WikiProject Sweden/Jämtland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Den här sidan är en undersida till WikiProject Sweden och syftar till att sammanställa och strukturera kartläggningsarbetet i Jämtland.

Mål

 • Kartlägga samtliga större vägar
 • Kartlägga samtliga länsvägar
 • Kartlägga de större tätorterna
 • kartlägga naturliga förtelser (älvar mm)
 • Karlägga vandringsleder i fjällen

Orter

Nedan följer en tabell över Jämtlands större tätorter. Dessa får anses ha högst prioritet.

Ort Täckning Kommentar
Östersund Bra saknas lite vägar på frösön och lugnvik
Brunflo ?
Strömsund ?
Sveg ?
Krokom ?
Bräcke ok
Järpen ?
Åre ?
Hammarstrand ?
Svenstavik ?

Vägar

Det finns otroligt mycket vägar som inte är kartlagda, främst mindre, de större riksvägarna och länsvägarna finns nu med.

 • Alla fartkameror
 • Hastighetsbegränsningar

Naturliga företelser

Fjälltoppar, älvar, sjöar mm mm

Att göra i Östersund

 • Fler byggnader
 • Motionsspår och stigar vid skidstadion
 • Kartlägga samtliga vägar i Lugnvik och på Frösön
 • Fler cykelvägar och gångvägar
 • Points of Interest (Restauranger, butiker etc.)
 • Husnummer, postnummer
 • Övriga begränsningar (fordonsslag, maxhöjd etc.)
 • Busslinjer
 • Gustavsbergsbacken på Frösön
 • Fler zoner (typ bostäder, industri mm)
 • Frösö Zoo
 • Motorstadion
 • Övergångsställen

Hjälp till att fyll på eller ändra

Användare som jobbar med Jämtland