WikiProject Poland/Granice/województwo wielkopolskie

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

województwo wielkopolskie

TERYT:TERC Nazwa
Name
Granice
Boundary
Powiaty
Counties
Gminy
Gminas
Wsie
Villages
Relacja
Relation
Komentarz
Notes
30 województwo wielkopolskie 100% 100% 100% 10% Relation 130971 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)
powiaty i gminy
Nazwa
Name
Status Relacja
Relation
Komentarz
Notes
Leszno 100% Relation 1122507 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, XML, GPX)