Västernorrlands län

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Västernorrlands län, Sweden

Latitud : 63, Longitud : 17.5
Se kartan över Västernorrlands län
Redigera kartan
Externa länkar:
Använd denna mall för din stad

Västernorrlands län är ett län i Sverige på latitud 63, longitud 17.5.

Här finns information om karteringsaktiviteten för Västernorrlands län i Mitt-Sverige. Detta är en undergrupp till Sweden.

Mål

  • Kartlägga alla större vägar (E-, riks- och länsvägar)
  • Kartlägga alla tätorter
  • Kartlägga järnvägsspår (se även Sweden/Railways)
  • Kartlägga alla cykelleder (se även Sweden/Cycle networks)

Underprojekt

Kommun- och församlingsgränser

Finns nu under respektive underprojekt, se ovan.

Tätorter

Finns nu under respektive underprojekt, se ovan.


Vägar

Vägarna har bärighetsklass 1 (BK1) där inget annat anges.

Europavägar

Nummer Relation highway= Sträckning Status Anmärkning
Europaväg 4
relation 1361230
trunk/motorway Länsgränsen mot Gävleborgs län - Länsgränsen mot Västerbottens län klar Kontrollera Trafikplatser
Europaväg 14
relation 52831
trunk Sundsvall - Länsgränsen mot Jämtlands län klar

Riksvägar

Nummer
Relation
highway= Sträckning Status Anmärkning
Riksväg 83
relation 52457
primary Länsgränsen mot Gävleborgs län - Ånge klar
Riksväg 86
relation 52830
primary Sundsvall - Indal - Liden - Länsgränsen mot Jämtlands län klar
Riksväg 87
relation 52455
primary Länsgränsen mot Jämtlands län - Långsele - Sollefteå klar
Riksväg 90
relation 52454
primary Utansjö - Kramfors - Bollstabruk - Sollefteå - Junsele - Länsgränsen mot Västerbottens län klar

Primära länsvägar

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 305
1360476 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gävleborgs läns gräns - Stöde
Länsväg 314
1360437 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jämtlands läns gräns - Kölsillre
Länsväg 315
1360432 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jämtlands läns gräns - Kölsillre - Östavall
Länsväg 320
1360516 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jämtlands läns gräns - Kovland
Länsväg 330
1360519 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bergeforsen - Indal
Länsväg 331
1360520 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Timrå - Jämtlands läns gräns
Länsväg 332
1361195 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lunde-Sandöbron-Klockestrand-Gålåviadukten-Gallsäter (833, E 4) Sandöbron och Gålåviadukten BK2
Länsväg 333
1362187 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bollstabruk - Nyland - Sandslån (334)
Länsväg 334
1362179 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Grillom (335) - Sandslån (333) - Lugnvik - Kläpp (332)
Länsväg 335
52456 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sollefteå - Sidensjö - Örnsköldsvik
Länsväg 345
1362178 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ramsele - Jämtlands läns gräns
Länsväg 346
1362161 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Junsele - Västerbottens läns gräns
Länsväg 348
1362083 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Örnsköldsvik - Billsta - Bredbyn - Västerbottens läns gräns
Länsväg 352
1362088 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Örnsköldsvik - Björna - Västerbottens läns gräns

Sekundära och tertiära länsvägar

Se under respektive underprojekt, se ovan.