WikiProject Sweden/Dataimport/Trollhättans kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Vi får inte använda datat

Vi får se vad som händer senare, men just nu ser det ut som om vi inte får använda detta data.

Om datamängden

Det verkar som att kommunen är beredd att släppa mer än den data vi fått. Även om det verkar väldigt intressant att förädla den information vi fått för att extrahera ytterligare saker som polygoner som beskriver statsdelar, namn på vägar, etc så bör vi kanske låta bli det och fokusera på import av enbart den information vi fått i hopp om att vi kan få den information lite senare och därmed slippa massa dubbel eller trippelarbete. Det är värt att redan nu fundera på vad vi kan få extrahera från det vi fått och lista det på denna sida så vi kan fråga om det finns tillgängligt eller ej. Misstänker de exempelvis inte har postnummerpolygoner.

Rådata

Dumpar finns inte tillgängliga längre

Vi har fått två dumpar, OSM.zip och TAB.zip. Den första är en shape-export från deras system och den senare är någon annan slags export som innehåller mer meta-data och är därför den jag valt att arbeta med. Om de på annat sätt skiljer sig kan jag inte svara på.

Så det går att öppna med DataImport-pluginen i JOSM har jag kört TAB.zip genom ogr2ogr som spottat ut i EPSG:4326 och sparat ner det som en Det verkar dock som att det finns ett par saker som den inte lyckades importera.

fyffe:trollhattan kalle$ ogr2ogr -t_srs EPSG:4326 TAB-EPSG-4326 TAB-EPSG-3006 -skipfailures
ERROR 1: Attempt to write non-point (MULTIPOINT) geometry to point shapefile.
ERROR 1: Attempt to write non-point (MULTIPOINT) geometry to point shape file. 
Warning 6: Normalized/laundered field name: 'MEDELFEL_XY' to 'MEDELFEL_X'
ERROR 1: Attempt to write non-polygon (LINESTRING) geometry to POLYGON type shapefile.
Warning 6: Normalized/laundered field name: 'MEDELFEL_XY' to 'MEDELFEL_X'
Warning 6: Normalized/laundered field name: 'MEDELFEL_XY' to 'MEDELFEL_X'
Warning 6: Normalized/laundered field name: 'MEDELFEL_XY' to 'MEDELFEL_X'
Warning 6: Normalized/laundered field name: 'MEDELFEL_XY' to 'MEDELFEL_X'
Warning 6: Normalized/laundered field name: 'MEDELFEL_XY' to 'MEDELFEL_X'
ERROR 1: Attempt to write non-polygon (LINESTRING) geometry to POLYGON type shapefile.

Filerna

Dumpen består av sju filpaket där allt i varje paket motsvarar en uppsättning OSM-taggar som sitter på allt i varje fil.

 • BOSTADSHUS
 • Uthus - Friggebodar, garage, etc?
 • INDUSTRI - Byggnader
 • KONTOR_HANDEL - Byggnader
 • OFFENTLIG - Kommunhus, sjukhus, etc?
 • RELIGIOS - Kyrkor, etc?
 • Adress - Punkter med gatunamn, husnummer, postnummer, etc. Denna information finns alltså inte i husen.

Metadata

Adress

 • ADRESS - Gatuadress med gatunamn (med stora bokstäver) och husnummer. Har inte sett till uppgångsnummer/bokstav?
 • GATA - Gatunamn med stora bokstäver.
 • NUMMER - Husnummer. Verkar vara 0 om det inte är något husnummer.
 • KOMMUN - Kommunnamn med stora bokstäver. Uppenbarligen finns det data utanför Trollhättans kommun.
 • POSTADRESS - Postortnamn med stora bokstäver.
 • STADSDEL - Stadsdelsnamn med stora bokstäver. Verkar vara TROLLHÄTTAN om det inte är någon given stadsdel.
 • POSTNR - Postnummer.
 • ID_NR - Intern identitet från kommunens databas. Bra om man i framtiden vill plocka fram enbart nytt eller så. Flyttal som alltid är .0? Många gånger Typ 1.2345678E7.
 • MI_PRINX - Samma som ID_NR fast heltal i stället för flyttal?
 • X_KOORD - SWEREF99TM, som redan finns på noden...
 • Y_KORRD - SWEREF99TM, som redan finns på noden...

Byggnader

Gäller alla hus.

 • ID - Ett heltal som sparats ner som flyttal. Inte sällan värde som '2.1234567E7'.
 • MEDELFEL_X - Precision, hur många meter? fel det kan vara.
 • METOD - Hur datan kommits över. Inmätt, Digitaliserat, Fotogrammetriskt, etc.
 • REV_DATUM - Tidsstämpel för när polygonen ändrades. Värde i form av 'Wed Dec 01 00:00:00 CET 2010'

Förarbete och frågor inför import

Allt förarbete borde vara klart tills dess att vi sätter igång med själva importen så vi halva skaran sitter och snurrar tummar.

 • Byggnader består inte helt sällan av flera polygoner som delar noder. Är dessa utbyggnader? Skall de smällas ihop till multipolygoner?
 • Adresspunkterna är ofta satta mitt i husen. Ett skript som hittar byggnader där det bara finns en adress kan knyta det till huset?
 • Alla gatunamn, postorter, stadsdelar, etc är i STORA BOKSTÄVER. Ett skript som plockar ut alla, låter oss skriva om de unika namnen och sedan uppdaterar rådatan?

Själva importen

Ja, hur skall vi egentligen göra när vi tvättat och förberett all data?

Min omedelbara tanke är att vi skapar jobs i tasks, delar upp rådatan i delfiler som överensstämmer med rutorna i tasken och manuellt kollar vad som saknas eller vems data som är bäst och behåller det bästa.

Vad gör vi med data som finns i OSM men inte hos kommunen? Skall vi rapportera tillbaka den på något sätt?