Cs:RÚIAN/Mapování budov a adresních míst

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Používaný SW a mapy

Málo znalým v mapování doporučujeme, si nejdříve projít průvodce.

SW a rozšíření

 • Jako základ použijeme SW JOSM, který sice je pro pokročilé mapery, ale jeho výhodou je rozšiřitelnost o doplňky které se nám budou při mapování budov hodit. Upozornění: pro spuštění JOSMu je potřeba mít nainstalovanou Javu.
 • Do JOSM si doinstalujeme rozšíření: Upravit -> Nastavení, v novém okně vlevo Doplňky. Pokud v této aplikaci instalujeme doplňky napoprvé od jejího nainstalování, je třeba v spodní části okna kliknout na tlačítko Stáhnout seznam, čímž se vygeneruje nad tímto tlačítkem seznam doplňků. Po dalším spuštění okna se seznam doplňků načte již automaticky.
  V hlavní části okna vybereme tyto doplňky:
  • PointInfo - zobrazuje podrobné informace ze systému RÚIAN, které spravuje státní organizace ČÚZK.
   Další doporučené informace najdeme zde.
  • tracer-testing - automaticky trasuje a vkládá vlastnosti na právě vytvořenou budovu ze systému RÚIAN. Po jeho nainstalování je třeba zvolit v menu JOSMu Upravit -> Nastavení, v novém okně vlevo Konfigurace trasovače. V hlavní části okna pak označíme položku ruian a s pomocí tlačítka >> tyto položky přesuneme vpravo.
   Seznam možných klíčů/značek automaticky umisťovaných na budovu.
   Další informace o tomto doplňku nalezneme zde + zde.

Mapy

Pro mapy není třeba nic doinstalovávat, jsou dostupné přímo v menu aplikace.

 • Ortofoto (Mapové podklady):
  • Maxar Standard Imagery (Beta)
  • Bing letecké snímky
 • Ostatní (Mapové podklady -> Snímky, které nepatří do žádné jiné kategorie):
  • Český CUZK:KM
  • Český RÚIAN budovy - více info zde.

Upozornění:

 • Ortofoto mapy z portálů www.mapy.cz + jejich Panorama, ČÚZK, Google mapy + jejich Panorama atd je zakázáno používat pro určení umístění a obkreslování prvků do OSM!! K tomuto jsou určeny pouze mapy z menu Mapové podklady.
 • Ortofoto mapy jsou povětšinou oproti reálu posunuty, tudiž je třeba je posunout aby zobrazovaly umístění objektů správně! Doporučujeme je před každým použitím zkalibrovat podle vrstvy CUZK:KM.
 • Mějte též na paměti, že Maxar a Bing ortofota jsou staršího data a nemusejí zobrazovat nejnovější stav budov, nejlepší je existenci vždy ověřit na místě.

JOSM - klávesové zkratky

Nejčastěji používané klávesové zkratky pro editaci v JOSM:
A - přepne do módu pro vytváření bodů a linií.
Delete - smaže vybrané prvky.
F1 - zobrazí dokumentaci v www prohlížeči o námi vybraném řádku v sekci aplikace Značky/Členství.
M - přesune první vybraný bod (i v případě že je součástí linie) na ten, který jsme vybrali jako druhý, a spojí je v jeden.
N - přesune vybraný bod (i v případě že je součástí linie) na vybranou druhou linii a spojí je dohromady. Pokud nespojí, stačí mapu pootočením kolečka myši o něco oddálit, a zkusit kl. zkr. znovu.
S - přepne do módu pro výběr prvků.
T - přepne na trasovač budov tracer-testing.
Alt+klik myší - používá se, pokud dva body/linie jsou navzájem překryty. Tato klávesová zkratka mezi nimi každým klikem myši přepíná.
Ctrl+J - používá se pro dvě linie, které jsou spojené bodem, od kterého potřebujeme jednu linii odpojit. Vybereme bod a linii která se bude odpojovat. Po použití této klávesové zkratky se na zvolené linii bod vymaže, čímž změní její tvar!
Ctrl+Shift+X - přepne do módu pro zobrazení informací od doplňku PointInfo po kliknutí do mapy.
Ctrl+Shift+V - vloží z mezipaměti počítače vlastnosti na vybraný prvek.

JOSM - editace

 • Přetrasovávat budovy nepocházející z RÚIANu, je převážně žádoucí. Ty které nejsou natrasovány z RÚIANu lze v JOSM snadno najít filtrem (Upravit-> Hledat...) -> Hledaný řetězec: building=* -(source: cuzk\:ruian).
 • Budovy které nejsou v RÚIANu rozhodně nemažeme! V 99% to znamená, že to není chyba v OSM, ale nezmapovaný objekt v katastrální mapě (ta ani všechny stavební objekty obsahovat nemá, konkrétně viz. Katastrální zákon 256/2013 Sb. §3).
 • Někdy se vyplatí natrasovat i ty budovy, které už pocházejí z RÚIANu, ale pomocí dřívější verze traceru. Ta novější totiž přidává i počet pater, počet bytů a přesnější hodnoty tagu building=.
 • O editaci se nesnažíme za každou cenu, ale přemýšlíme nad správností každého kroku který uděláme!

Zvolení vrstev před samotným započetím editace

Po kliknutí na většinu položek v menu Mapové podklady se jejich výstup objeví v hlavní části okna aplikace a jejich seznam je vidět v pravém panelu nástrojů, v sekci Vrstvy. Zda se má zobrazit/nezobrazit určitá vrstva, lze určit kliknutím na ikonu oka. Pokud je oko modré, vrstva se zobrazuje. Pokud pouze šedivý obrys oka, vrstva se nezobrazuje.
Položka Datová vrstva 1 jsou stažená data z OSM, která budeme upravovat. Na pořadí vrstev v jejich seznamu záleží, protože první položka bude vidět vždy, bude v hlavní části okna vždy nahoře a další vrsty se postupně skládají pod sebe podle jejich průhlednosti.

Před editací tedy zvolíme v menu Mapové podklady tyto položky (pořadí v tomto seznamu určuje i doporučené pořadí v seznamu vrstev):

 • Snímky, které nepatří do žádné jiné kategorie -> Český CUZK:KM - v základu si vypneme, zapneme ji pouze při řešení nejasností/problémů.
 • Snímky, které nepatří do žádné jiné kategorie -> Český RÚIAN budovy
 • Maxar Standard Imagery (Beta)
 • Bing letecké snímky - tyto mapy jsou staršího data než ty od Maxar, zapneme pouze při řešení některých nejasností nebo nekvalitních snímcích.

Informace o vrstvě "Český CUZK:KM" a "Český RÚIAN budovy"

Vrstva CUZK:KM se vykresluje s bílými čarami, je průhledná a znázorňuje obrysy pozemků, budov atd. Tato data již nejsou nijak od ČÚZK dále upravována, takže s jejich použitím opatrně! V některých částech ČR nejsou ještě budovy digitalizovány, ale jenom obkresleny z CUZK:KM, což je občas vidět v rozdílech mezi reálem a vrstvou Český RÚIAN budovy.

Vrstva Český RÚIAN budovy se vykresluje červenými nebo černými čarami, je průhledná a znázorňuje obrysy budov. Tyto obrysy používá Traser pro jejich natrasování. Data této vrstvy jsou od ČÚZK dále upravována, takže to jsou nejaktuálnější údaje o budovách co máme, ale pozor, také obsahuje chyby, je třeba kontrolovat za pomocí Ortofoto map nebo i na místě! Černá linie informuje, že u této budovy někdo nahlásil chybu (jakou, znázorní PointInfo, viz níže), a nemáme ji žádným způsobem přetrasovávat. Červená informuje o tom že by měla být budova OK, nebo že chybu u ní ještě nikdo nenahlásil.

Používání doplňku PointInfo

Doplňek PointInfo použijeme pro zobrazení nejbližších prvků dle databáze RÚIAN z ČÚZK. Použití: použijeme klávesovou zkratku Ctrl+Shift+X pro přepnutí do pointInfa, čímž se k ukazatelu myši (křížku) přidá i otazník, který indikuje že doopravdy došlo k přepnutí do PointInfa. Následné kliknutí do hlavní okna JOSMu se zobrazí okno s informacemi.

V okně se mohou zobrazit Informace o budově, Informace o adrese, Informace o pozemku, Informace o ulici a Nahlášený problém který byl zadaný mapery OSM pro použití ČÚZK.

Ikony pro budovu:
Ikonky o budove v traceru.jpg - níže popisovány zleva do prava.

 • Čtvereček s šipkou - načte souhrné informace na www stránce RÚIANu s možností prokliknout na detailnější.
 • KN - načte www stránku s detailními informacemi o budově - květen 2021 nefunkční.
 • +++ seřazené do trojúhelníku - načte do paměti počítače značky pro budovu.
 • Brouk - nahlášení chyby související s budovou.

Ikony pro adresu:
Ikonky o adrese v traceru.jpg - níže popisovány zleva do prava.

 • Čtvereček s šipkou - načte souhrné informace na www stránce RÚIANu s možností prokliknout na detailnější.
 • +++ seřazené do trojúhelníku - načte do paměti počítače značky pro adresu.
 • obdelníček s mřížkováním - v místě kliknutí vytvoří nový bod a vloží informace o adrese.
 • R s malým obdelníčkem - vytvoří nový bod na místě dle souřadnic z RÚIAN a vloží informace o adrese.

Používání doplňku tracer-testing

Doplňek tracer-testing použijeme pro automatické natrasování budovy dle obrysů které zobrazuje vrstva Český RÚIAN budovy. Tracer též automaticky vloží značky vlastností budovy dle informací převzatých z databáze RÚIAN.

Použití: použijeme klávesovou zkratku T pro přepnutí do traseru. U ukazatele myši by se měl zobrazit ikonka uzavřené linie a uvnitř písmeno R. Pokud je uvnitř jiné písmeno, nebudete trasovat budovy!! Následné kliknutí do červeného obrysu budovy hlavního okna se zobrazí okénko informující o průběhu trasování.

Více informací o tomto doplňku najdeme zde a zde.

Co ale v případě že zde již nějaká budova je nakreslena? O tomto a podobných problémech si přečtěte následující kapitolu Problémy na které můžete narazit během trasování budov.

Seznam nově zdigitalizovaných obcí pro možnost přetrasování je zde + seznam KÚ a jejich zmapovanost RÚIAN/OSM zde.

Porovnání u vícero prvků, co obsahují za značky

 1. pokud chceme porovnat dva a více prvků v mapě (body, linie), označime je s pomocí kl. zkr. Ctrl a klikem myši. Pokud je vícero bodů či čar schovaných pod sebou, použijeme kl. zkr. Alt+Klik myší. Každý klik přepne na jiný bod/čáru pod sebou.
 2. v pravém panelu nástrojů, sekci Značky/Členství je vidět porovnání jednotlivých značek. Na obrázku níže, na kterém vidíme porovnání dvou označených budov, můžeme vyčíst:
  Obě budovy mají hodnotu klíče building:place a roof:shape stejné.
  Klíče building, height a source je každá jiná. Po dvojkliku na tyto položky si můžeme zobrazit hodnoty těchto klíčů.
  U zbytku klíčů má vždy jen jedna z budov nějakou hodnotu, druhá tento klíč vůbec neobsahuje.
Porovnání značek u dvou budov:
JOSM seznam znacek dvou oznacenych budov.png


Trasování budov, a problémy na které můžeme narazit

Některé problémy jsou popsány zde, zde.

Seznam nově digitalizovaných KÚ, jako možnost přetrasování budov.

Obrys budovy z vrstvy RÚIAN má hodně podobnou velikost jako již nakreslený

Jestliže nad vrstvou Český RÚIAN budovy vidíme již zakreslenou budovu která je hodně podobné velikosti ale jiného/stejného tvaru, zkontrolujeme nejdříve zda již zakreslený tvar není stejný jako ten na ortofotu. Pokud ne a tvar na ortofotu se podobá tomu z vrstvy Český RÚIAN budovy, klikneme s puštěným tracerem do již zakreslené budovy a ta se automaticky přetrasuje.

Budova před přetrasováním: Budova po přetrasování:
RUIAN hodne podobny tvar pred natrasovanim budovy.png RUIAN hodne podobny tvar po natrasovani budovy.png


Obrys budovy z vrstvy RÚIAN obsahuje vícero vchodů/adresních bodů - paneláky atp

 1. v katastru jsou někdy zaměřeny jenom celé bloky sousedících domů, které nejsou uvnitř nijak průchozí. V tomto případě jsou dvě možnosti:
a) pokud je obrys v OSM dostatečně přesný, tak jen přes PointInfo doplnit počet pater a typ budovy
b) pokud není obrys moc přesný, tak natrasovat a zase rozdělit na jednotlivé budovy (všechny budou mít stejný tag ref:ruian:building, ale musí se odmazat případný tag building:flats=*.

Ruian-hromadna-budova1.jpg Ruian-hromadna-budova2.jpg


Obrys budovy z vrstvy RÚIAN má o hodně menší tvar než již nakreslený

1. varianta - obsahuje jeden/žádný adresní bod

 1. zkontrolujeme podle ortofota zda obrys budovy odpovídá tomu zakreslenému. Pokud ano, budovu necháme jak je.
 2. pokud ale budova odpovídá té z Český RÚIAN budovy vrstvy (náš příklad níže), budovu přetrasujeme tracerem.
Stav budovy před přetrasováním: Zkontrolování budovy dle ortofoto:
Obrys z vrstvy RUIAN ma o hodne mensi tvar nez jiz nakresleny krok1.png Obrys z vrstvy RUIAN ma o hodne mensi tvar nez jiz nakresleny krok2.png
Budova po přetrasování:
Obrys z vrstvy RUIAN ma o hodne mensi tvar nez jiz nakresleny krok3.png

2. varianta - obsahuje vícero adresních bodů

 1. existující OSM budovu rozdělíme přibližně podle obrysu z RÚIAN na dvě.
 2. tu část, která v RÚIANu existuje natrasujeme, tu druhou ponecháme.
 3. případně ortogonalizujeme (aby obrys byl pravoúhlý, s pomocí kl. zkr. Q) nebo nasnapujeme (přilepíme společné body) k druhé části.
 4. historii ponecháme u té části, která v RÚIANu není.
 5. pokud jde evidentně o stejný typ budovy (zde činžovní dům se dvěma vchody), lze k té "neexistující" části doplnit tagy pro počet pater (building:levels=) a typ budovy (building=...) stejné jako má "existující" část budovy.
Horní budova ještě neupravená, dolní (označená) už rozdělená:
Ruian-pul-budovy-existuje.jpg


Obrys budovy z vrstvy RÚIAN má o hodně větší tvar než již nakreslený

Jestliže nad vrstvou Český RÚIAN budovy vidíme již zakreslenou budovu která je o hodně menší než ta z RÚIAN:

 1. nejdříve zkontrolujeme, zda se hodnoty u obou budov neshodují (mimo značky source). Jak na to, mrkněte sem.
 2. zkontrolujeme, zda se RÚIAN tvar podobá tvaru na ortofotu a zkontrolujeme, zda se jeho hodnoty roof:shape=* pro tvar střechy a height=* pro výšku budovy zakládají na pravdě. Ponecháme to zde pro 3D mapování.
 3. zkontrolujeme na ortofotu, zda již zakreslený tvar zobrazuje část budovy, která má jinou výšku nebo tvar střechy. Pokud ano, budeme se snažit již zakreslenou část zachovat.
 4. při zapnutém traceru klikneme mimo již zakreslený tvar, zakreslí se obrys dle vrstvy Český RÚIAN budovy, a předešlý tvar by se měl zachovat.
 5. dle ortofoto mapy vidíme, že předešlý tvar by měl být vykreslen až po natrasovaný dle RÚIAN, tudiž jeho všechny body ručně přetrasujeme na část obrysu budovy dle RÚIAN.
 6. u menšího obrysu změníme klíč building=* na building:part=*, jinak nás JOSM při ukládání bude varovat o existenci budovy v budově.
Stav budovy před přetrasováním: Budova po přetrasování tracerem:
RUIAN obrys je o hodne vetsi nez jiz nakresleny krok1.png RUIAN obrys je o hodne vetsi nez jiz nakresleny krok2.png
Budova po ručním spojení předešlého a přetrasovaného tvaru:
RUIAN obrys je o hodne vetsi nez jiz nakresleny krok3.png


Zakreslené tvary budovy zasahují do i mimo obrys z vrstvy RÚIAN

1. varianta - zůstane pouze jedna část uvnitř obrysu budovy

 1. nejdříve zkontrolujeme, zda se hodnoty u obou budov neshodují (mimo značky source). Jak na to, mrkněte sem.
 2. zkoukneme na ortofotu tvary střech a zkontrolujeme na již zakreslených částech budovy zda hodnoty značky roof:shape=* odpovadá skutečnosti.
 3. velký obrys obsahuje značku source=cuzk:ruian, která nám říká že byl vytvořen podle Český RÚIAN budovy vrstvy, takže přepneme na tracer a klikneme do něho.
 4. sice nám tracer smazal část obrysu který přesahoval přes Český RÚIAN budovy vrstvu, ale pohledem do ortofota vidíme že to co bylo smazáno půjde vyplnit zvětšení malého obrysu, a i tak to bude reflektovat skutečnost.
 5. dále navážeme malý obrys na velký tak aby znázorňoval skutečný stav dle ortofota.
 6. u menšího obrysu změníme klíč building=* na building:part=*, jinak nás JOSM při ukládání bude varovat o chybě existenci budovy v budově.
Stav budovy v ortofotu: Stav budovy před přetrasováním:
Zakreslene tvary budovy zasahuji do i mimo obrys z vrstvy RUIAN krok1.png Zakreslene tvary budovy zasahuji do i mimo obrys z vrstvy RUIAN krok2.png
Budova po přetrasování tracerem: Budova po ručním spojení předešlého a přetrasovaného tvaru:
Zakreslene tvary budovy zasahuji do i mimo obrys z vrstvy RUIAN krok3.png Zakreslene tvary budovy zasahuji do i mimo obrys z vrstvy RUIAN krok4.png

2. varianta - zůstanou oboje části uvnitř obrysu budovy

 1. nejdříve zkontrolujeme, zda se hodnoty u obou budov neshodují (mimo značky source). Jak na to, mrkněte sem.
 2. zkoukneme na ortofotu tvary střech a zkontrolujeme na již zakreslených částech budovy zda hodnoty značky roof:shape=* odpovadá skutečnosti.
 3. nakreslíme přes dlouhý obdélník vlevo nahoře druhý manší který jednou stranou bude kopírovat červený obrys Český RÚIAN budovy vrstvy.
 4. velký obrys obsahuje značku source=cuzk:ruian, která nám říká že byl vytvořen podle Český RÚIAN budovy vrstvy, takže přepneme na tracer a klikneme do něho.
 5. tracer nám sice znova smazal část dlouhého obdélníku ale místo něho máme v kroku 2. nakreslený tvar.
 6. označíme zmenšený obdélník, označíme všechny řádky v pravé sekci Značky/Členství a po kliknutí pr. tl. myší klikneme na Zkopírovat zvolené ... klíče/hodnoty.
 7. překlikneme na nově vytvořený obdélník který by měl mít pravou sekci Značky/Členství prázdnou, a klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+V vložíme značky z paměti počítače.
 8. dále navážeme malý obrys na okolí tak aby znázorňoval skutečný stav dle ortofota.
 9. u vnitřních obrysů změníme klíč building=* na building:part=*, jinak nás JOSM při ukládání bude varovat o chybě existenci budovy v budově.
Počáteční stav: Po obkreslení na menší obdélník:
Zakreslene tvary budovy zasahuji do i mimo obrys z vrstvy RUIAN krok2.png Zakreslene tvary budovy zasahuji do i mimo obrys z vrstvy RUIAN krok6.png
Budova po přetrasování tracerem: Budova po ručním spojení:
Zakreslene tvary budovy zasahuji do i mimo obrys z vrstvy RUIAN krok5.png Zakreslene tvary budovy zasahuji do i mimo obrys z vrstvy RUIAN krok7.png


Obrys budovy z vrstvy RÚIAN je rozříznut podivnou linií

 1. při digitalizaci katastru na hranicích k. ú. nebo na hranicích mapových listů původních map vzniká tzv "rozříznutí" budovy. Je to evidentní chyba. Fyzicky jde o jednu stavbu, takže natrasujeme, sloučíme a sloučíme i hodnoty v ref - viz obrázek níže.
 2. pokud je obrys z Český RÚIAN budovy vrstvy červené barvy, s pomocí kl. zkratky Ctrl+Shift+X zapneme PointInfo.
  Klikneme do budovy s chybou, a následně v novém okně v sekci Informace o budově klikneme na ikonku brouka.
  Budeme přesměrováni do www prohlížeče na stránku pro nahlášení problému.
  Zde se přihlásíme uživatelskými údaji jako na OSM servery a následně klikneme na tlačítko Udělit přístup.
  Poté v seznamu chyb zvolíme položku Oříznutí budovy hranicí budovy apod..
  Zatrhneme také položku Nahlásit ČÚZK, a pokud chceme popíšeme podrobněji problém v kolonce Poznámka
  Nyní již klikneme na tlačítko Odeslat.
 3. pokud je obrys z Český RÚIAN budovy vrstvy černé barvy, chyba již byla někým nahlášena a my se můžeme přesunout na další objekt pro zmapování.

Ruian-budova-rozsekana.jpg


Obrys budovy z vrstvy RÚIAN není, dle ortofota, umístěn nad budovou

 • budovy, které jsou navíc v RÚIANu je výjimečný případ, který vyžaduje místní znalost. Možná je souvislost s přírodními vlivy (budova se rozpadne, shoří, strhne ji povodeň,..). Příkladem budiž tento hotel, který před pár lety vyhořel, loni jej nechal majitel strhnout a do budoucna se plánuje na stejném místě novostavba. V katastru ale k vyškrtnutí objektu nedošlo, takže v RÚIANu pořád zůstává.

Ruian-budova-neexistuje.jpg

Budova byla asi zbourána

 1. v tomto případě je nejlepší si tuto budovu napsat do terénního zápisníčku a při nejbližší příležitosti místo navštívit.
  Pokud zjistíme že je budova skutečně zbourána, a nejsou vidět ani její základy, budovu smažeme a nahlásíme skrze PointInfo jako zbouranou.
  Jestliže jsou vidět z budovy nějaké části (základy, zdi ...), označíme budovu building=ruins.
 2. pokud je budova mimo náš dosah návštěvy, použijeme ortofoto, a pokud na ní budova neexistuje, přidáme k ní popis problému značkou fixme=Budova vypadá podle ortofota Maxer jako zbourána, prosím někoho o kontrolu na místě..
Ukázka asi neexistující budovy:
RUIAN asi neexistujici budova.png


Budova není budovou ale dvorem, zahradou atd.

 1. občas obkreslovači z CUZK:KM vrstvy udělali chybu a místo budovy zakreslili dvůr, zahradu... jako dům, a občas i chybou v samotné vrstvě CUZK:KM.
 2. zapneme si pro identifikaci CUZK:KM vrstvu v které je obkreslení vidět.
 3. pro potvrzení si necháme vykreslit i ortofoto.
 4. následně skrze PointInfo problém nahlásíme jako Budova kopíruje tvar parcely.
Zákres RÚIAN vs CUZK:KM vrstvy: Zákres RÚIAN vs ortofoto vrstvy:
RUIAN Budova neni budovou ale dvorem krok1.png RUIAN Budova neni budovou ale dvorem krok2.png

Část budovy ve skutečnosti neexistuje, i když je v RÚIAN vrstvě zakreslena

 1. pokud vidíme že část budovy na ORTOFOTO snímku neexistuje, nejvhodnější variantou je tuto situaci zkontrolovat na místě.
 2. máme-li ověřeno že část budovy oproti zákresu v Český RÚIAN budovy vrstvě již neexistuje, zákres pro OSM opravíme dle skutečnosti.
 3. s pomocí PointInfo nahlásíme chybu pro ČÚZK, s popiskem že část zakreslené budovy neexistuje.
Samotná budova na ORTOFOTu: ORTOFOTO s RÚIAN:Budovy vrstvou:
Část-budovy-neexistuje-1.png Část-budovy-neexistuje-2.png
RÚIAN:Budovy vrstva s chybným zákresem: RÚIAN:Budovy vrstva s opraveným zákresem:
Část-budovy-neexistuje-3.png Část-budovy-neexistuje-4.png

Při ukládání našich změn na OSM servery JOSM ohlásí validační chyby

Budova uvnitř budovy

Mrkneme na stránku Validace v JOSM.

Překrývající se budovy

Překrávající se budovy jsou budovy jejichž obrysy se navzájem kříží.

1. varianta - dvě budovy ve skutečnosti stojící vedle sebe

Dvě budovy stojící v reálu postavené vedle sebe a sdílející alespoń jednu společnou zeď by měly mít pouze část nakresleného obrysu společný.

 1. chybu opravíme tak že bod jedné z budov který chceme přesunout na bod/obrys druhé budovy označíme jako první.
 2. jako druhý krok označíme bod/obrys druhé budovy na který se má dříve označený bod přesunout s podržením klávesy CTRL.
 3. následně pro variantu přesunu bod/bod použijeme kl. zkratku M
  přo přesun bod/obrys použijeme kl. zkratku N.
 4. pokud nám nějaký bod na obrysu budovy chybí, použijeme kl. zkratku A a prostým kliknutím ho vytvoříme. Poté použijeme kl. zkratku ESC pro zrušení vytváření linie.
Překrývající se budovy - jednoduchá varianta
Prekryvajici se budovy priklad1.png

2. varianta - dvě budovy ve skutečnosti stojící vedle sebe a obsahující též budovu uvnitř budovy

Tato varianta je o něco složitější, viz obrázek níže (označeny jsou budovy uvnitř budov). Všechny čtyři linie sdílejí navzájem alespoň část.

Překrývající se budovy - varianta budova uvnitř budovy
Prekryvajici se budovy priklad2.png

3. varianta - budovy sdílející společné linie ale ne všechny též i body

Ano, i takovouto variantu počítá JOSM jako Překrývající se budovy. Všechny linie budov které jsou pod sebou musejí sdílet i stejný bod.

 1. jak to ale poznat? Jednoduše, každá linie má min. dva body a mezi nima je žlutý křížek označující střed mezi něma. Tedy, pokud mezi dvěma body je víc jak jeden křížek, nesdílejí všechny linie jeden bod, viz obrázek níže.
 2. jak poznat která linie to je? Postupně na linii u bodu s dvouma středama budeme klikat s pomocí klávesy ALT, dokud se neoznačí linie která o bodu nebude mít šipku.
 3. oprava je jednoduchá. Na takto označenou linii vytvoříme s použitím kl. zkratky A bod.
 4. pak klikneme na jeden bod, s pomocí kl. zkratky CTRL na druhý bod a s pomocí klávesy M tyto dva body spojíme.
Překrývající se budovy - ne všechny linie sdílejí jeden z bodů, viz dva křížky
Prekryvajici se budovy priklad3.png


Vytváření adresních míst a řešení problémů s nimi

Seznam značek přidávaných z RÚIAN k adresním místům a informace o automatickém importu těchto bodů.

Správné umístění adresního místa (AM)

Adresní místo by správně mělo být nadefinováno:

 1. bodem uvnitř obrysu budovy.
 2. bodem na obrysu budovy v místě jejího hlavního vchodu.
 3. na linii obrysu budovy.

Umístění AM je v OSM mimo budovu

 1. zapneme si vrstvu CUZK:KM, kde uvidíme červenou barvou puntíky a vedle nich čísla popisná.
 2. přesuneme AM do správné budovy.
 3. pokud ve vrstvě CUZK:KM nelze AM dohledat:
přepneme se do PointInfa kl. zkr. Ctrl+Shift+X a klikneme na podezřelý adresní bod.
v okně PointInfa zkontrolujeme:
a) zobrazila se sekce Informace o adrese - AM v OSM je na stejném místě jako v databázi RÚIAN:
 1. situaci zkontrolujeme na místě a zmapujeme dle reálu.
b) zobrazila se sekce Adresní místa v okolí - AM je v RÚIAN na jiném místě, nežli v OSM:
 1. klikneme v okně PointInfa na čtvreček s šipkou u AM které nás zajímá. Budeme přesměrování na www stránky ČÚZK.
 2. v pravé části www stránek klikneme na tlačítko Zobrazit v mapě. Načte se mapa s přesným umístěním AM.
 3. pakliže je v mapě ČÚZK uvnitř budovy která v OSM AM nemá, klikneme v PointInfu na tlačítko R a ten automaticky AM vytvoří dle umístění v RÚIANu.
 4. staré AM smažeme.
Chybné umístění AM: AM po opravě:
AM chybne umisteni.jpg AM po oprave.jpg

Navzájem prohozené AM

Pokud jsou oproti kontrole na místě např. u činžáku dvě AM navzájem prohozené, je třeba dohledat pod který stavební úřad dané místo spadá, a napsat úředníkovi o tomto zprávu s žádostí o nápravu.