WikiProject Sweden/Huddinge cykelturnät

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Huddinge cykelturnät är et nätverk av skyltade cykelsträckor i Huddinge kommun (och korta sträckor genom grannkommunerna). Delsträckorna är numrerade och markeras med gul-gröna skyltar.

Följande tabell ger en översikt över arbetet att kartlägga cykelturnätet.

Delsträcka, relation Status längd (km) Ansluter i ändarna till delsträckor
relation 1 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {6, 7} {}
relation 2 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {5, 6} {}
relation 3 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {4, 16} {}
relation 4 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % X {5, 12} {3, 16}
relation 5 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % X {2, 6} {4, 12}
relation 6 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % X {1, 7} {2, 5}
relation 7 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Påbörjad X {1, 6} {}
relation 9 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Påbörjad X {10, 14} {}
relation 10 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % X {6} {9, 14}
relation 11 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Påbörjad X {12, 13} {6}
relation 12 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % X {11, 13} {4, 5}
relation 13 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % X {14, 22} {11, 12}
relation 14 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % X {9, 10} {13, 22}
relation 15 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {} {}
relation 16 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % X {3, 4} {}
relation 17 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {} {}
relation 18 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {} {}
relation 19 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {} {}
relation 20 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {} {}
relation 22 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {13, 14} {}
relation 24 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {} {}
relation 25 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {} {}
relation 26 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {} {}
relation 27 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) ? X {} {}