WikiProject Sweden/Public transport

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

This is a subproject to WikiProject Sweden where information about public transport in Sweden is collected. Please help to add more information.

Contents

Mål med denna sidan

  • Upptäcka och dokumentera alla kollektivtrafikbolag i Sverige
  • Skapa en rekommenderad taggningsguide ("best practice") för Sverige så att informationen blir enhetlig över hela landet (den skall även vara "korrekt" enligt internationell "best practice"
  • Kartlägga alla kollektivtrafiklinjer i Sverige
  • Underhålla skapade linjer så att de är uppdaterade enligt senast informationen tillgänglig.

Taggingsguide

Historia

Kartläggningen i Sverige har i stort sett innan följt att sätta en highway=bus_stop eller tram_stop på noder och att göra rutter med båda riktningar i en och samma relation. Detta system skapade ofta ett ej enhetligt kartläggningssystem och ofta komplicerade relationer som efter en tid ofta inte var "korrekta". Detta uppmärksammades internationellt och ett nytt system togs fram för att få en mer enhetlig och maskinläsbar struktur. Detta är "public_transport" (kommer hädanefter förkortas PT) och röstades igenom 2011-04-20. Under början/mitten av 2012 diskuterades detta system en del på mailinglistan mellan 3-4 personer om inte Sverige borde gå över till detta systemet, slutsatsen var att det borde vi (inga stora invändningar framfördes).

Hur skall vi tagga nu?

Vi taggar generellt enligt PT-systemet. Det finns ytterligare information om detta under dess Förslagssida. Dock så använder vi viss dubbeltaggning, dessa är: public_transport=stop_position ==> får även highway=bus_stop eller railway=tram_stop etc. för att det skall vara kompatibelt med renderare och andra i beroendeställning till datan tills dessa anpassats för PT-systemet. (Främsta exemplet är nog transport-kartan på OSM som inte renderar namn på stoppen annars.) public_transport=platform ==> får även highway=platform eller railway=platform etc. av samma anledning.

Platform connection.png

Kom även ihåg att ansluta plattformarna till vägnätet. Dvs, dra en footway eller annan lämplig vägtyp som kopplar ihop platformen med det övriga vägnätet (se bild).

Nedan är några exempel hur vi i Sverige taggar de olika typer av element som beskrivs i PT-systemet. Tabellernas första kolummn är bara en "dagligt-tal" beskrivning av vad elementet representerar och sista en länk till elementet. Övriga kolummner beskriver olika rekomenderade taggars värden.


Taggningsexempel route_master

Alla dessa har taggarna

type=route_master

Beskrivning route_master ref name operator network colour Relation
5:ans spårvagn i GBG tram 5 Spårvagn 5 Västtrafik Västtrafik #EB1923 Relation 52617 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)
Linje 6 i Lund med 3 underrutter då bussen tar en annan väg i ena riktningen nattetid. bus 6 Buss 6 Bergkvarabuss Skånetrafiken #00a650 Relation 65578 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)

Taggningsexempel route

Alla dessa har taggarna

type=route

Beskrivning route ref name operator network colour from to Relation
En riktning av 5:ans spårvagn i GBG tram 5 Spårvagn 5: Länsmansgården => Torp Västtrafik Västtrafik #EB1923 Länsmansgården Torp Relation 2184933 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)
Ena riktningen av linje 6 dagtid. Från Lunds äldsta hållplats via centrum österut. bus 6 Buss 6: Sankt Lars => Östra Linero Bergkvarabuss Skånetrafiken #00a650 Sankt Lars Östra Linero Relation 2559482 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)

Taggningsexempel stop_area

Alla dessa har taggarna

type=public_transport

public_transport=stop_area

Beskrivning name operator network Relation
Stor hållplats i GBG Eketrägatan Västtrafik Västtrafik Relation 1863556 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)
Hållplats i Lund med ref på hållplatsen och stop-noderna, inkluderar bänkar och skydd Ernst Wigforss gata Skånetrafiken Skånetrafiken Relation 2186012 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)
Hela Lund C med alla platformer för bussar och tåg etc. Lund C Skånetrafiken Skånetrafiken Relation 2194581 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)

Taggningsexempel stop_position

Här finns taggarna name, highway, railway med för bakåtkompatibilitet (name finns även med i det nya PT-sytemet men ligger oftast i en stop_area-relation)

Alla dessa har taggarna

type=public_transport

public_transport=stop_position

Beskrivning operator network train subway tram bus aerialway ferry ref name railway highway Nod
Plats där spårvagnar stannar yes Eketrägatan tram_stop Nod_96546423

Taggningsexempel platform

Här finns taggarna highway, railway med för bakåtkompatibilitet

Alla dessa har taggarna

type=public_transport

public_transport=platform

Beskrivning operator network train subway tram bus aerialway ferry ref name railway highway Objekt
Plats där folk väntar på spårvagnar yes B B platform Väg_96546423

Importance

Use the proposed "importance"-key that some renderers use to determine on what zoom-level a route should be visible. (You should have to zoom in more to see the Stockholm metro red line (importance=urban) than the Stockholm-Gothenburg X2000-train (importance=national)) For example:

Förenklad PT-taggning för bussar

Den kompletta PT-standarden är en komplex datamodell, som till vissa delar gör saker mer komplicerade än vad som är nödvändigt. Speciellt för bussar. Därför finns en förenklad modell som dels bygger de förbättringar som kom med PT-modellen och dels på de redan existerande hållplatserna (highway=bus_stop) som funnits sedan tidigare. Relationen type=route_master för bussrutten ska vara precis så som i den kompletta PT-standarden, med de enskilda type=route relationerna som medlemmar. Relationen type=route ska vara så som i den kompletta PT-modellen förutom att man utelämnar platform-medlemmarna som onödiga, stop-medlemmarna ska vara med precis som själva sträckningen av rutten. stop-medlemmarna själva i sin tur skiljer sig från den kompletta PT-modellen, man återanvänder här istället de redan existerande hållplatserna av highway=bus_stop typen som ligger vid sidan av vägen där busshållplatsen eller busstålpen är placerad. Rekommenderade minimitaggar är highway=bus_stop, name=*, route_ref=* och shelter=yes/no. Samtliga innerstadsbussar i Stockholm är taggade enligt denna modell.

Taggningsexempel route_master

type=route_master

Beskrivning route_master ref name operator network colour Relation
Linje 1 i Stockholm med 2 underrutter. bus 1 Buss 1 SL Relation 2376126 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)

Taggningsexempel route

type=route

Beskrivning route ref name network from to Relation
Ena riktningen av linje 1 i Stockholm. bus 1 Buss 1: Frihamnen - Stora Essingen SL Frihamnen Stora Essingen Relation 241512 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)

Taggningsexempel busshållplats

Beskrivning highway route_ref name shelter Node
Första hållplatsen på linje 1 i Stockholm bus_stop 1;76;91 Frihamnen yes Node 1680681668

Framtid

När alla applikationer av vikt börjat använda PT-systemet kan de gamla taggarna (highway=bus_stop osv.) tas bort för att förenkla taggningen.

Ifyllning av statustabeller

På denna sidan finns ett antal statustabeller fär olika linjer. De olika värden som fylls i är följande:

Linje=Vanligtvis ett identifierande nummer för linjen (dock ibland ett namn).

Relation=Länk till den relation som är "top"-relationen. För gamla relationer är detta type=route-relationen, för nya PT-systemet är det type=route_master-relationen. Det är att föredra att om en gammal relation existerar skapa nya type=route-relationer och lägga dessa i den gamla, sedan göra om denna gamla relationen till den nya type=route_master-relationen. På så vis behöver man inte ändra numret på denna sidan och historiken fortlever.

Täckning=Procent av de vägar/spår som finns med i relationen i förhållande till verkligheten (om bara en av två riktningar skapats blir det således 50%).

Stopp=Procent av de hållplatser/stoppositioner som finns med i relationen i förhållande till verkligheten (om bara en av två riktningar skapats blir det således 50%). De skall även där så är tillämpligt vara inlagda i en "public_transport=stop_area" relation.

PT=Hur mycket av det som skapats har konverterats till PT-systemet. Således även om inte allt är kartlagt kan denna vara 100% om allt är gjort enligt det nya systemet. Om alla linjer i en tabell har 100% på PT tas denna kolummn gärna bort från den tabellen.

Sträckning=Oftast ändhållplatser och viktiga hållplatser som linjen stannar på detta mest för att folk med lokalkännedom enklare skall kunna identifiera linjen. (håll gärna denna kort annars kan det bli jobbigt att läsa).

Kommentar=Kommentar om linjen. Kan vara vad som helt gärna vad som saknas om den inte är klar.

Giltig till=Ett datum för att kunna bedömma hur uppdaterad informationen på sidan är. Använd med fördel de datum som anges för tidtabellers giltighetstid här.

Tools

SJ

SJ

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
30 Relation 1474283 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Luleå - Boden - Kiruna - Narvik Skapa separata relationer för SJ och Norrtåg?
40 Relation 2401040 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Narvik / Luleå - Stockholm Route needs to be updated
41 Relation 2660116 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 40%  ? 0% Stockholm - Sundsvall - Umeå No coverage north of Sundsvall, incomplete south of Sundsvall
51 Relation 3293021 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Stockholm - Uppsala Uppsalapendeln

NSB

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
R20 (99) Relation 3121887 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Oslo S - Halden - Göteborg

Öresundståg

Öresundståg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
100 Relation 1026227 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 94% 100% 100% Göteborg-Malmö-København How to describe the common timetable Helsingør-København-Malmö and the branch timetables København-Malmö-Göteborg/Kalmar/Karlskrona with relations in the best way (through-running Helsingør-Göteborg etc)?

Krösatågen

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
85 Relation 2464653 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Nässjö - Oskarshamn
87 Relation 2885929 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Jönköping - Värnamo - Alvesta - Växjö
88 Relation 2466501 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Nässjö - Vetlanda
89 Relation 3527699 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Nässjö - Växjö
92 Relation 3600476 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Växjö - Hässleholm

Norrtåg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
30 Relation 1474283 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Luleå - Boden - Kiruna - Narvik
33 Relation 1474285 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Luleå - Boden - Umeå
34 Relation 1474284 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Lycksele - (Vännäs -) Umeå
35 Relation 1474229 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Umeå - Örnsköldsvik - Härnösand - Sundsvall
42 Relation 2658667 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Mittnabotåget: Storlien - Östersund - Sundsvall

Arlanda Express

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
46 Relation 1966855 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 67% 100% Stockholm - Arlanda No track detail or platforms at Arlanda

Blå Tåget

Blå Tåget

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
Blå Tåget Göteborg-Skövde-Stockholm-Uppsala

Swebus

Swebus

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
820 Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn
830 Relation 2250243 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 40% 0% 100% Uppsala-Arlanda-Stockholm-Göteborg Sträckning Göteborg->Nyköping klar
832 Uppsala-Stockholm-Jönköping-Malmö
835 Uppsala-Stockholm-Kalmar
844 Linköping-Norrköping-Örebro
857 Relation 3518640 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Västervik-Jönköping
866 Örebro-Västerås-Enköping-Arlanda
888 Stockholm-Örebro-Karlstad-Oslo
890 Stockholm-Borlänge-Falun
892 Stockholm-Uppsala-Kungsberget
899 Stockholm-Uppsala
991 Stockholm-Borlänge-Mora-Sälen

Bus4You

Bus4You

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
Bus4You Göteborg - Jönköping - Stockholm - Uppsala
Bus4You Oslo - Göteborg - Malmö

GoByBus

GoByBus

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
GoByBus Göteborg - Jönköping - Stockholm
GoByBus Oslo - Göteborg - Malmö -- Köpenhamn
GoByBus Stockholm - Ludvika

Flygbussarna

Flygbussarna

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
 ? Relation 3306661 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Stockholm - Skavsta Airport Needs stop details and ref
 ? Relation 3306662 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 50% 100% Stockholm - Västerås Airport Needs stop details at Cityterminalen and ref
110 Relation 3733481 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Malmö - Malmö Airport Only mapped Malmö C - Södervärn
111 Relation 3283014 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Lund - Malmö Airport

Bergkvarabuss (Flygbuss Ängelholm)

Bergkvarabuss

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
270 Relation 953246 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 45% 62% 100% Helsingborg - Ängelholms flygplats Route missing Väla-Ängelholm due to rerouting. Final stretch from Knutpunkten to Ramlösa station might not be correct.

SGS Bussen

SGS Bussen

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
SGS Bussen Hofors - Sandviken - Gävle - Stockholm

Axelssons

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
Eskilstunalinjen Relation 569640 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%

Blekingetrafiken

Blekingetrafiken

Bus

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Relation 300338 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99% 0% 100% Lyckeby-Centrum Trossö
2 Relation 300354 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 50% 0% 100% Jämjö-Centrum
3 Relation 300427 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 100% Hässlegården-Centrum
4 Relation 300438 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 85% 0% 100% Rödeby-Centrum
5 Relation 298680 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99% 0% 100% Nättraby-Centrum
6 Relation 301812 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99% 0% 100% Verkö-Centrum
7 Relation 301835 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99% 0% 100% Mariedal-Saltö
8 Relation 301843 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99% 0% 100% Hästö-Långö
24 Relation 301847 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 100% Centrum-Hässlegården
432 Relation 2333813 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 100% Sölvesborg-Hörvik

Båt

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
Östra Skärgården Relation 214909 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 70%  ? 0% Östra Skärgården

Dalatrafik

Public transport in the county of Dalarna is administered by Dalatrafik. All bus routes were renumbered in 2014 and many stops and routings were changed. This needs to be updated.

Bus

Rural buses (landsbygdsbussar)

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
5 Relation 1889688 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 100% Krylbo - Borlänge No coverage Krylbo-Gustafs
28 Relation 1889752 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 100% Borlänge - Gustafs Only mapped in Gustafs
37 Relation 3481268 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Smedjebacken - Fagersta Only mapped in Västmanland
103 Relation 552030 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 40% 40% 100% Mora - Orsa - Skattungbyn Tidvis fortsätter bussen till Skattungbyn/Furudal; det saknas
104 Relation 3203116 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 25% 25% 100% Mora - Orsa - Furudal - Edsbyn Tidvis fortsätter bussen till Skattungbyn/Furudal; det saknas
170 Relation 2219597 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 97%  ? 100% Mora - Grövelsjön Many alternate routings missing

Avesta

Borlänge

Falun

Ludvika

Mora

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
501 Relation 1704289 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Busstationen - Lasarettet
502 Relation 1704290 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Busstationen - Långlet
503 Relation 1704291 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 80%  ? 100% Busstationen - Kråkberg
505 Relation 1704292 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Busstationen - Hånåkni
506 Relation 1704293 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Busstationen - Klockarhagen

Din Tur

Public transport in Västernorrland County is administered by Din Tur. See:

X-Trafik (Gävleborg)

Public transport in the county of Gävleborg is administered by X-trafik.

Gävle city buses

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Relation 19545 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Valbo - Centrum - Bomhus Rerouted
2 Relation 19559 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Sätra - Centrum - Andersberg Gävle Sjukhus needs remapping
3 Relation 19561 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Södra Bomhus - Centrum - Hille
4 Relation 19556 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Hagaström - Centrum - Andersberg - Ersbo Missing some stops
11 Relation 19558 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Centrum - Åbyggeby Missing most stops
12 Relation 19557 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Sätra - Centrum - Bomhus (Karskär)
14 Relation 309202 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Fjällbacken - Centrum - Hemlingby Missing most stops
15 Relation 19555 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Campus Sätra - Centralen Missing most stops
91 Relation 198828 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Sandviken - Forsbacka - Gävle

Hudiksvall city buses

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Relation 3274995 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Väster - Centrum - Öster
2 Relation 2922084 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Centrum - Kristineberg
3 Relation 2922307 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Centrum - Mo
4 Relation 2922681 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Centrum - Idenor
5 Relation 2922931 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Centrum - Malnbaden
9 Relation 2923022 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Centrum - Ericsson

Rural buses

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
25 Relation 2193615 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 85% 100% Norrsundet - Bergby - Gävle Missing some stops
41 Relation 19554 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Falun - Sandviken - Gävle Missing most stops
48 Relation 206676 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Gysinge - Gävle Missing most stops
95 Relation 19560 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Gävle - Harkskär Missing most stops
99 Relation 206675 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Valbo (Sofiedal) - Centrum - Sörby urfjäll

Hallandstrafiken

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
351 Relation 2413331 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Halmstad - Falkenberg
652 Relation 2712381 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Falkenberg - Varberg

Jönköpings länstrafik

Regionbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
101 Relation 2091624 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Gränna - Jönköping - Habo
124 Relation 54552 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 100%
132 Relation 2203092 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Gislaved - Jönköping
150 Relation 2773991 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Eksjö - Aneby
202 Relation 2207799 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Gislaved - Bredaryd - Värnamo
245 Relation 2207826 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Gislaved - Grimsås
301 Relation 2466530 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Nässjö - Eksjö - Vetlanda
312 Relation 2787509 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Nässjö - Bodafors
313 Relation 2787552 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Nässjö - Bodafors - Sandsjöfors - Nässjö
321 Relation 3473555 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Nässjö - Anneberg - Eksjö
325 Relation 2525908 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Jönköping - Vimmerby
326 Relation 3492798 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Jönköping - Eksjö
330 Relation 2471596 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Eksjö - Mariannelund
343 Relation 2871345 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Nässjö - Vetlanda
356 Relation 2762447 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
360 Relation 2759165 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Eksjö - Sävsjö
364 Relation 387511 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Sävsjö - Vrigstad

Stadstrafik Jönköping

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Relation 4275207 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Råslätt - Centrum - Österängen - Huskvarna centrum
2 Relation 4126017 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Öxnehaga - Ekhagen - Centrum - Dalvik
3 Relation 4141255 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Tokarp - Centrum - Ryhov - Ljungarum - Råslätt
11 Relation 4133229 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Juneporten - Dalvik - Samset
12 Relation 4128395 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Vätterslund - Centrum - Ekhagen
15 Relation 54550 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
17 Relation 4108510 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Vilhelmsro - Östra centrum
18 Relation 4133635 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Skänkeberg - Centrum - Österängen
26 Relation 4120798 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Bankeryd - Centrum - A6 - Ryhov
27 Relation 4140600 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Torsvik - Taberg - Norrahammar - Centrum - Mariebo - Flygplatsen
29 Relation 54598 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
31 Relation 54581 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
33 Relation 54564 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%

Tätortstrafik Nässjö

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
61 Relation 2625445 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%

Kalmar länstrafik

Regionbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
18 Relation 1965944 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Kalmar - Revsudden
35 Relation 3109148 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
71 Relation 3111129 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
74 Relation 2880761 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
122 Relation 1971856 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Kalmar - Ljungbyholm - Halltorp
325 Relation 2525908 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%

Stadstrafiken i Kalmar

Några relationer finns, men måste göras om efter linjeomläggning och konverteras till PT.


Karlstadsbuss

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Relation 3287048 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Campus - IKEA
2 Relation 3287049 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Ilanda - Mjölnartorpet
3 Relation 3287050 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Jakobsberg/Sommarro - Universitetet/Stockfallet
4 Relation 3287051 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Bergvik - Norra Kroppkärr
5 Relation 1153284 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Stora Torget - Henstad
6 Relation 2016858 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Gruvplan - Jägartorpet
7 Relation 1198325 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Orrholmen - Zakrisdal

Kiruna lokaltrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
Röd Relation 3411909 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 50% Tuolluvaara - Centrum One direction mapped so far

Kollektivtrafiken Gotland

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
10 Relation 4213867 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 50% Visby - Burgsvik One direction mapped so far

Luleå Lokaltrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Relation 4207435 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
2 Relation 4483159 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
3 Relation 4228562 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
4 Relation 4228563 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
5 Relation 4121723 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
6 Relation 4211904 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
7 Relation 4229887 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
8 Relation 4211780 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
9 Relation 4261346 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 50%
10 Relation 4228813 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
14 Relation 4228310 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
40 Relation 4495686 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Björkskatan - Gymnasiebyn
65 Relation 4228430 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%

Skånetrafiken

Listed at WikiProject Sweden/Public transport/Skånetrafiken due to size.

Storstockholms Lokaltrafik (SL)

In Stockholm public transport is mostly operated by SL, see also Wikipedia:sv.

Listed at WikiProject Sweden/Public transport/Storstockholms lokaltrafik due to size.

Swedavia

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
14 Relation 3017173 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 0% Arlanda Terminalerna - Arlanda Alfa parkering
17 Relation 1790354 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 0% Arlanda Terminalerna - Arlanda Beta parkering

Länstrafiken Sörmland

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
564 Relation 2529998 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Stavsjö - Kolmården

Stadstrafik Eskilstuna

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Relation 2907816 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
2 Relation 2909713 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
3 Relation 2909959 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
4 Relation 2910372 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
5 Relation 2910435 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
6 Relation 2911319 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
7 Relation 2911319 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
8 Relation 2911701 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
20 Relation 2907991 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
21 Relation 2908045 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
22 Relation 2909195 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
30 Relation 2912154 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
31 Relation 2912153 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
40 Relation 2909194 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%

Stadstrafik Nyköping

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
2 Relation 2371836 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100%

Länstrafiken Örebro

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
513 Relation 2174808 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%

UL

Public transport in Uppsala County is handled by UL.

Listed at WikiProject Sweden/Public transport/UL due to size.

Värmlandstrafik

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
403 Relation 2100535 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 100% Karlskoga - Storfors

Västtrafik

Public transport in the county of Västra Götaland is administered by Västtrafik.

Listed at WikiProject Sweden/Public transport/Västtrafik due to size.

Länstrafiken Norrbotten

Länsbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
91 Relation 3114603 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 0%
93 Relation 2390232 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Gällivare - Ritsem

Länstrafiken Västerbotten

Länsbussar

Umeå Stadsbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Relation 29530 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Umedalen - Carlshöjd
1 (H) Relation 384679 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Umedalen - Carlshöjd Linje 1 alternativ dragning Öst på stan kvällar och nätter
1 (T/F) Relation 384680 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 80% 0% 0% Umedalen - Carlshöjd Linje 1 industritur till/från Klockarbäcken
2 Relation 23653 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Vasaplan - Marieberg
2 (N) Relation 384685 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Vasaplan - Marieberg Linje 2 alternativ dragning Nydalahöjd nätter
5 Relation 27504 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 50% 0% Carlshem - Ersmark
5 (H) Relation 384815 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Carlshem - Ersmark Linje 5 alternativ dragning Öst på stan kvällar och nätter
6 Relation 384854 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 50% 0% Östra Ersboda - Röbäck

Västmanlands lokaltrafik

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
61 Relation 3498948 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Sala - Västerfärnebo
85 Relation 2678155 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Norberg - Kärrgruvan
86 Relation 2678154 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Norberg - Västerfärnebo
500 Relation 2677590 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Krylbo - Norberg - Fagersta - Skinnskatteberg
550 Relation 406320 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Skinnskatteberg - Köping - Kungsör - Eskilstuna

Stadstrafik Västerås

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
2 Relation 2086639 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%


Länstrafiken i Jämtlands län

Länsöverskridande linjer

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
45 Relation 240441 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
63 Relation 240442 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%

Länsbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
91 Relation 240436 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
92 Relation 240437 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
93 Relation 252743 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
110 Relation 240439 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
111 Relation 239779 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
115 Relation 240440 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
127 Relation 240431 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
132 Relation 240432 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 0%
140 Relation 240438 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
142 Relation 240434 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
143 Relation 240435 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
144 Relation 240426 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
145 Relation 240427 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
150 Relation 240428 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
151 Relation 240429 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
153 Relation 240430 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
154 Relation 240421 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
155 Relation 240422 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
156 Relation 240423 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
159 Relation 240424 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
161 Relation 252139 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Östersund - Orrviken - Hackås - Svenstavik
162 Relation 252140 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
163 Relation 252162 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Östersund - Brunflo - Hackås - Svenstavik
164 Relation 240433 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
530 Relation 252141 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
531 Relation 240425 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%
611 Relation 2026729 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
613 Relation 2026284 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
614 Relation 2026281 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
615 Relation 2026280 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
616 Relation 2026283 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
631 Relation 299977 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Sveg - Funäsdalen

Stadsbussarna i Östersund

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Relation 224476 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Odenskog - Valla Centrum
2 Relation 223413 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Odensala - Lugnvik
3 Relation 224477 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Centrum - Frösö Läger
4 Relation 224478 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Torvalla - Härke
5 Relation 224473 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Centrum - Frösötornet - Frösö Zoo - Centrum
6 Relation 223498 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Torvalla Centrum - Solliden
8 Relation 224474 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Solliden - Centrum - Tegelplan
9 Relation 223499 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Odenskog - Lövsta
14 Relation 224475 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Torvalla - Stadsdel Norr
21 Relation 239780 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
22 Relation 239778 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 0%
24 Relation 252742 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0%  ? 0%

Östgötatrafiken

Tåg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
Östgötapendeln Relation 417368 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Norrköping - Linköping - Mjölby - Jönköping

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
430 Relation 1607759 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Norrköping - Torshag - Simonstorp
432 Relation 1879435 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Norrköping - Vildmarkshotellet - Kvarsebo
433 Relation 2110955 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Norrköping - Strömsfors - Sandviken - Djurparken - Vildmarkshotellet
436 Relation 1889365 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Norrköping - Hults Bruk
437 Relation 1894449 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Norrköping - Sörsjön
631 Relation 2752902 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Eksjö - Österbymo
664 Relation 416875 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 100%
665 Relation 414230 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 100%
671 Relation 420530 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 100%

Stadstrafik Motala

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
301 Relation 2740730 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
303 Relation 2738176 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%

Stadsbussar Norrköping

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
115 Relation 4114885 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Vrinnevisjukhuset - Söder Tull - Norr Tull - Resecentrum - Ingelsta - Herstadberg
116 Relation 3808812 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Lindö - Söder Tull - Smedby - Rambodal
117 Relation 4189371 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Vrinnevisjukhuset - Söder Tull - Resecentrum - Norr Tull - Ingelsta
119 Relation 3808931 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Himmelstalund - Skarphagen - Söder Tull - Rambodal

Spårväg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
2 Relation 3808813 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Kvarnberget - Fridvalla
3 Relation 3808817 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Vidablick - Klockaretorpet