Talk:WikiProject Sweden/International E-roads

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Eftersom OpenStreetBugs är under avveckling behöver sidan uppdateras. Och många av bristerna har sannolikt redan åtgärdats.