WikiProject Sweden/Data från openumea.se

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

openumea.se finns data från Umeå kommun tillgänglig under en CC Zero-licens.

En del geodata finns som kan passa att lägga till i OpenStreetMap. En speciell användare ska användas vid importer från openumea: openumea_imports

Busshållplatser

Ett dataset med alla(?) busshållplatser i kommunen finns. Detta har konverterats till OSM XML-filer med ca. 20 busshållplatser styck. Hållplatserna är taggade och placerade i relationer enligt enligt WikiProject_Sweden/Public_transport#Taggningsexempel_stop_area.

Manuellt arbete krävs för att flytta och ansluta stop_position-noderna till intilliggande vägar. Det som planeras att importeras till en början är hållplatser utanför Umeå stad, totalt ungefär 500 hållplatser.

Taggning

Så här ser taggningen ut just nu:

<node id="-13" lat="63.73555778" lon="20.13186439" visible="true" version="1">
  <tag k="name" v="Ansmark Östra Byväg"/>
  <tag k="ref" v="51471"/>
  <tag k="highway" v="bus_stop"/>
  <tag k="bus" v="yes"/>
  <tag k="public_transport" v="stop_position"/>
</node>
<node id="-14" lat="63.73555778" lon="20.13186439" visible="true" version="1">
  <tag k="name" v="A"/>
  <tag k="ref" v="A"/>
  <tag k="shelter" v="no"/>
  <tag k="highway" v="platform"/>
  <tag k="public_transport" v="platform"/>
  <tag k="operator" v="Länstrafiken i Västerbotten"/>
</node>
<relation id="-15" visible="true" version="1">
  <member type="node" ref="-13" role="stop"/>
  <member type="node" ref="-14" role="platform"/>
  <tag k="operator" v="Länstrafiken i Västerbotten"/>
  <tag k="public_transport" v="stop_area"/>
  <tag k="type" v="public_transport"/>
</relation>