WikiProject Croatia/LokalneCeste 58xxx

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Lokalne ceste

Autoceste se označavaju kao TERTIARY.

Više o označavanju cesta u Hrvatskoj možete naći na stranici klasifikacija cesta.

Županijske ceste 58001 - 58999

Ref Relacija Status Opis Dužina (km) Komentar
58001
Relation 1703690 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Čabar (D305) - G. Žagar (Ž5031) 4,2
58002
Relation 1703715 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% D32 - Vrhovci - Lazi - Tršće (D32) 4,7
58003
Relation 1703714 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Makov Hrib (D32) - Crni Lazi - Tršće (D32) 2,7
58004
Relation 1703723 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Selo - Tršće (D32) 0,8
58005
Relation 1703732 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Vode - Smrečje (D32) 1,5
58007
Relation 1703761 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Gerovo (D32) - Hrib 3,9
58008
Relation 1451659 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Male Mune - Ž5012 0,3
58009
Relation 1451660 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Vele Mune - Ž5012 0,3
58010
Relation 1451653 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Gr. R. Slovenije - V. Mune - Ž5012 3,2
58011
Relation 4707080 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Brdce - D8 1,5
58012
Relation 1703816 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Gr. R. Slovenije - Ž5017 1,3
58013
Relation 4707111 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Lipa: Ž5017 - Ž5017 0,8
58014
Relation 1447227 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Lisac - Klana - Studena (Ž5023) 7,0
58015
Relation 1345858 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Ž5012 - Brešca - Mučići (D8) 1,7
58016
Relation 1352909 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Jurdani (D8) - Rukavac (Ž5052) 2,5
58018
Relation 1352580 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Brničići (Ž5020) - Kosi - Sroki - Ž5025 2,6
58019
Relation 1447250 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Kukuljani - Zoretići - Trnovica (Ž5055) 1,0
58020
Relation 1431722 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Lubarska (Ž5055) - Martinovo Selo - Lopača (Ž5026) 1,4
58021
Relation 1442357 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Dražice (Ž5055) - Podhum (Ž5028) 3,0
58022
Relation 1704048 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% D203 - Radočaj 3,0
58023
Relation 1704776 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Moravička Sela - Ž5033 1,0
58024
Relation 1704790 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Gornji Kuti - Brod Moravice (Ž5033) 1,2
58025
Relation 1704813 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Brod Moravice (Ž5033) - Vele Drage - Razdrto 7,1
58026
Relation 1704824 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Lokvica (Ž5033) - D3 2,2
58027
Relation 4704477 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Skrad (D3) - Bukov Vrh 5,2
58028
Relation 4704535 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Skrad (D3) - Divjake - L58027 3,7
58029
Relation 4704927 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Donja Dobra (L58030) - St Lazi 2,7
58030
Relation 2083586 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% D. Dobra (D3) - Moravice (Ž5036) 4,2
58031
Relation 2083587 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Zalesina (D3) - Stari Laz (Ž5069) 3,0
58032
Relation 4684391 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Blaževci - Plemenitaš - Lukovdol - Močile (D3) 13,0
58033
Relation 2083597 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Moravice (L58030) - Žakule - Tiči - Vrbovsko (Ž5034) 9,9
58034
Relation 4707295 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Ž5034 - Vujnovići 1,4
58035
Relation 4707322 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Vrbovsko (Ž5034) - želj. kolodvor 0,7
58036
Relation 4684498 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Vrbovsko (D42) - Kučaj - Okruglica (D42) 13,4
58037
Relation 4707379 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% D42 - Tuk 0,8
58038
Relation 4705341 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Vrbovsko: L58036 - D42 2,0
58039
Relation 3139035 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Močile (D3) - V. Jadrč - Osojnik - L58040 6,0
58040
Relation 4684539 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Zdihovo (D3) - Lipje - Ponikve - Malik 12,2
58041
Relation 1346312 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Lovranska Draga - Liganj (Ž5050) 3,6
58042
Relation 2082519 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Kastav (Ž5021) - Čikovići - D304 1,1 Izgrađena nova cesta prema Rešetarima, ali još nije upisana u Narodne novine
58043
Relation 1431373 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Rijeka: Ž5047 - D304 1,0
58044
Relation 1422279 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Rijeka: D304 - Ž5025 (Ante Modrušana, Marije Grbac (dio), Primorska, Nova Cesta, Franje Čandeka) 5,7
58046
Relation 2073415 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Rijeka: L58047 - Ž5024 3,3
58047
Relation 1452656 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Rijeka: Mariniči (Ž5025) - Čvor "Škurinje" (D403) 4,1
58048
Relation 1431396 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Rijeka: Mariniči (Ž5025) - L58044 2,9
58049
Relation 2073426 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Rijeka: L58044 - Ž5025 3,2
58050
Relation 2082561 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Rijeka: L58047 - Ž5024 1,7 Dužine ove i 58046 su čudne i nisam siguran da ovako idu.
58051
Relation 1431445 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Rijeka: D3 - Ž5058 2,0
58052
Relation 1453478 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Rijeka: Ž5057 - Ž5054 0,7
58053
Relation 1431471 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Rijeka: Ž5054 - D40 5,0
58054
Relation 2082611 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Kostrena: D8 - Glavani - Rožmanići - D8 4,4
58055
Relation 2082612 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Kostrena: D8 - D8 4,1
58056
Relation 2082667 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Ponikve - L58110 3,9
58057
Relation 2082701 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Šmrika: D8 - D501 1,2
58058
Relation 2082722 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Fužine (Ž5062) - želj. kolodvor 0,5
58059
Relation 3144104 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Banovina (Ž5062) - Pirovište 1,0
58060
Relation 2082761 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Brestova Draga - Sunger (Ž5191) 2,4
58061
Relation 2082768 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Mrkopalj (Ž5069) - Begovo Razdolje 6,3
58062
Relation 4705388 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Musulini - D42 1,9
58063
Relation 4705438 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Gomirje (D42) - želj. kolodvor 1,4
58064
Relation 1432994 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Mošćenice (Ž5082) - Jelana - Brseč (D66) 7,1
58065
Relation 1347826 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Omišalj - D102 1,7
58066
Relation 1394134 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Sužan - L58067 1,0
58067
Relation 1394131 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Čižići - Tribulje - Rasopasno - Ž5087 6,0
58068
Relation 1394136 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% L58067 - Ivan Dobrinjski - Kras (Ž5087) 2,9
58069
Relation 1394137 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Klimno - Hlapa (Ž5087) 4,3
58070
Relation 1394122 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Sv. Vid Miholjice (Ž5086) - Ostrobradić - D104 4,0
58071
Relation 1394141 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Ž5087 - Risika - Ž5108 6,3
58072
Relation 4705507 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Antovo - Kostelj (Ž5064) 1,1 Nisam baš siguran da je to prava ruta, ali nije baš krucijalno
58073
Relation 4706724 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Baretići - Ž5064 0,7
58074
Relation 2082833 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Grižane (Ž5064) - L58075 2,1
58075
Relation 2082834 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Ž5089 - Mavriči - Ž5064 4,4
58076
Relation 4708563 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% L58075 - Barci 0,5
58077
Relation 4684625 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Crikvenica (Ž5091) - Ladvić - Ž5064 6,8
58079
Relation 1351945 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Crikvenica (Ž5091) - Selce (Ž5092) 2,0
58080
Relation 4707428 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Podskoči - Bribir (Ž5064) 1,4
58081
Relation 4705127 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Jargovo (Ž5062) - Bribir (Ž5062) 2,3
58082
Relation 4707597 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Kičeri (Ž5064) - Ugrini - Sv. Vid 1,0
58083
Relation 2082864 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Ž5093 - Donji Zagon - Ledenica - Ž5094 5,4
58084
Relation 1394825 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Beli - D100 6,8
58085
Relation 1394817 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Brzac - Milohniči - Poljica - Bajčići - Ž5106 8,8
58086
Relation 1394820 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% L58085 - Linardići - Vrh (Ž5106) 8,3
58087
Relation 1394822 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% D104 - Škrbčići - L58086 1,3
58088
Relation 1394823 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Pinezići - D104 0,7
58089
Relation 1394128 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Milčetići (Ž5086) - L58070 2,5
58090
Relation 1394816 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Vrh (Ž5106) - D102 3,5
58091
Relation 1394814 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Kornić - D102 1,2
58093
Relation 1476279 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Valun - D100 6,3
58095
Relation 2082868 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Cres: Ž5124 - Ž5124 1,7
58096
Relation 1476305 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% D100 - Loznati 1,2 Way 38214032 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history)
58097
Relation 1476303 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% D100 - Orlec 2,3 Way 38214029 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history)
58098
Relation 2083151 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Batomalj - D102 0,6
58099
Relation 1476292 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Ustrine - D100 1,8
58100
Relation 1476297 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% D100 - Vrana - D100 1,5
58101
Relation 1433015 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Osor (D100) - Punta Križa - T.L. "Baldarin" 14,8
58102
Relation 2083459 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% L58022 - Zakrajc Brodski - Gorica - Ž5035 6,1
58103
Relation 1476323 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% T.L. Artatore - D100 0,5
58104
Relation 2083483 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Dumići - D. Draga - Supetarska Draga (D105) 2,2
58105
Relation 2083499 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Kampor (Ž5139) - T.L. Suha Punta 2,3
58107
Relation 2083503 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Kraljevica (D8) - D523 1,5
58108
Relation 2083555 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Jušići (D8) - Matulji (Ž5047) 1,8
58109
Relation 1476246 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Pilana - Klana (L58014) 2,3
58110
Relation 1441645 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% D3 - Kukuljanovo - D40 5,5
58111
Relation 2083560 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% G. P. Rupa (gr. R. Slovenije) - Rupa (Ž5017) 1,6
58112
Relation 2083572 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% N.P. Risnjak - Crni Lug (Ž5032) 1,8
58113
Relation 2083573 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% Delnice (D203) - Petehovac 5,1
58114
Relation 2083575 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 15% D32 - Razloge 9,1
58115
Relation 2083576 (XML, iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, gpx) 100% D100 - Nerezine - D100 3,8