stačí jenom bod.

Trafostanice jako budovaPražská Trafostanice PRE.jpg

(Další příklad: Panorama Mapy.cz - way 73520713)

Jde o budovy které slouží pouze jako trafostanice, často ve městech, ale také např. u továren.

Na dveřích většinou bývá štítek s operatorem a ref. číslem.

U budovy můžou být venkovní transformátory, v ty můžeme přidat do mapy jako bod power=transformer (často mají svojí cedulku s ref=* rating=* a dalšími parametry). Někdy je cedulka na velkých dveřích do stanice, v tomto případě můžeme přidat transformátor i dovnitř budovy na místo kde by měl být.

Trafostanice vestavěná v budově

Panorama Mapy.cz - node 6064521051

V tomto případě je trafostanice součástí budovy která slouží k jinému účelu (obytný dům,obchod,kanceláře atd.). Mapujeme jako bod v místě kde se nachází. Informace jsou většinou uvedené na štítku na dveřích.
Železniční a tramvajové trafostanice


Trafostanice určené k napájení trakčního vedení vlakových a tramvajových tratí. Může jít o samostatnou budovu nebo celou venkovní trafostanici s VVN přívodem. Pozor na sekundární napětí u trakčních trafostanic, nejde o koncovou distribuci a napětí závisí na napětí na trati, může jít jak o AC (frequency=50) tak i o DC (frequency=0).

Velké rozvodny

Mapování velkých trafostanic je o něco složitější, viz stránka Substation refinement(en) Nejlepší je si nějakou velkou, co je pěkně v OSM zmapovaná co se týče použitých tagů prostudovat:

Vedení (dráty, kabely) mezi sloupy

Základní dělení je následující:

 • power=line = je vždy vedeno po stožárech power=tower (s velmi vysokým napětím nebo vysokým napětím 110,220 a 400kV). Bylo již celé importováno z databáze od ČEPSu, ale stále je možně narazit na nezmapované místní odbočky např. do transformoven pro napájení trakčního vedení.
 • power=minor_line = pro vedení po sloupech power=pole v koncové distribuční síti (s vysokým napětím 35,22,10kV nebo nízkým napětím 400V)

Ale je možné narazit taky na následující:

 • Dvojité, trojité atd. vedení se mapuje jako power=line i když je na menších sloupech a jde o VN
 • Různé kombinace napětí na jednom stožáru, např. 110+22kV
 • Vedení černým kabelem (často se používá ve vesnicích mezi domy, i pro VN) mapujeme power=cable
 • Podzemní kabely se mapují jako power=cable, často ale není jasné kudy vedou bez pohledu do mapy technické infrastruktury obce. Občas je ale z mapy jasné že byl kus vedení nahrazen kabelem (např. v místě nové výstavby) a potom je možné kabel do mapy zakreslit mezi sloupy s location:transition=yes.
 • Trakční vedení od transformátoroven ke kolejím, někde může jít i o kilometry vedení. Napětí je možné najít na kolejích. Pokud jde o DC (stejnosměrný proud) tagujeme frequency=0
 • Důlní vedení - hlavně v okolí velkých povrchových dolů, může být dost problém zjistit parametry jako napětí

Doplňující informace pro vedení, pokud je známe:

 • cables=* = celkový počet kabelů ve vedení, pro standardní případy bude vždy násobek 3
 • circuits=* = počet okruhů, neuvádí se pokud hodnota cables=* je dělitelná 3mi
 • frequency=* = frekvence napájení, jednotkou je Hz, není potřeba uvádět pokud je to 50Hz
 • operator=* = provozovatel
 • ref=* + source:ref=* = evidenční číslo vedení + zdroj čísla.
 • voltage=* = nominální napětí silového vedení
 • wires=* single/double/triple/... = počet kabelů pod jedním isolátorem, jde o zdvojení, ztrojení atd. kabelů

Příklady

Vedení VN

Pole sloup.jpg

way 254192606

Obyčejné vedení VN, tedy určitě 10/22/35kV (napětí může být uvedené na sloupu, případně na transformátoru).

Není potřeba přidávat wires=single, frequency=50 ani circuits=1

Dvojité vedení VN na sloupech

Google StreetView - way 374197349Dvojité vedení VN na menších stožárech

Panorama Mapy.cz - way 109402162

Dvojité vedení VN 22kV značíme jako power=line i když je na sloupech:


Vedení VVN

Tower stozar.jpg

Vedení VVN 110kV, na první pohled jsou vidět mohutnější a delší izolátory pro vyšší napětí.


Vedení VVN 2x22kV a 2x110kV

Google StreetView - way 376172044

Kombinované vedení 2x22kV a 2x110kV. Je tu dobře vidět rozdíl ve velikosti izolátorů pro různá napětí.

Můžeme také přidat poznámku s detailnějším popisem, zvlášť pokud nevíme jak nějaké detaily popsat tagy.

Vedení VVN 3x400kV a 1x220kV

Google StreetView - way 121491805

Jedno z největších vedení v ČR, 3x400kV + 1x220kV

Referenční čísla sloupů, stožárů a vedení


Trafostanice HK0247

Stitek sloupoveho transformatoru.jpg

Základní formát jsou dvě písmena značící příslušnost k okresnímu městu a potom číslo v tomto okresu.


Typická cedulka pro transformátory a trafostanice koncové distribuce.

US PY390

Vn vypinac py390.jpg

(další příklad: Google StreetView - node 3816412467 - KL406)

Vypínač pro odbočku od vedení KL406. Na sloup přidáme ref=US PY390.
Stožár 110kV číslo 11, s linkami V316 a V317Znaceni na stozaru VVN.jpg

Panorama Mapy.cz - node 756456700

Z cedulky uprostřed můžeme doplnit číslo stožáru ref=11 na stožár.

Dále tu máme čísla vedení na pravé a levé straně, ty můžeme doplnit jako ref=V316;V317 na power=line.

Barvy modrá a červená se používají pro označení jednotlivých linek, můžeme přidat line:colour=red;blue.

Pořadí by mělo být od linky s nižším číslem po vyšší.

Transformátor se starým číselným značenímTrafo stare znaceni.jpg

Panorama Mapy.cz - node 1250986051

Stále je možné narazit na staré značení transformátorů 6ti-místným číselným kódem. Pokud na transformátoru nebo trafostanici není novější označení, přidáme alespoň toto, tedy ref=613096.
Okresní kódy
Kód Okres
TS Praha Město
RS Praha Město (spínací trafostanice)
PZ Praha Západ
PY Praha Východ
KL Kladno
RA Rakovník
ME Mělník
LT Litvínov
LN Louny
MB Mladá Boleslav
NB Nymburk
KO Kolín
KH Kutná Hora
BN Benešov
PB Příbram
LB Liberec
SM Semily
TP Teplice
MO Most
PS Plzeň sever
RO Rokycany
HB Havlíčkův Brod
HK Hradec Králové
CL Česká Lípa
...doplnit...


Různé odkazy