WikiProject Sweden/Huddinge cykelturnät

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Huddinge cykelturnät är et nätverk av skyltade cykelsträckor i Huddinge kommun (och korta sträckor genom grannkommunerna). Delsträckorna är numrerade och markeras med gul-gröna skyltar.

Följande tabell ger en översikt över arbetet att kartlägga cykelturnätet.

Delsträcka, relation Status längd (km) Ansluter i ändarna till delsträckor
Relation 1 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {6, 7} {}
Relation 2 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {5, 6} {}
Relation 3 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {4, 16} {}
Relation 4 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% X {5, 12} {3, 16}
Relation 5 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% X {2, 6} {4, 12}
Relation 6 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% X {1, 7} {2, 5}
Relation 7 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Påbörjad X {1, 6} {}
Relation 9 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Påbörjad X {10, 14} {}
Relation 10 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% X {6} {9, 14}
Relation 11 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) Påbörjad X {12, 13} {6}
Relation 12 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% X {11, 13} {4, 5}
Relation 13 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% X {14, 22} {11, 12}
Relation 14 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% X {9, 10} {13, 22}
Relation 15 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {} {}
Relation 16 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% X {3, 4} {}
Relation 17 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {} {}
Relation 18 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {} {}
Relation 19 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {} {}
Relation 20 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {} {}
Relation 22 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {13, 14} {}
Relation 24 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {} {}
Relation 25 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {} {}
Relation 26 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {} {}
Relation 27 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? X {} {}