Cs:Česko/OTM značkový klíč

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Značkový klíč OpenTrackMap

Tady by se měl postupem času vytvořit značkový klíč pro projekt http://opentrackmap.cz/ (využití OSM pro turistiku v ČR, viz též http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2010-April/005035.html). Tento značkový klíč je také použit a rozvíjen v rámci http://mtbmap.cz (MTB mapa ČR)s tím, že pro MTB mapy je vysoce žádoucí značit i obtížnosti lesních cest a pěšin.

To Do:

  • upravit pořadí, aby bylo trošku logičtější
  • doplnit již existující značky z mapniku, jsou-li použitelné
  • najít a zrecyklovat vhodné obrázky ostatních značek
  • samozřejmě všechny zbývající FIXME :-)

Poznámka: Cílem je mít toho v mapě co nejvíc, ale ne úplně všechno na úkor přehlednosti mapy. To se týká zejména cyklistického a lyžařského značení, na to existují specializované projekty. Nicméně data do OSM zadávejte všechna, aby s z nich bylo možné generovat i tyto specializované mapy.

Turistické značení - vrstva tracks

objekt značka typ tagování příklad
pásové značení (Kct-major-red.svg) KCT-major-RBGY.svg relace type=route
route=hiking
network=nwn pro dálkové trasy (typicky červená značka) nebo network=rwn pro regionální trasy (většinou ostatní barvy) nebo network=lwn pro místní trasy (spojky)
operator=cz:KČT
kct_barva=major[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_bar
destinations=významné;cíle;po;cestě
complete=yes/no
abandoned=yes/no
samostatná zelená značka
místní značení (Kct-local-blue.svg) KCT-local-RBGY.svg
Kct red local.svg Kct blue local.svg Kct green local.svg Kct yellow local.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=local[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_corner nebo osmc:symbol=barva:white:barva_circle (německo)
complete=yes/no
abandoned=yes/no
naučná stezka (nejenom od KČT) (Kct-learning-green.svg) KCT-learning-G.svg
Kct green learning.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=learning[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_backslash
complete=yes/no
abandoned=yes/no
lyžařská stezka (Kct-ski-yellow.svg) File:KCT-ski-G.svg
Kct red ski.svg Kct blue ski.svg Kct green ski.svg Kct white ski.svg
relace type=route
route=ski
network=rwn/lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=ski[1]
osmc:symbol=barva:orange:barva_bar
destinations=významné;cíle;po;cestě
complete=yes/no
abandoned=yes/no
cykloturistická stezka (Kct-bicycle-red.svg) File:KCT-ski-G.svg
Kct red cycle.svg Kct blue cycle.svg Kct green cycle.svg Kct white cycle.svg
relace type=route
route=bicycle
ref=číslo cyklotrasy
network=ncn pro dálkové trasy (max třímístné číslo) nebo network=rcn pro regionální trasy (čtyřmístné číslo) nebo network=lcn pro místní trasy (různé značení)
operator=cz:KČT
kct_barva=bicycle[1]
osmc:symbol=barva:yellow:barva_bar
destinations=významné;cíle;po;cestě
complete=yes/no
abandoned=yes/no
stezka pro vozíčkáře (Kct-wheelchair-blue.svg) File:KCT-wheelchair-G.svg relace type=route
route=wheelchair
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=wheelchair[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_wheelchair
complete=yes/no
abandoned=yes/no
stezka pro jezdce na koni (Kct-horse-green.svg) File:KCT-horse-G.svg
Kct red horse.svg Kct blue horse.svg Kct green horse.svg Kct yellow horse.svg
relace type=route
route=horse
network=rwn/lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=horse[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_dot
destinations=významné;cíle;po;cestě
complete=yes/no
abandoned=yes/no
jezdecka stezka okružní (Kct-horse-O-red.svg) 50px
Kct-horse-O-red.svg Kct-horse-O-blue.svg Kct-horse-O-green.svg Kct-horse-O-yellow.svg
relace type=route
route=horse
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=horse[1]
osmc:symbol=barva:black:barva_arch
destinations=významné;cíle;po;cestě
complete=yes/no
abandoned=yes/no
odbočka k vrcholu nebo vyhlídce(Kct-peak-red.svg) File:KCT-peak-red.svg
Kct red peak.svg Kct blue peak.svg Kct green peak.svg Kct yellow peak.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=peak[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_triangle
complete=yes/no
odbočka ke zřícenině (Kct-ruin-red.svg) File:KCT-ruin-G.svg
Kct red ruin.svg Kct blue ruin.svg Kct green ruin.svg Kct yellow ruin.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=ruin[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_L
complete=yes/no
odbočka ke studánce/pramenu (Kct-spring-blue.svg) File:KCT-spring-G.svg
Kct red spring.svg Kct blue spring.svg Kct green spring.svg Kct yellow spring.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=spring[1]
osmc:symbol=barva:white:barva_bowl
complete=yes/no
odbočka k jinému zajímavému objektu (Kct-interesting object-yellow.svg) File:KCT-interesting object-G.svg
Kct red interesting object.svg Kct blue interesting object.svg Kct green interesting object.svg Kct yellow interesting object.svg
relace type=route
route=foot
network=lwn
operator=cz:KČT
kct_barva=interesting_object
osmc:symbol=barva:white:barva_turned_T
complete=yes/no
naučná tabule Info board.svg Learning info table.svg Learning info table 1.svg node tourism=information
information=board
board_type=druh
ref=číslo
rozcestník Guidepost.svg node tourism=information
information=guidepost
name=jméno
ele=výška
ref=číslo rozcestníku (např. RK021)
hiking=yes nebo bicycle=yes nebo ski=yes dle typu rozcestníku
description=doplňující text
mapa FIXME node tourism=information
information=map
map_type=typ mapy
map_size=velikost mapy
name=jméno
hiking=yes nebo bicycle=yes nebo ski=yes
číslo trasy KCT-iwn-I24.svg relace network=iwn
ref=číslo trasy
běžkařská trať FIXME FIXME piste:type=nordic
úprava: neupravovaná piste:grooming=backcountry, pro klasický styl piste:grooming=scooter nebo piste:grooming=classic, pro volný styl piste:grooming=skating, kombinovaná piste:grooming=classic+skating
skialpová trasa FIXME FIXME piste:type=skitour
tyčové značení Marking poles.svg FIXME marking_poles=yes


Poznámky

Doprava, cesty

viz Značení silnic v Česku

objekt značka typ tagování
silnice I. třídy s číslem FIXME cesta highway=primary
ref=číslo
silnice II. třídy s číslem FIXME cesta highway=secondary
ref=číslo
silnice III. třídy s číslem FIXME cesta highway=tertiary
ref=číslo
ostatní silnice FIXME cesta highway=unclassified
zářez FIXME cesta cutting=yes/left/right
násep FIXME cesta embankment=yes/left/right
zpevněné cesty FIXME cesta highway=track
tracktype=grade1
surface=paved nebo podrobněji surface=asphalt/concrete/concrete:plates/concrete:lanes/sett/cobblestone/paving_stones/...
nezpevněné cesty FIXME cesta highway=track
tracktype=grade2/grade3/grade4/grade5
surface=unpaved nebo podrobněji surface=compacted/grass_paver/gravel/pebblestone/sand/dirt/ground/grass/wood/...
pěšina FIXME cesta highway=path
most FIXME cesta highway=... dle typu cesty
bridge=yes nebo bridge=viaduct pro most s kamennými oblouky (viz)
maxweight=... nosnost v tunách
layer=n (pro složitější křížení: 0 = země, výchozí hodnota; 1 až 5 = úrovně nad zemí; -1 až -5 úrovně pod zemí)
lávka FIXME cesta highway=path (viz pěšina)
bridge=yes
layer=n (pro složitější křížení: 0 = země, výchozí hodnota; 1 až 5 = úrovně nad zemí; -1 až -5 úrovně pod zemí)
alej FIXME cesta natural=tree_row (pozn. v OSM se kreslí jako samostatná cesta, návrh mít to jako vlastnost silnice neprošel)
autobusové nádraží Bus station.svg FIXME amenity=bus_station
autobusová zastávka Bus stop.svg FIXME highway=bus_stop
parkoviště Parking.svg node oblast amenity=parking
čerpací stanice PHM Fuel sym.svg FIXME amenity=fuel
zákaz vjezdu No sym.svg FIXME FIXME
železnice s číslem trati FIXME FIXME railway=rail
železniční přejezd Rail crossing.svg FIXME pro auta: railway=level_crossing, pro chodce: railway=level_crossing
železniční stanice FIXME FIXME railway=station
železniční zastávka FIXME FIXME railway=halt
lyžařský vlek FIXME FIXME aerialway=drag_lift
lanovka FIXME FIXME sedačková: aerialway=chair_lift, kabinová aerialway=cable_car
letiště Airport sym.svg node oblast aeroway=aerodrome
icao=LK??
iata=??? (viz)

Přírodní objekty

objekt značka typ tagování
vrchol Peak-8.svg node natural=peak
name=jméno
ele=výška
výšková kóta Spot height.svg node man_made=survey_point
ele=výška
vrstevnice s popisem FIXME FIXME FIXME
propast Abyss.svg node cesta oblast natural=abyss
závrt Sinkhole.svg node cesta oblast natural=sinkhole
skály FIXME cesta oblast natural=cliff
terénní stupeň FIXME FIXME FIXME
skála Rocks.svg node natural=cliff
balvan Stone.svg node natural=stone
průsmyk nebo sedlo Mountain pass.svg FIXME mountain_pass=yes
jeskyně Cave.svg node oblast natural=cave_entrance
les Forest coniferous.svg Forest deciduous.svg Forest mixed.svg node oblast landuse=forest
jehličnatý: wood=coniferous, listantý: wood=deciduous, smíšený: wood=mixed
přírodní zajímavost Natural attraction.svg FIXME tourism=attraction
natural=*
vyhlídka Viewpoint.svg node tourism=viewpoint

Vodstvo

objekt značka typ tagování
vodní tok FIXME cesta waterway=stream
name=jméno
vodní kanál, náhon FIXME cesta waterway=canal
občasný vodní tok FIXME cesta waterway=stream intermittent=yes
ponor Karst sink.svg FIXME natural=karst_sink
vyvěrání Karst spring.svg FIXME natural=karst_spring
pramen Spring.svg node natural=spring
minerální pramen Mineral spring.svg node waterway=mineral_spring
peřej Rapid.svg FIXME whitewater=rapid
vodopád Waterfall sym.svg node cesta waterway=waterfall
name=jméno
přehrada FIXME cesta oblast waterway=dam
name=jméno
jez FIXME node cesta waterway=weir
name=jméno
ref=řeka říční_kilometr
bažina, rašeliniště Swamp.svg oblast natural=wetland
wetland=swamp
přírodní koupaliště Bathing.svg FIXME leisure=swimming_area
koupaliště Swimming pool.svg FIXME leisure=swimming_pool
krytý bazén Swimming pool covered.svg FIXME leisure=swimming_pool
covered=yes
akvapark Swimming pool covered.svg FIXME leisure=water_park
lázně Spa.svg FIXME amenity=spa
studna Water well.svg node man_made=water_well
kašna Fountain sym.svg FIXME amenity=fountain
vodojem Water tank.svg node oblast man_made=water_tank
vodárenská věž Water tower.svg node oblast man_made=water_tower

Umělé objekty

objekt značka typ tagování
plot FIXME FIXME barrier=fence
zeď FIXME FIXME barrier=wall
okraj lomu FIXME FIXME man_made=cliff
sad Garden.svg oblast landuse=orchard
vinice Vineyard.svg oblast landuse=vineyard
chmelnice Hop garden.svg FIXME landuse=hop_garden
budovy FIXME oblast building=yes
rozhledna Observation.svg node oblast man_made=tower
tower:type=observation
autokemp Camp sym.svg FIXME tourism=caravan_site
kemp Camp sym.svg FIXME tourism=camp_site
tábořiště Backcountry camp.svg FIXME tourism=camp_site
backcountry=yes
turistický přístřešek Shelter sym.svg uzel amenity=shelter
shelter_type=weather_shelter (uzavřený) nebo shelter_type=picnic_shelter (otevřený)
s lavičkou (lavičkami) bench=yes/počet
hrad Castle sym.svg uzel oblast historic=castle
castle_type=defensive
zámek Castle sym.svg uzel oblast historic=castle
castle_type=stately
tvrz Castle sym.svg uzel oblast historic=castle
castle_type=defensive
zřícenina Castle ruin.svg uzel oblast historic=castle
ruins=yes
(návrh ruins=remnants pro terénní pozůstatky)
alternativně:
historic=ruins
ruins=castle
hradiště Gord.svg FIXME historic=archaeological_site
site_type=fortification
fortification_type=hill_fort
archeologické naleziště Archaeological site.svg FIXME historic=archaeological_site
bojiště Battlefield.svg FIXME historic=battlefield
name=jméno_bitvy
date=datum_bitvy
turistická zajímavost Interesting.svg FIXME tourism=attraction
bunkr Bunker.svg Pillbox.svg uzel oblast military=bunker
+bunker_type=pillbox pro řopík
pevnost FIXME FIXME historic=castle
castle_type=fortress
jezdectví FIXME FIXME leisure=horse_riding
hájovna, myslivna Forester's lodge.svg FIXME man_made=forester's_lodge
pomník Memorial.svg Monument.svg uzel oblast menší: historic=memorial, větší: historic=monument
inscription=text na pomníku
start_date=datum odhalení
pamětní deska Memorial.svg uzel historic=memorial
memorial=plaque
inscription=text na desce
start_date=datum odhalení
halda Spoil heap.svg FIXME man_made=spoil_heap
důl Mine.svg FIXME štola: man_made=adit, šachta: man_made=mineshaft
důl mimo provoz Mine disused.svg FIXME štola: man_made=adit, šachta: man_made=mineshaft
disused=yes
lyžařský můstek FIXME FIXME sport=ski_jump
sjezdovka FIXME FIXME piste:type=downhill
obtižnost: zelená piste:difficulty=novice, modrá piste:difficulty=easy, červená piste:difficulty=intermediate, černá piste:difficulty=advanced
meteorologická stanice Meteo station.svg uzel uzel oblast oblast man_made=monitoring_station
monitoring:weather=yes
komín Chimney.svg FIXME man_made=chimney
vodní mlýn Watermill.svg FIXME man_made=watermill
větrný mlýn Windmill sym.svg FIXME man_made=windmill
větrná elektrárna Wind turbine.svg FIXME power=generator
generator:source=wind
vodní elektrárna Hydro plant.svg FIXME power=generator
generator:source=hydro
transformátor Sub station.svg FIXME power=substation
elektrické vedení FIXME FIXME power=line, stožár: power=tower
vysílač Communication tower.svg node oblast man_made=tower
tower:type=communication
zvonice Campanile.svg uzel oblast man_made=campanile
umělecké dílo, socha Artwork.svg uzel oblast tourism=artwork
lavička Lavicka.png uzel amenity=bench
posed FIXME FIXME amenity=hunting_stand
veřejné záchody FIXME FIXME amenity=toilets
bankomat FIXME FIXME amenity=atm

"civilizace"

objekt značka typ tagování
občerstvení Bar.svg FIXME rychlé občerstevní: amenity=fast_food, bar: amenity=bar, hospoda: amenity=pub, kavárna: amenity=cafe
restaurace Restaurant sym.svg FIXME amenity=restaurant
ubytování bez stravování Guest house.svg FIXME penzion: tourism=guest_house, ubytovna: tourism=hostel
ubytování se stravováním Hotel sym.svg FIXME hotel: tourism=hotel, motel: tourism=motel, horská chata: tourism=alpine_hut
muzeum Museum.svg FIXME tourism=museum
galerie Gallery.svg FIXME tourism=gallery
knihovna FIXME FIXME amenity=library
divadlo FIXME FIXME amenity=theatre
kino FIXME FIXME amenity=cinema
zoo FIXME FIXME tourism=zoo
zábavní park FIXME FIXME tourism=theme_park
turistické informace Info office.svg FIXME tourism=information
information=office
horská služba Mountain rescue.svg FIXME amenity=mountain_rescue
nemocnice Hospital sym.svg FIXME amenity=hospital
poliklinika Hospital sym.svg FIXME amenity=clinic
první pomoc First aid.svg FIXME amenity=first_aid
lékárna Pharmacy.svg FIXME amenity=pharmacy
pošta FIXME FIXME amenity=post_office
policie FIXME FIXME amenity=police
požární stanice FIXME FIXME amenity=fire_station
SOS telefón FIXME FIXME emergency=phone
směnárna FIXME FIXME amenity=bureau_de_change
banka FIXME FIXME amenity=bank
velvyslanectví FIXME FIXME amenity=embassy
autoservis FIXME FIXME shop=car_repair
autopůjčovna FIXME FIXME amenity=car_rental
cykloservis FIXME FIXME shop=bicycle
service:bicycle:repair=yes
cyklopůjčovna FIXME FIXME amenity=bicycle_rental

Náboženské objekty

objekt značka typ tagování
hřbitov Graveyard.svg oblast landuse=cemetery
religion=christian
klášter Monastery.svg uzel oblast amenity=place_of_worship
religion=christian
building=monastery
kostel Church sym.svg uzel oblast amenity=place_of_worship
religion=christian
building=church
kaple Chapel.svg uzel oblast amenity=place_of_worship
religion=christian
building=chapel
boží muka Shrine.svg uzel historic=wayside_shrine
religion=christian
denomination=(roman_)catholic/evangelical/czechoslovak_hussite/czech_brethren/...
kříž Cross sym.svg uzel historic=wayside_cross
religion=christian
denomination=(roman_)catholic/evangelical/czechoslovak_hussite/czech_brethren/...
smírčí kříž Conciliation cross.svg uzel historic=stone
stone_type=conciliation_cross
ref=číslo v centrálním registru (viz http://www.smircikrize.cz/)
name=jméno
synagoga Jewish.svg uzel oblast amenity=place_of_worship
religion=jewish
židovský hřbitov Jewish.svg uzel oblast landuse=cemetery
religion=jewish

Hranice, území nebo objekty se zvláštním režimem

objekt značka typ tagování
státní hranice FIXME FIXME FIXME
hraniční kámen FIXME FIXME historic=boundary_stone
hraniční přechod Border crossing road.svg FIXME barrier=border_control
hraniční přechod pro pěší, cyklisty a lyžaře Border crossing.svg FIXME barrier=border_control
motor_vehicle=no
foot=yes
bicycle=yes
ski=yes
hranice kraje FIXME FIXME FIXME
uzavřený prostor FIXME FIXME landuse=military
lavinový svah FIXME FIXME hazard=avalanche_path
hranice národního parku FIXME FIXME boundary=national_park
hranice přírodního parku FIXME FIXME boundary=protected_area
protection_title=přírodní park
hranice památkové zóny FIXME FIXME boundary=protected_area
protection_title=památková zóna
hranice CHKO FIXME FIXME boundary=protected_area
protection_title=chráněná krajinná oblast
hranice národní přírodní rezervace FIXME FIXME boundary=protected_area
protection_title=národní přírodní rezervace
národní přírodní památka Nature reserve.svg FIXME leisure=nature_reserve
boundary=protected_area
protection_title=přírodní památka
památný strom listnatý FIXME node natural=tree
type=broad_leafed
monument=yes
name=jméno
památný strom jehličnatý FIXME node natural=tree
type=conifer
monument=yes
name=jméno
památka UNESCO UNESCO.svg FIXME heritage:operator=whc
ref:whc=*
name=jméno

Informace o turistických trasách pro cyklisty a bikery

Pro cyklotrasy se používá již zavedené značení cycle routes doplněné o lcn=yes a ncn=yes.

Pokud dokážete posoudit obtížnost cesty pro horská kola (týká se highway=track a highway=path), doplňujte i značení obtížnosti mtb:scale=*. Orientačně mtb:scale=0 znamená hladkou cestu, mtb:scale=1 je v podstatě limit sjízdnosti pro treková kola a mtb:scale=2 už je hranice obtížnosti pro běžného cykloturistu na horském kole. Možno doplňovat o + a -, pokud potřebujete jemnější rozlišení (0 < 0+ < 1- < 1 atd.). V případě obtížných stoupání také mtb:scale:uphill=* a incline=up/down/+-procenta. Obtížnost mtb:scale:uphill=2 je opět hraniční pro lidi bez specifických technických dovedností: mtb:scale:uphill=3 a výše znamená, že je to pro běžné cykloturisty ve směru do kopce nezvládnutelné. Podívejte se na podrobné vysvětlení obtížností na příslušné stránce mtb:scale=*, jsou tam uvedeny i příklady a nahoře na stránce si můžete vybrat také českou jazykovou verzi (překlad není kompletní).

Pokud je po dané cestě jízda na kole legálně zakázána, použijte tag bicycle=no (to, že se vám zdá cesta technicky nesjízdná ještě neznamená, že ji nemůže někdo zvládnout - od toho slouží značení vyšších obtížností mtb:scale=3-6, zatímco bicycle=no by měl být aplikován pouze tam, kde je jízda na kole zakázána). V případě, že chcete ohodnotit subjektivní přitažlivost cesty pro horská kolá, můžete doplnit i class:bicycle:mtb=* a pro technicky zdatné jedince (typicky enduro-freeride-sjezdaře) i class:bicycle:mtb:technical=*.

Doplňováním těchto informací pomůžete vytvářet MTB mapu ČR MTBmap.cz (http://www.mtbmap.cz/), routovalenou OpenMTBMap pro GPS navigace Garmin, interaktivní mapu VTTrack (je třeba si zapnout vrstvu "Sentier OSM") a podklady pro hledání tras pro horská kola v rámci OpenRouteService.org.