WikiProject Sweden/Nybörjarmanual

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

01. Kom igång

 • Skapa konto på OpenStreetMap.org
 • Copyright
 • Använd flygfoton
 • Börja rita
 • Spara & kommentera

02. Kartans olika delar

 • Punkter (node)
 • Sträckor (line)
 • Områden (area)
 • Relationer
 • Taggar
 • Map features

03. Vanliga kartuppgifter

 • Rita/ändra bilvägar
 • Rita/ändra gång- och cykelvägar
 • Rita/ändra byggnader
 • Rita/ändra markytor
 • Lägga till/ändra gatunamn
 • Lägga till/ändra husnummer
 • Lägga till/ändra intressepunkter

04. Samla kartdata

 • Med GPS
 • Med Smartphone
 • Walking papers

05. Ritverktyg

 • OpenStreetMap - iD
 • OpenStreetMap - Potlatch
 • Cloudmade
 • JOSM
 • Android
 • iPhone

06. Introduktion till OpenStreetMap

 • Vad OpenStreetMap är och vill bli
 • Varför gör vi det?