WikiProject Sweden/Public transport

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

This is a subproject to WikiProject Sweden where information about public transport in Sweden is collected. Please help to add more information.

Contents

Mål med denna sidan

  • Upptäcka och dokumentera alla kollektivtrafikbolag i Sverige
  • Skapa en rekommenderad taggningsguide ("best practice") för Sverige så att informationen blir enhetlig över hela landet (den skall även vara "korrekt" enligt internationell "best practice"
  • Kartlägga alla kollektivtrafiklinjer i Sverige
  • Underhålla skapade linjer så att de är uppdaterade enligt senast informationen tillgänglig.

Taggingsguide

Historia

Kartläggningen i Sverige har i stort sett innan följt att sätta en highway=bus_stop eller tram_stop på noder och att göra rutter med båda riktningar i en och samma relation. Detta system skapade ofta ett ej enhetligt kartläggningssystem och ofta komplicerade relationer som efter en tid ofta inte var "korrekta". Detta uppmärksammades internationellt och ett nytt system togs fram för att få en mer enhetlig och maskinläsbar struktur. Detta är "public_transport" (kommer hädanefter förkortas PT) och röstades igenom 2011-04-20. Under början/mitten av 2012 diskuterades detta system en del på mailinglistan mellan 3-4 personer om inte Sverige borde gå över till detta systemet, slutsatsen var att det borde vi (inga stora invändningar framfördes).

Hur skall vi tagga nu?

Vi taggar generellt enligt PT-systemet. Det finns ytterligare information om detta under dess Förslagssida. Dock så använder vi viss dubbeltaggning, dessa är: public_transport=stop_position ==> får även highway=bus_stop eller railway=tram_stop etc. för att det skall vara kompatibelt med renderare och andra i beroendeställning till datan tills dessa anpassats för PT-systemet. (Främsta exemplet är nog transport-kartan på OSM som inte renderar namn på stoppen annars.) public_transport=platform ==> får även highway=platform eller railway=platform etc. av samma anledning.

Platform connection.png

Kom även ihåg att ansluta plattformarna till vägnätet. Dvs, dra en footway eller annan lämplig vägtyp som kopplar ihop platformen med det övriga vägnätet (se bild).

Nedan är några exempel hur vi i Sverige taggar de olika typer av element som beskrivs i PT-systemet. Tabellernas första kolummn är bara en "dagligt-tal" beskrivning av vad elementet representerar och sista en länk till elementet. Övriga kolummner beskriver olika rekomenderade taggars värden.


Taggningsexempel route_master

Alla dessa har taggarna

type=route_master

Beskrivning route_master ref name operator network colour Relation
5:ans spårvagn i GBG tram 5 Spårvagn 5 Västtrafik Västtrafik #EB1923 Osm element relation.svg 52617 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)
Linje 6 i Lund med 3 underrutter då bussen tar en annan väg i ena riktningen nattetid. bus 6 Buss 6 Bergkvarabuss Skånetrafiken #00a650 Osm element relation.svg 65578 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)

Taggningsexempel route

Alla dessa har taggarna

type=route

Beskrivning route ref name operator network colour from to Relation
En riktning av 5:ans spårvagn i GBG tram 5 Spårvagn 5: Länsmansgården => Torp Västtrafik Västtrafik #EB1923 Länsmansgården Torp Osm element relation.svg 2184933 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)
Ena riktningen av linje 6 dagtid. Från Lunds äldsta hållplats via centrum österut. bus 6 Buss 6: Sankt Lars => Östra Linero Bergkvarabuss Skånetrafiken #00a650 Sankt Lars Östra Linero Osm element relation.svg 2559482 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)

Taggningsexempel stop_area

Alla dessa har taggarna

type=public_transport

public_transport=stop_area

Beskrivning name operator network Relation
Stor hållplats i GBG Eketrägatan Västtrafik Västtrafik Osm element relation.svg 1863556 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)
Hållplats i Lund med ref på hållplatsen och stop-noderna, inkluderar bänkar och skydd Ernst Wigforss gata Skånetrafiken Skånetrafiken Osm element relation.svg 2186012 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)
Hela Lund C med alla platformer för bussar och tåg etc. Lund C Skånetrafiken Skånetrafiken Osm element relation.svg 2194581 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)

Taggningsexempel stop_position

Här finns taggarna name, highway, railway med för bakåtkompatibilitet (name finns även med i det nya PT-sytemet men ligger oftast i en stop_area-relation)

Alla dessa har taggarna

type=public_transport

public_transport=stop_position

Beskrivning operator network train subway tram bus aerialway ferry ref name railway highway Nod
Plats där spårvagnar stannar yes Eketrägatan tram_stop Nod_96546423

Taggningsexempel platform

Här finns taggarna highway, railway med för bakåtkompatibilitet

Alla dessa har taggarna

type=public_transport

public_transport=platform

Beskrivning operator network train subway tram bus aerialway ferry ref name railway highway Objekt
Plats där folk väntar på spårvagnar yes B B platform Väg_96546423

Importance

Use the proposed "importance"-key that some renderers use to determine on what zoom-level a route should be visible. (You should have to zoom in more to see the Stockholm metro red line (importance=urban) than the Stockholm-Gothenburg X2000-train (importance=national)) For example:

Förenklad PT-taggning för bussar

Den kompletta PT-standarden är en komplex datamodell, som till vissa delar gör saker mer komplicerade än vad som är nödvändigt. Speciellt för bussar. Därför finns en förenklad modell som dels bygger de förbättringar som kom med PT-modellen och dels på de redan existerande hållplatserna (highway=bus_stop) som funnits sedan tidigare. Relationen type=route_master för bussrutten ska vara precis så som i den kompletta PT-standarden, med de enskilda type=route relationerna som medlemmar. Relationen type=route ska vara så som i den kompletta PT-modellen förutom att man utelämnar platform-medlemmarna som onödiga, stop-medlemmarna ska vara med precis som själva sträckningen av rutten. stop-medlemmarna själva i sin tur skiljer sig från den kompletta PT-modellen, man återanvänder här istället de redan existerande hållplatserna av highway=bus_stop typen som ligger vid sidan av vägen där busshållplatsen eller busstålpen är placerad. Rekommenderade minimitaggar är highway=bus_stop, name=*, route_ref=* och shelter=yes/no. Samtliga innerstadsbussar i Stockholm är taggade enligt denna modell.

Taggningsexempel route_master

type=route_master

Beskrivning route_master ref name operator network colour Relation
Linje 1 i Stockholm med 2 underrutter. bus 1 Buss 1 SL Osm element relation.svg 2376126 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)

Taggningsexempel route

type=route

Beskrivning route ref name network from to Relation
Ena riktningen av linje 1 i Stockholm. bus 1 Buss 1: Frihamnen - Stora Essingen SL Frihamnen Stora Essingen Osm element relation.svg 241512 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)

Taggningsexempel busshållplats

Beskrivning highway route_ref name shelter Node
Första hållplatsen på linje 1 i Stockholm bus_stop 1;76;91 Frihamnen yes node 1680681668 1680681668

Framtid

När alla applikationer av vikt börjat använda PT-systemet kan de gamla taggarna (highway=bus_stop osv.) tas bort för att förenkla taggningen.

Ifyllning av statustabeller

På denna sidan finns ett antal statustabeller fär olika linjer. De olika värden som fylls i är följande:

Linje=Vanligtvis ett identifierande nummer för linjen (dock ibland ett namn).

Relation=Länk till den relation som är "top"-relationen. För gamla relationer är detta type=route-relationen, för nya PT-systemet är det type=route_master-relationen. Det är att föredra att om en gammal relation existerar skapa nya type=route-relationer och lägga dessa i den gamla, sedan göra om denna gamla relationen till den nya type=route_master-relationen. På så vis behöver man inte ändra numret på denna sidan och historiken fortlever.

Täckning=Procent av de vägar/spår som finns med i relationen i förhållande till verkligheten (om bara en av två riktningar skapats blir det således 50%).

Stopp=Procent av de hållplatser/stoppositioner som finns med i relationen i förhållande till verkligheten (om bara en av två riktningar skapats blir det således 50%). De skall även där så är tillämpligt vara inlagda i en "public_transport=stop_area" relation.

PT=Hur mycket av det som skapats har konverterats till PT-systemet. Således även om inte allt är kartlagt kan denna vara 100% om allt är gjort enligt det nya systemet. Om alla linjer i en tabell har 100% på PT tas denna kolummn gärna bort från den tabellen.

Sträckning=Oftast ändhållplatser och viktiga hållplatser som linjen stannar på detta mest för att folk med lokalkännedom enklare skall kunna identifiera linjen. (håll gärna denna kort annars kan det bli jobbigt att läsa).

Kommentar=Kommentar om linjen. Kan vara vad som helt gärna vad som saknas om den inte är klar.

Giltig till=Ett datum för att kunna bedömma hur uppdaterad informationen på sidan är. Använd med fördel de datum som anges för tidtabellers giltighetstid här.

Tools

SJ

SJ

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
30 Osm element relation.svg 1474283 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Luleå - Boden - Kiruna - Narvik Skapa separata relationer för SJ och Norrtåg?
40 Osm element relation.svg 2401040 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Narvik / Luleå - Stockholm Route needs to be updated
41 Osm element relation.svg 2660116 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 40%  ? 0% Stockholm - Sundsvall - Umeå No coverage north of Sundsvall, incomplete south of Sundsvall
51 Osm element relation.svg 3293021 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Stockholm - Uppsala Uppsalapendeln

NSB

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
R20 (99) Osm element relation.svg 3121887 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Oslo S - Halden - Göteborg

Öresundståg

Öresundståg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
100 Osm element relation.svg 1026227 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 94% 99% 100% Göteborg-Malmö-København Incomplete at Göteborg C. How to describe the common timetable Helsingør-København-Malmö and the branch timetables København-Malmö-Göteborg/Kalmar/Karlskrona with relations in the best way (through-running Helsingør-Göteborg etc)?

Krösatågen

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
85 Osm element relation.svg 2464653 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Nässjö - Oskarshamn
87 Osm element relation.svg 2885929 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Jönköping - Värnamo - Alvesta - Växjö
88 Osm element relation.svg 2466501 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Nässjö - Vetlanda
89 Osm element relation.svg 3527699 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Nässjö - Växjö
92 Osm element relation.svg 3600476 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Växjö - Hässleholm

Norrtåg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
30 Osm element relation.svg 1474283 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Luleå - Boden - Kiruna - Narvik
33 Osm element relation.svg 1474285 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Luleå - Boden - Umeå
34 Osm element relation.svg 1474284 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Lycksele - (Vännäs -) Umeå
35 Osm element relation.svg 1474229 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Umeå - Örnsköldsvik - Härnösand - Sundsvall
42 Osm element relation.svg 2658667 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Mittnabotåget: Storlien - Östersund - Sundsvall

Arlanda Express

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
46 Osm element relation.svg 1966855 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 67% 100% Stockholm - Arlanda No track detail or platforms at Arlanda

Blå Tåget

Blå Tåget

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
Blå Tåget Göteborg-Skövde-Stockholm-Uppsala

Swebus

Swebus

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
777 Stockholm-Jönköping-Borås-Göteborg
800 Göteborg-Karlstad-Falun
801 Göteborg-Örebro-Stockholm-Uppsala
820 Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn
830 Osm element relation.svg 2250243 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 40% 0% 100% Arlanda-Stockholm-Göteborg Sträckning Göteborg->Nyköping klar
832 Uppsala-Stockholm-Jönköping-Malmö-Köpenhamn
835 Uppsala-Stockholm-Kalmar-Öland-Malmö
839 Jönköping-Mariestad-Karlstad
841 Kalmar-Jönköping
842 Jönköping-Växjö
844 Linköping-Norrköping-Örebro
855 Stockholm-Vadstena
857 Osm element relation.svg 3518640 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 50%  ? 0% Västervik-Jönköping-Göteborg
862 Osm element relation.svg 2235413 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 10% 10% 100% Stockholm-Jönköping-Halmstad
866 Örebro-Västerås-Enköping-Arlanda
888 Stockholm-Örebro-Karlstad-Oslo
890 Stockholm-Borlänge-Falun-Mora
950 Stockholm-­Gävle­-Söderhamn-­Hudiksvall­-Sundsvall­-Härnösand­-Ö-vik­-Umeå

Bus4You

Bus4You

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
Bus4You Göteborg - Jönköping - Stockholm - Uppsala
Bus4You Oslo - Göteborg - Malmö

GoByBus

GoByBus

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
GoByBus Göteborg - Jönköping - Stockholm
GoByBus Oslo - Göteborg - Malmö -- Köpenhamn
GoByBus Stockholm - Ludvika

Flygbussarna

Flygbussarna

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
 ? Osm element relation.svg 3306661 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Stockholm - Skavsta Airport Needs stop details and ref
 ? Osm element relation.svg 3306662 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 50% 100% Stockholm - Västerås Airport Needs stop details at Cityterminalen and ref
110 Osm element relation.svg 3733481 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Malmö - Malmö Airport Only mapped Malmö C - Södervärn
111 Osm element relation.svg 3283014 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Lund - Malmö Airport

Bergkvarabuss (Flygbuss Ängelholm)

Bergkvarabuss

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
270 Osm element relation.svg 953246 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 45% 62% 100% Helsingborg - Ängelholms flygplats Route missing Väla-Ängelholm due to rerouting. Final stretch from Knutpunkten to Ramlösa station might not be correct.

SGS Bussen

SGS Bussen

Linje Relation Täckning Stopp Sträckning Kommentar Giltig till
SGS Bussen Hofors - Sandviken - Gävle - Stockholm

Axelssons

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
Eskilstunalinjen Osm element relation.svg 569640 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%

Blekingetrafiken

Blekingetrafiken

Bus

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Osm element relation.svg 300338 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 0% Lyckeby-Centrum Trossö
2 Osm element relation.svg 300354 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 50%  ? 0% Jämjö-Centrum
3 Osm element relation.svg 300427 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 0% Hässlegården-Centrum
4 Osm element relation.svg 300438 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 85%  ? 0% Rödeby-Centrum
5 Osm element relation.svg 298680 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 0% Nättraby-Centrum
6 Osm element relation.svg 301812 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 0% Verkö-Centrum
7 Osm element relation.svg 301835 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 0% Mariedal-Saltö
8 Osm element relation.svg 301843 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 0% Hästö-Långö
24 Osm element relation.svg 301847 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 0% Centrum-Hässlegården
432 Osm element relation.svg 2333813 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 99% Sölvesborg-Hörvik

Båt

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
Östra Skärgården Osm element relation.svg 214909 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 70%  ? 0% Östra Skärgården

Dalatrafik

Public transport in the county of Dalarna is administered by Dalatrafik.

Bus

Rural buses (landsbygdsbussar)

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
5 Osm element relation.svg 1889688 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 100% Krylbo - Borlänge No coverage Krylbo-Gustafs
20 Osm element relation.svg 285467 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 100% Hedemora - Falun No coverage Hedemora - Vika
28 Osm element relation.svg 1889752 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 100% Borlänge - Gustafs Only mapped in Gustafs
37 Osm element relation.svg 3481268 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Smedjebacken - Fagersta Only mapped in Västmanland
103 Osm element relation.svg 552030 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 40% 40% 100% Mora - Orsa - Skattungbyn Tidvis fortsätter bussen till Skattungbyn/Furudal; det saknas
104 Osm element relation.svg 3203116 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 25% 25% 100% Mora - Orsa - Furudal - Edsbyn Tidvis fortsätter bussen till Skattungbyn/Furudal; det saknas
170 Osm element relation.svg 2219597 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 97%  ? 100% Mora - Grövelsjön Many alternate routings missing

Avesta

Borlänge

Falun

Ludvika

Mora

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
501 Osm element relation.svg 1704289 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Busstationen - Lasarettet
502 Osm element relation.svg 1704290 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Busstationen - Långlet
503 Osm element relation.svg 1704291 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 80%  ? 100% Busstationen - Kråkberg
505 Osm element relation.svg 1704292 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Busstationen - Hånåkni
506 Osm element relation.svg 1704293 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Busstationen - Klockarhagen

Din Tur

Public transport in Västernorrland County is administered by Din Tur. See:

X-Trafik (Gävleborg)

Public transport in the county of Gävleborg is administered by X-trafik.

Bus

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Osm element relation.svg 19545 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Valbo - Centrum - Bomhus
2 Osm element relation.svg 19559 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Sätra - Centrum - Södra Bomhus
3 Osm element relation.svg 19561 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Andersberg - Centrum - Hille
10 Osm element relation.svg 19556 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 0% Sätra - Centrum - Andersberg Missing most stops
11 Osm element relation.svg 19558 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 0% Centrum - Åbyggeby Missing most stops
12 Osm element relation.svg 19557 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Hagaström - Centrum - Bomhus (Karskär)
15 Osm element relation.svg 19557 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 0% Teknikparken - Centralen Missing most stops
18 Osm element relation.svg 309202 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 0% Centrum - Sörby Missing most stops
25 Osm element relation.svg 2193615 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 85% 85% Norrsundet - Bergby - Gävle Missing some stops
41 Osm element relation.svg 19554 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 0% Sandviken - Gävle Missing most stops
48 Osm element relation.svg 206676 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 0% Gysinge - Gävle Missing most stops
95 Osm element relation.svg 19560 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 0% Centrum - Ytterharnäs Missing most stops
99 Osm element relation.svg 206675 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 0% Valbo (Sofiedal) - Centrum - Sörby urfjäll Missing most stops
1 Osm element relation.svg 3274995 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Väster - Centrum - Öster
2 Osm element relation.svg 2922084 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Centrum - Kristineberg
3 Osm element relation.svg 2922307 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Centrum - Mo
4 Osm element relation.svg 2922681 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Centrum - Idenor
5 Osm element relation.svg 2922931 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Centrum - Malnbaden
9 Osm element relation.svg 2923022 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Centrum - Ericsson

Hallandstrafiken

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
652 Osm element relation.svg 2712381 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Falkenberg - Varberg

Jönköpings länstrafik

Regionbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
124 Osm element relation.svg 54552 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
132 Osm element relation.svg 2203092 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Gislaved - Jönköping
150 Osm element relation.svg 2773991 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
202 Osm element relation.svg 2207799 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Gislaved - Bredaryd - Värnamo
245 Osm element relation.svg 2207826 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Gislaved - Grimsås
301 Osm element relation.svg 2466530 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
312 Osm element relation.svg 2787509 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
313 Osm element relation.svg 2787552 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
321 Osm element relation.svg 3473555 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
325 Osm element relation.svg 2525908 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
326 Osm element relation.svg 3492798 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
330 Osm element relation.svg 2471596 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
343 Osm element relation.svg 2871345 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
356 Osm element relation.svg 2762447 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
360 Osm element relation.svg 2759165 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
364 Osm element relation.svg 387511 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%

Stadstrafik Jönköping

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Osm element relation.svg 558301 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
2 Osm element relation.svg 54504 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
3 Osm element relation.svg 54680 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
10 Osm element relation.svg 54507 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
11 Osm element relation.svg 54500 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
12 Osm element relation.svg 54502 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
15 Osm element relation.svg 54550 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
16 Osm element relation.svg 54497 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
18 Osm element relation.svg 54505 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
26 Osm element relation.svg 54594 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
27 Osm element relation.svg 1114192 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
29 Osm element relation.svg 54598 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
31 Osm element relation.svg 54581 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
33 Osm element relation.svg 54564 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%

Tätortstrafik Nässjö

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
61 Osm element relation.svg 2625445 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%

Kalmar länstrafik

Regionbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
18 Osm element relation.svg 1965944 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Kalmar - Revsudden
35 Osm element relation.svg 3109148 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
71 Osm element relation.svg 3111129 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
74 Osm element relation.svg 2880761 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
122 Osm element relation.svg 1971856 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Kalmar - Ljungbyholm - Halltorp
325 Osm element relation.svg 2525908 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%

Stadstrafiken i Kalmar

Några relationer finns, men måste göras om efter linjeomläggning och konverteras till PT.


Karlstadsbuss

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Osm element relation.svg 3287048 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Campus - IKEA
2 Osm element relation.svg 3287049 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Ilanda - Mjölnartorpet
3 Osm element relation.svg 3287050 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Jakobsberg/Sommarro - Universitetet/Stockfallet
4 Osm element relation.svg 3287051 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Bergvik - Norra Kroppkärr
5 Osm element relation.svg 1153284 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Stora Torget - Henstad
6 Osm element relation.svg 2016858 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Gruvplan - Jägartorpet
7 Osm element relation.svg 1198325 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Orrholmen - Zakrisdal

Skånetrafiken

Listed at WikiProject Sweden/Public transport/Skånetrafiken due to size.

Storstockholms Lokaltrafik (SL)

In Stockholm public transport is mostly operated by SL, see also Wikipedia:sv.

Listed at WikiProject Sweden/Public transport/Storstockholms lokaltrafik due to size.

Swedavia

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
14 Osm element relation.svg 3017173 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 0% Arlanda Terminalerna - Arlanda Alfa parkering
17 Osm element relation.svg 1790354 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 0% Arlanda Terminalerna - Arlanda Beta parkering

Länstrafiken Sörmland

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
563 Osm element relation.svg 2529998 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Stavsjö - Kolmården

Stadstrafik Eskilstuna

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Osm element relation.svg 2907816 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
2 Osm element relation.svg 2909713 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
3 Osm element relation.svg 2909959 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
4 Osm element relation.svg 2910372 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
5 Osm element relation.svg 2910435 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
6 Osm element relation.svg 2911319 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
7 Osm element relation.svg 2911319 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
8 Osm element relation.svg 2911701 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
20 Osm element relation.svg 2907991 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
21 Osm element relation.svg 2908045 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
22 Osm element relation.svg 2909195 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
30 Osm element relation.svg 2912154 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
31 Osm element relation.svg 2912153 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
40 Osm element relation.svg 2909194 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%

Stadstrafik Nyköping

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
2 Osm element relation.svg 2371836 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%

UL

Public transport in Uppsala County is handled by UL.

Regionbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
101 Osm element relation.svg 2255833 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 75% 100% Björklinge - Lövstalöt - Uppsala - Vassunda - Knivsta
102 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Björklinge - Lövstalöt - Uppsala - Danmark - Alsike station - Knivsta
103 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Husby - Viksta - Björklinge - Ärentuna - Uppsala
104 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Brunnby - Skuttunge - Bälinge - Ulva - Uppsala
105 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Domarbo - Åkerlänna - Dalkarlsbo (- Uppsala)
106 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Jumkil - Börje - Uppsala
107 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Hammarskog - Vreta - Uppsala
108 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Uppsala - Dalby - Vik - Uppsala
109 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Uppsala - Vänge - Åland - Hagby k:a - Vänge - Uppsala
117 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Viksta - Råstaberg - Vattholma - Storvreta
139 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Molnebo - Julmyra - Siggefora - Järlåsa
146 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stensunda - Bladåker - Knutby
147 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Knutby - Solvalla - Faringe k:a - Faringe stn - Almunge
183 Osm element relation.svg 2255811 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% (Uppsala -) Knivsta - Sigtuna - Knivsta (- Uppsala)
186 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Knivsta - Östuna - Lagga - Uppsala
220 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Enköping - Kolarvik - Enköping
221 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Ön - Lillkyrka - Vallby - Enköping
222 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Torsvi - Lillkyrka - Boglösa - Enköping
223 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Enköping - Lillkyrka - Grillby - Skolsta - Enköping
224 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Salinge - Långtora - Enköping
225 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Heby - Fjärdhundra - Enköping
226 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Haga - Enköping
310 Osm element relation.svg 2795831 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Bålsta - Krägga - Bålsta
311 Osm element relation.svg 2795829 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Bålsta - Lugnet - Skokloster - Söderskogen - Bålsta
418 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Alunda - Vasängen - Alunda
419 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Alunda - Ramhäll - Alunda
501 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Älvkarleby - Skutskär - Furuvik - Gävle
502 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skutskär - Älvkarleö - Skutskär
504 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skutskär - Gårdskär - Skutskär
510 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp - Skärplinge - Älvkarlby - Skutskär - Gävle
511 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skärplinge - Karlholm - Västland - Tierp
513 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östervåla - Månkarbo - Tierp
514 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp - Örbyhus - Läby (- Uppsala)
515 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skärplinge - Vavd - Hållnäs - Fagerviken - Skärplinge
516 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp - Söderfors - Tierp
518 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp - Älvkarleby - Skutskär
524 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skärplinge - Hillebola - Örbyhus
730 Osm element relation.svg 2795820 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Enköping - Bålsta
751 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Uppsala - Rasbo - Forsmarks kraftverk
752 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Uppsala - Österbybruk - Forsmarks kraftverk
753 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Gävle - Skutskär - Forsmarks kraftverk
760 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp - Gävle
770 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Storvreta - Fyrislund - Boländerna
772 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östervåla - Harbo - Uppsala
773 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Västerås - Uppsala
774 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Västerås - Enköping - Uppsala
775 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östhammar - Gimo - Uppsala
777 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Österbybruk - Uppsala
801 Osm element relation.svg 3283084 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Uppsala - Knivsta/AR - Arlanda Airport Needs surveying at Arlanda, otherwise complete
803 Osm element relation.svg 2795830 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Enköping - Ekolsund - Bålsta
804 Osm element relation.svg 3385730 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 99%  ? 100% Enköping - Uppsala Probably complete except Enköping-Skolsta
805 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Hallstavik - Rasbo - Uppsala
806 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Knutby - Almunge - Långhundra - Arlanda
808 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Norrtälje - Edsbro - Knutby (- Uppsala)
809 Osm element relation.svg 1140215 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Knutby - Almunge - Uppsala
811 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Öregrund - Östhammar - Gimo - Alunda - Uppsala
816 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stavby - Rasbokil - Gåvsta - Uppsala
817 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% (Östhammar -) Gimo - Österbybruk - Örbyhus - Tierp
821 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp - Månkarbo - Uppsala
822 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Vattholma - motorvägen - Uppsala
823 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Österbybruk - Skyttorp - Vattholma - Uppsala
826 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Forsmark - Österbybruk
832 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Skutskär - Skärplinge - Forsmark
835 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östhammar - Forsmark - Skärplinge - Tierp
844 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tärnsjö - Östervåla - Harbo - Uppsala
848 Osm element relation.svg 2960895 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Sala - Heby - Vänge - Uppsala
851 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Forsmarks kvarn - Valö - Gimo
852 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Raggarön - Långalma - Östhammar
853 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Södra Gräsö - Öregrund
854 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Norra Gräsö - Öregrund
855 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Öregrund - Forsmarks kraftverk
856 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tuskö - Långalma - Sund - Öregrund
857 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östhammar - Hargshamn - Hallstavik
858 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Alunda - Gimo - Forsmarks kraftverk
859 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Boda - Ulrikeberg - Forsmarks kraftverk
860 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Gammelhus - Ed - Forsmarks kraftverk
863 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tärnsjö - Rödjebro - Harbo
865 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östervåla - Tärnsjö - Heby - Sala
866 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östervåla - Rödjebro - Huddunge - Heby
867 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Östervåla - Tärnsjö - Huddunge - Heby
870 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Bålsta - Arlanda
876 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Strängnäs - Märsön - Enköping (- Uppsala)
880 Osm element relation.svg 3680895 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Uppsala - Arlanda
886 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Alunda - Gåvsta - Uppsala
887 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Alunda - Uppsala
889 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Uppsala - Skölsta - Uppsala
895 Osm element relation.svg 2147651 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Bålsta - Örsundsbro - Uppsala
896 Osm element relation.svg 2795822 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Bålsta - Uppsala
898 Osm element relation.svg 238196 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 1%  ? 100% Enköping - Bålsta - Barkarby - Kista Needs review in the Kista area
952 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Tierp station - Atlas Copco - Tierp station

Stadsbussar Enköping

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
201 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Lasarettet - Lillsidan - Romberga - Resecentrum - Stora Torget
202 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Fanna - Bergvreten - Resecentrum - Bergsgatan - Stora Torget
211 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Resecentrum - Myran - Romberga - Västerleden - Stora Torget
212 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% (Resecentrum -) Stora Torget - Fanna - Bergvreten - Stora Torget (- Resecentrum)
213 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Lasarettet - Stora Torget
214 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Stora Torget - Havsörnsgatan - Bergsgatan - Resecentrum - Stora Torget

Tätortstrafik Bålsta

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
301 Osm element relation.svg 2795825 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Bålsta station - Kalmarsand - Bålsta station
302 Osm element relation.svg 2795821 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Bålsta station - Aronsborg - Hagviken - Bålsta station
303 Osm element relation.svg 2795823 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Bålsta station - Skörby - Bålsta station
304 Osm element relation.svg 2795824 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Mjuka linjen
305 Osm element relation.svg 2795828 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Bålsta station - Skörby - Hagviken - Aronsborg - Bålsta station

Knivsta lokalbuss

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
180 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Knivsta station - Nya Alsike - Knivsta station

Stadsbussar Uppsala

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Osm element relation.svg 3988198 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% City - Ultuna
2 Osm element relation.svg 2836637 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Gamla Uppsala - Flogsta
3 Osm element relation.svg 2836847 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Östra Nyby - Östra Gottsunda
4 Osm element relation.svg 2875315 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Årsta Centrum - Håga
5 Osm element relation.svg 2836849 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Stenhagen - Sävja
6 Osm element relation.svg 2836936 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Slavsta - Eriksberg (- Håga)
7 Osm element relation.svg 2836937 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Årsta C/Slavsta - Gottsunda
8 Osm element relation.svg 3988199 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% City - Sunnersta
9 Osm element relation.svg 2876317 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Norra Årsta - Stabby
10 Osm element relation.svg 2878074 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Gränby Centrum - Biomedicum
11 Osm element relation.svg 3284429 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Fyrislund - Gottsunda Incomplete Fyrislund - Stationsgatan
12 Osm element relation.svg 3284468 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Gottsunda - Flottsund
13 Osm element relation.svg 3164063 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Librobäck - Coop Forum/IKEA (- Fyrislund)
14 Osm element relation.svg 2836848 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Ärna - Östra Gottsunda
20 Osm element relation.svg 1025482 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Bergsbrunna - Graneberg
21 Osm element relation.svg 2868425 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Stenhagen - Ultuna
22 Osm element relation.svg 1024560 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Stenhagen - Nåntuna
27 Osm element relation.svg - (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% 0% 0% Gamla Uppsala - Fyrislund
28 Osm element relation.svg 4026108 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Fyrislund - Graneberg
40 Osm element relation.svg 4016164 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% City - Kåbo
41 Osm element relation.svg 4026057 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Coop Forum/IKEA - Eriksberg
42 Osm element relation.svg 4023309 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Stenhagen - Gottsunda
110 Osm element relation.svg 2878255 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Storvreta - City
111 Osm element relation.svg 3284467 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Bälinge - City
115 Osm element relation.svg 2878254 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Storvreta - City

Tåg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig från Giltig till
Upptåget Osm element relation.svg 2255984 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 93% 100% Gävle (- Furuvik - Skutskär - Älvkarleby - Marma - Mehedeby) - Tierp (- Tobo - Örbyhus - Skyttorp - Vattholma - Storvreta) - Uppsala Platform usage in Gävle needs survey 2013-12-14
Upptåget Osm element relation.svg 3177330 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 100% Uppsala (- Morgongåva - Heby -) - Sala 2013-12-14

Värmlandstrafik

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
403 Osm element relation.svg 2100535 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 100% Karlskoga - Storfors

Västtrafik

Public transport in the county of Västra Götaland is administered by Västtrafik.

Listed at WikiProject Sweden/Public transport/Västtrafik due to size.

Länstrafiken Norrbotten

Länsbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
93 Osm element relation.svg 2390232 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Gällivare - Ritsem

Länstrafiken Västerbotten

Länsbussar

Umeå Stadsbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Osm element relation.svg 29530 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Umedalen - Carlshöjd
1 (H) Osm element relation.svg 384679 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Umedalen - Carlshöjd Linje 1 alternativ dragning Öst på stan kvällar och nätter
1 (T/F) Osm element relation.svg 384680 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 80% 0% 0% Umedalen - Carlshöjd Linje 1 industritur till/från Klockarbäcken
2 Osm element relation.svg 23653 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Vasaplan - Marieberg
2 (N) Osm element relation.svg 384685 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Vasaplan - Marieberg Linje 2 alternativ dragning Nydalahöjd nätter
5 Osm element relation.svg 27504 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 50% 0% Carlshem - Ersmark
5 (H) Osm element relation.svg 384815 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Carlshem - Ersmark Linje 5 alternativ dragning Öst på stan kvällar och nätter
6 Osm element relation.svg 384854 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 50% 0% Östra Ersboda - Röbäck

Västmanlands lokaltrafik

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
61 Osm element relation.svg 3498948 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 0% 100% Sala - Västerfärnebo
85 Osm element relation.svg 2678155 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Norberg - Kärrgruvan
86 Osm element relation.svg 2678154 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Norberg - Västerfärnebo
500 Osm element relation.svg 2677590 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100%  ? 100% Krylbo - Norberg - Fagersta - Skinnskatteberg
550 Osm element relation.svg 406320 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100% Skinnskatteberg - Köping - Kungsör - Eskilstuna

Stadstrafik Västerås

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
2 Osm element relation.svg 2086639 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 100%


Länstrafiken i Jämtlands län

Länsöverskridande linjer

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
45 Osm element relation.svg 240441 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%

Länsbussar

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
161 Osm element relation.svg 252139 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?%  ?% 0% Östersund - Orrviken - Hackås - Svenstavik
163 Osm element relation.svg 252162 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?%  ?% 0% Östersund - Brunflo - Hackås - Svenstavik

Stadsbussarna i Östersund

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
1 Osm element relation.svg 224476 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Odenskog - Valla Centrum
2 Osm element relation.svg 223413 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Odensala - Lugnvik
3 Osm element relation.svg 224477 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Centrum - Frösö Läger
4 Osm element relation.svg 224478 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Torvalla - Härke
5 Osm element relation.svg 224473 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Centrum - Frösötornet - Frösö Zoo - Centrum
6 Osm element relation.svg 223498 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Torvalla Centrum - Solliden
8 Osm element relation.svg 224474 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Solliden - Centrum - Tegelplan - Solliden
9 Osm element relation.svg 223499 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Odenskog - Lövsta
14 Osm element relation.svg 224475 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% 100% 0% Torvalla - Stadsdel Norr

Östgötatrafiken

Tåg

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
Östgötapendeln Osm element relation.svg 417368 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Norrköping - Linköping - Mjölby - Jönköping

Landsbygdstrafik

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
430 Osm element relation.svg 1607759 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Norrköping - Torshag - Simonstorp
432 Osm element relation.svg 1879435 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Norrköping - Vildmarkshotellet - Kvarsebo
433 Osm element relation.svg 2110955 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Norrköping - Strömsfors - Sandviken - Djurparken - Vildmarkshotellet
436 Osm element relation.svg 1889365 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Norrköping - Hults Bruk
437 Osm element relation.svg 1894449 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0% Norrköping - Sörsjön
631 Osm element relation.svg 2752902 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ?  ? 0%
664 Osm element relation.svg 416875 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
665 Osm element relation.svg 414230 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%

Stadstrafik Motala

Linje Relation Täckning Stopp PT Sträckning Kommentar Giltig till
301 Osm element relation.svg 2740730 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%
303 Osm element relation.svg 2738176 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)  ? 0% 0%