WikiProject Poland/Śląskie/Istebna

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat źródeł oraz zaawansowania prac przy kartowaniu terenu gminy Istebna.

Drogi wojewódzkie

Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie nr 941 i 943. Obie są już zmapowane, mogą wymagać poprawy atrybutów.

Wprowadzone atrybuty: DW 941 - chodniki, oświetlenie na odcinku Istebna Centrum - Dzielec Szkoła DW 943 - chodniki, oświetlenie na odcinku Koniaków Legiery - Koniaków Matyska

Drogi powiatowe

DP 2643 S - Istebna Centrum - Beskid. Zmapowana, atrybuty oświetlenia i chodników. DP 2644 S - Jaworzynka Krzyżówka - Trzycatek. Zmapowana, sprawdź atrybuty DP 1450 S - Koniaków Koczy Zamek - Kamesznica. Prawidłowo zmapowana i otagowana tylko do granicy powiatu.

Drogi gminne

Skartowane: 617 005 S - Czerchla 617 047 S - Żurówka 617 081 S - Gliniane do Granicy

do skartowania: 617 040 S - Legiery Pańska Łąka do Rudy 617 090 S - Szymcze

Drogi "zakładowe"