WikiProject Poland/Narzędzia QA

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Granice administracyjne

Weryfikacja poprawnego nadania kodów TERC

Poniższe zapytanie Overpass zwraca wszystkie admin_level!=7 w Polsce, które mają nadany 7 cyfrowy kod TERC, z wyłączeniem miast, które mają dzielnice oraz delegatury. Siedmiocyfrowy kod TERC jest nadawany tylko gminom (admin_level=7), delegaturom i dzielnicom (admin_level=9).

area
 ["boundary"="administrative"]
 ["admin_level"="2"]
 ["name"="Polska"]
 ->.Polska;

area(area.Polska)
 ["boundary"="administrative"]
 ["admin_level"="7"]
 ["name"~"Warszawa|Kraków|Wrocław|Łódź|Poznań"]
 ->.miasta;
(
relation(area.Polska)
 [admin_level!="7"]
 ["teryt:terc"~"^[0-9]{7}$"]
 -
 relation(area.miasta)
  [admin_level="9"]
);
out;