WikiProject Sweden/Blekinge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Blekinge, Sweden

Latitud : 56.2, Longitud : 15.2
Se kartan över Blekinge
Redigera kartan
Externa länkar:
Använd denna mall för din stad

Blekinge är ett län i Sverige på latitud 56.2, longitud 15.2.

Här finns information om karteringsaktiviteten för Blekinge län. Detta är en undergrupp till WikiProject Sweden.

Mål

Underprojekt

Kommun- och församlingsgränser

Vägar

Europavägar och tillhörande anslutningsvägar

Nummer Relation highway= Sträckning Status Anmärkning
Europaväg 22
2144252 (x p i j h a m r)
trunk/motorway Länsgränsen mot Skåne län - Länsgränsen mot Kalmar län klar Kontrollera Trafikplatser
Europaväg E22.01
2144947 (x p i j h a m r)
primary Tpl Sölvesborg väst-Kämpaslätten Anslutningsväg i Sölvesborg
Europaväg E22.02
Relation not defined yet
primary Tpl Karlshamn norr-Karlshamn centrum Anslutningsväg i Karlshamn
Europaväg E22.03
Relation not defined yet
primary Tpl Karlshamn öst-Karlshamns centrum Anslutningsväg i Karlshamn
Europaväg E22.04
2144279 (x p i j h a m r)
primary Tpl Ronneby väst-Ronneby centrum Anslutningsväg i Ronneby
Europaväg E22.05
2144265 (x p i j h a m r)
primary Tpl Ronneby öst-Ronneby centrum Anslutningsväg i Ronneby
Europaväg E22.06
2131344 (x p i j h a m r)
primary Tpl Karlskrona väst-tpl Oskarsvärn (28) Anslutningsväg i Karlskrona

Riksvägar och riksintressen enligt Trafikverket

Nummer
Relation
highway= Sträckning Status Anmärkning
Riksväg 27
67087 (x p i j h a m r)
primary Tpl Karlskrona öst (28, 122)-Tpl Ronneby väst (E22,04)-Tpl Kallinge (652)-Backaryd (642,656,657)-Kronobergs län
Riksväg 28
64855 (x p i j h a m r)
primary Karlskrona centrum (5006)-Tpl Karlskrona öst X (E22)-Uddabygd (122)-Kalmar läns gräns vid Fur
Riksväg 29
66085 (x p i j h a m r)
primary Karlshamns centrum-Tpl Karlshamn väst (E22)- Asarum (126)-Kronobergs läns gräns vid Ire
Länsväg 557 och 558
Relation not defined yet
primary Karlshamn hamn - (E22) Tpl Karlshamn väst
Länsväg 652 och 652.01
2144303 (x p i j h a m r)
primary Ronneby flygplats - (rv30) Kallinge
Länsväg 5024
2144189 (x p i j h a m r)
primary Karlskrona hamn - (5024) Verkövägen - (E22) Tpl Angöringen


Primära länsvägar

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 116
78044 (x p i j h a m r)
Road (3/4) Speed limits (0/4) Detours (0/4) Relation (0/4)  Skåne läns gräns-Olofström (121,611,613,579)-Kyrkhult (584,585,585)--Kronobergs läns gräns
Länsväg 119
78067 (x p i j h a m r)
Road (3/4) Speed limits (0/4) Detours (0/4) Relation (0/4)  Skåne läns gräns - Kronobergs läns gräns
Länsväg 121
324848 (x p i j h a m r)
Road (3/4) Speed limits (0/4) Detours (0/4) Relation (0/4)  Pukavik (E22)-Jämshög (116)-Olofström-Skåne läns gräns vid Skälmershult
Länsväg 122
Relation not defined yet
Road (3/4) Speed limits (0/4) Detours (0/4) Relation (0/4)  Tpl Karlskrona öst (E22)-Uddabygd (28)-Eringsboda (653)-Kronobergs läns gräns
Länsväg 123
2145021 (x p i j h a m r)
Road (3/4) Speed limits (0/4) Detours (0/4) Relation (0/4)  Tpl Listerlandet (E22, 523)-Mjällby (505,552)-Nogersund
Länsväg 123.01
Relation not defined yet
Road (3/4) Speed limits (0/4) Detours (0/4) Relation (0/4)  Nogersund - Nogersunds hamn
Länsväg 126
324846 (x p i j h a m r)
Road (3/4) Speed limits (0/4) Detours (0/4) Relation (0/4)  Asarum (29)-Svängsta-Kronobergs läns gräns

Sekundära och tertiära länsvägar

Se under respektive underprojekt, se ovan.