Vi:Ho Chi Minh City

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Thành phố Hồ Chí Minh (còn gọi là Sài Gòn) là một trong những thành phố lớn ở Việt Nam, nằm ở vĩ tuyến Bắc 10°46′10″, kinh tuyến Đông 106°40′55″, với diện tích 20.95,239 km².

Nhóm đóng góp thông tin về thành phố Hồ Chí Minh


Tham dự vào các dự án chung

Đóng góp thông tin vào bản đồ địa phương

Những việc sẽ làm