WikiProject Sweden/Bevakningslista

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Denna sida skapades med syftet att kunna bevaka kommande ändringar i landskapet i Sverige och snabbt lägga in dem i OpenStreetMap. Det kan till exempel vara en ny motorväg som öppnar eller en större byggnad som blir färdigbyggd.

Lista över planerade ändringar som behöver uppdateras i OpenStreetMap. När ändringen är utförd så ta bort raden härifrån. Listan ska sorteras i datumordning, men datumet behöver inte vara exakt. Rader med fet stil är ändringar som är invigda men inte kartlagda ännu.

Datum Län Kommun Typ Beskrivning
2013-nov-14 Skåne Västra Ingelstad Väg Två plankorsningar stängda och ersatta med planskild korsning vid stationshuset.
2013-nov-22 Jönköping Värnamo Väg Ombyggnation till mötesfri väg mellan Sörsjö och Bredasten. Nya cirkulationsplatser vid två Tpl.
2016-våren Stockholm Stockholm Väg Ny del av norra länken öppnar: Tomteboda-Norrtull (nu även norrgående)
2016-maj Skåne Kristianstad/Bromölla Cykelväg Ny cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv
2016-sommaren Uppsala/Gävleborg Älvkarleby/Gävle Järnväg Dubbelspår i ny sträckning Skutskär-Furuvik öppnar
2016-nov Västra Götaland Alingsås Väg E20 Kristineholm-Bälinge ombyggd till motorväg
2017-sommaren Stockholm Stockholm Järnväg Citybanan öppnar
2017-hösten Uppsala Uppsala Järnväg Dubbelspår genom Gamla Uppsala klart
2017-hösten Värmland Karlstad Väg E18 Nytt motorvägsavsnitt väster om Karlstad öppnar
2018 Västra Götaland Alingsås Väg E20 Tollered-Ingared ombyggd till motorväg
2018-jun Skåne Kristianstad Väg E22 förbi Linderöd ombyggd till motorväg
2019 Stockholm Stockholm Järnväg Värtabanans tunnel öppnar
2019-hösten Jönköping Jönköping/Habo/Mullsjö Väg Rv26 Ny motortrafikled Mullsjö-Jönköping öppnar
2020 Kronoberg Ljungby Väg E4 förbi Ljungby är ombyggd till motorväg