WikiProject Sweden/Huddinge cykelturnät

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Huddinge cykelturnät är et nätverk av skyltade cykelsträckor i Huddinge kommun (och korta sträckor genom grannkommunerna). Delsträckorna är numrerade och markeras med gul-gröna skyltar.

Följande tabell ger en översikt över arbetet att kartlägga cykelturnätet.

Delsträcka, relation Status längd (km) Ansluter i ändarna till delsträckor
relation 1 ? X {6, 7} {}
relation 2 ? X {5, 6} {}
relation 3 ? X {4, 16} {}
relation 4 100 % X {5, 12} {3, 16}
relation 5 100 % X {2, 6} {4, 12}
relation 6 100 % X {1, 7} {2, 5}
relation 7 Påbörjad X {1, 6} {}
relation 9 Påbörjad X {10, 14} {}
relation 10 100 % X {6} {9, 14}
relation 11 Påbörjad X {12, 13} {6}
relation 12 100 % X {11, 13} {4, 5}
relation 13 100 % X {14, 22} {11, 12}
relation 14 100 % X {9, 10} {13, 22}
relation 15 ? X {} {}
relation 16 100 % X {3, 4} {}
relation 17 ? X {} {}
relation 18 ? X {} {}
relation 19 ? X {} {}
relation 20 ? X {} {}
relation 22 ? X {13, 14} {}
relation 24 ? X {} {}
relation 25 ? X {} {}
relation 26 ? X {} {}
relation 27 ? X {} {}