WikiProject Poland/Granice

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Polski:

Ta strona grupuje numery relacji granic administracyjnych województw, gmin, powiatów i niższych jednostek.
Zobacz też:

POLSKA woj pow gminy.png
Nazwa
Name
Status Relacja
Relation
Komentarz
Notes
Polska 100% Relation 49715 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
TERYT:TERC Nazwa
Name
Granice
Boundary
Powiaty
Counties
Gminy
Gminas
Wsie
Villages
Relacja
Relation
Komentarz
Notes
02 województwo dolnośląskie 100% 100% 100% 100% Relation 224457 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
04 województwo kujawsko-pomorskie 100% 100% 100% 30% Relation 223407 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
06 województwo lubelskie 100% 100% 100% 30% Relation 130919 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
08 województwo lubuskie 100% 100% 100% 60% Relation 130969 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
10 województwo łódzkie 100% 100% 100% 10% Relation 224458 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
12

województwo małopolskie

100% 100% 100% 100% Relation 224459 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
14 województwo mazowieckie 100% 100% 100% 40% Relation 130935 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
16 województwo opolskie 100% 100% 100% 20% Relation 224460 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
18 województwo podkarpackie 100% 100% 100% 70% Relation 130957 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
20 województwo podlaskie 100% 100% 100% 70% Relation 224461 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
22 województwo pomorskie 100% 100% 100% 10% Relation 130975 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
24 województwo śląskie 100% 100% 100% 50% Relation 224462 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
26 województwo świętokrzyskie 100% 100% 100% 100% Relation 130914 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
28 województwo warmińsko-mazurskie 100% 100% 100% 10% Relation 223408 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
30 województwo wielkopolskie 100% 100% 100% 10% Relation 130971 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
32 województwo zachodniopomorskie 100% 100% 100% 10% Relation 104401 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)