WikiProject Sweden/Skåne

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
This page is in Swedish, if you are interested in contributing to this project but don't know Swedish, please say so on the talk page and the project page can be translated!
Skåne den 16 april 2013, se aktuell karta.
Skåne den 9 augusti 2012.
Skåne den 2 maj 2009.
Skåne den 10 september 2008.
Skåne den 14 mars 2008.

Den här sidan är en undersida till WikiProject Sweden och syftar till att sammanställa och strukturera kartläggningsarbetet i Skåne.

Mål

 • Kartlägga samtliga riksvägar - KLART
 • Kartlägga samtliga länsvägar - KLART
 • Kartlägga de största städerna
 • Kartlägga centrum i de största tätorterna
 • Kartlägga mindre landsvägar
 • Kartlägga större naturliga företeelser

Kommungränser

Alla kommungränser inlagda som relationer. De flesta gränserna är upputsade enligt Ekonomiska kartan. Finns vissa som fortfarande har spår av inexakt SCB data. Obs: Sätt inga boundary= eller admin_level= taggar på den way som representerar en gränsdel, alla dylika taggar placeras i gränsrelationen. Obs 2: Anslut inte gräns "ways" till vanliga vägar eller annat som finns i verkligheten. Gränser är främst imaginära och bör inte direkt interagera med annan data.


Orter

Nedan följer en tabell över Skånes större tätorter. Dessa får anses ha högst prioritet. Noteras bör att listan inte är komplett. Orter ner till 10 000 invånare läggs lämpligen i denna tabell, övriga kan läggas i en annan tabell med något lägre prio.

Stad
City
Invånare
Inhabitants
Täckning
Coverage
Kommentar
Comment
Malmö 248 520 Börjar bli klar Yahootäckning finns, börjar utvecklas. GoodOld, Grillo (inte mycket dock...), Anders Waldenborg
Helsingborg 87 914 Börjar bli klar Grillo, Magnus Bäck
Lund 73 840 99% av bilvägar klara, övrig status okänd Börjar fyllas med cykelvägar och gångstigar, och har även börjat bli lite husnummer och liknande Blastur, Rycee, Grillo, Magnus Bäck (karta inlagd på Wikimedia Commons)
Kristianstad 31 592 Börjar bli klar Grillo, jorchr Ritad från Bing-bild.
Landskrona 27 393 Börjar bli klar Grillo, jorchr
Trelleborg 24 850 Börjar bli klar Östra delarna saknas Grillo Har lagt till en hel del vägnamn. Tune
Ängelholm 21 716 Börjar bli klar Bilvägar i södra delen hyggligt färdigt, men många cykelvägar saknas. Magnus Bäck
Hässleholm 17 470 70% Områden i väster och öster återstår.
Ystad 16 290 100%, några vägnamn saknas Grillo, jorchr
Eslöv 15 946 100% av alla bilvägar klara Grillo Rycee
Staffanstorp 13 783 Klar Genomfarter Grillo, barbazoo, i princip färdig tack vare import från Staffanstorps kommun
Höganäs 13 570 30% Många smågator saknas.
Höllviken 10 014 99% Alla bilvägar har GPS-spår (dock fem sekunders intervall) och cykelvägar till stor del ritats via Yahoo. I skogsområden är det dock svårt att se, så där saknas säkert en hel del. Grillo

Orter under 10 000 invånare

Det finns även en mängd mindre tätorter i Skåne, den hågade får gärna skapa en tabell som ovanstående av listan i denna kategori på svenskspråkiga Wikipedia. Dessa orter får dock anses vara av lägre prioritet, om än ändå viktiga. De är ofta av naturen dessutom lättare att komplettera än de större orterna ovan.

Stad
City
Invånare
Inhabitants
Täckning
Coverage
Kommentar
Comment
Svedala 9 593 99%, inte många vägnamn Yahootäckning finns Grillo
Åhus 8 984 99% bilvägar, övrigt okänt Grillo, Spull samt johanemilsson
Lomma 8 820 börjar bli klart Grillo och Spull
Bjärred 8 663 börjar bli klart Grillo och Spull
Kävlinge 8 550 bilvägar i princip klara, en del namnlösa vägar pga. kamerabatteri-haveri Grillo och Rycee
Bromölla 7 428 ca 20% av bilvägar
Höör 7 379 ca 95% av bilvägar
Skurup 6 978 I princip klar jorchr
Osby 6 947 60% Sanna
Skanör med Falsterbo 6 861 Klart Det mesta klart tack vare Yahootäckning, resten gjort med gps, en del vägnamn kvar
Hörby 6 651 95% vägar i princip klara, mappat av aholmstedt och jorchr
Simrishamn 6 546 95% Procenttalet gäller bilvägar, i centrum saknas lite, där kan även vara svårt att få bra spår pga smala gränder Grillo
Sjöbo 6 364 bilvägar i princip klara Grillo
Vellinge 6 115 95% klar Finns Yahootäckning, en del vägnamn kvar Grillo
Tomelilla 6 204 95% klar Grillo, jorchr
Södra Sandby 5 941 De flesta bilvägar, behöver cyklas Ett par gator i centrum är det förbjudet att köra på, de är inte med Grillo.

Jag håller på att lägga in cykelvägar och saknade bilvägar Bjarne.

Löddeköpinge 5 582 omkring 90% bilvägar De flesta bilvägar, dock hoppat över massvis med mikroåtervändsgränder som nån lokal gärna får fixa Grillo
Dalby 5 517 De flesta bilvägar, behöver cyklas Grillo
Perstorp 5 468 Mappningsträff gav åtminstone 50% täckning, tråkigt att inte fler kunde komma!
Åkarp 5 393 100% av alla bilvägar Grillo
Hjärup 3 885 95% av bilvägarna Grillo, byggnader importerade av lorimar på Staffanstorps kommun
Vinslöv 3 865 5%
Veberöd 3 717 Klar jorchr
Svalöv 3 344 90% Grillo
Bara 3 270 I princip klar Yahootäckning finns Grillo
Munka-Ljungby 3 020 90% Could someone check my work. I have done that during my hollydays and I'm not sure about swedish things. inetis, fixed by Grillo
Knislinge 3 016 Bra gattäckning Erik Lundin
Broby 2 931 Bra gattäckning Erik Lundin
Klågerup 1 883 I princip klar Yahootäckning finns Grillo
Anderslöv 1 680 I princip klar, inga vägnamn Yahootäckning finns Grillo
Hanaskog 1 316 De flesta bilvägar klara Erik Lundin Grillo Spull

Vägar

En del större vägar i Skåne verkar fortfarande vara ritade enligt satellitbilder och saknar ibland dubbla körfält då det rör sig om motorvägar. Många avfarter saknas också. När man kör sträckorna som listas nedan kan man försöka tänka på att ta de vägar som har sämst täckning, och om man orkar, köra av motorvägen vid varje avfart.

I rapporterna nedan ingår inte status för avfarter.

E-vägar

Samtliga E-vägar är kartlagda, men vissa avfarter saknas, se nedan.

 • E4 (Helsingborg - Skåne läns gräns vid Yxenhult - Markaryd (närmsta större ort utanför Skåne))
 • E6 (Trelleborg - Skåne läns gräns vid Pråmhuset - Laholm (närmsta större ort utanför Skåne))
 • E20 (Öresundsbron - Skåne läns gräns vid Pråmhuset - Laholm (närmsta större ort utanför Skåne))
 • E22 (Trelleborg - Bromölla)
 • E65 (Malmö - Ystad)

Avfartsstatus

Inventering av avfarter i Skåne. Stryk när åtgärdade.

 • E4
  • 27 behöver kontrolleras
  • 66 (Nyvång)
  • 69 (Stidsvig, orten saknas dessutom fullständigt)
  • 71 (Eket)
  • 73 (Skånes Fagerhult, orten saknas också)
 • E6 / E20
  • 23 behöver kontrolleras, annorlunda på OSM jämfört med Gmaps (Löddeköpinge)
  • 29 saknas delvis och det som finns ser märkligt ut (Helsingborg)
  • 38 ser lite märklig ut, ombyggd? (söder om Östra Karup)
 • E22
  • 25 (Hurva)
 • E65 (saknar nummer, går från Malmö till Ystad)

Riksvägar

 • Riksväg 9 (Trelleborg - Brösarp) - KLAR
 • Riksväg 11 (Malmö - Simrishamn) - KLAR
 • Riksväg 13 (Ystad - Ängelholm) - KLAR
 • Riksväg 16 (Flädie - Dalby) - KLAR
 • Riksväg 17 (Landskrona - Fogdarp) - KLAR
 • Riksväg 19 (Ystad - Östanå) - KLAR
 • Riksväg 21 (Kristianstad - Åstorp) - KLAR
 • Riksväg 23 (Malmö - Älmhult (första större orten utanför Skåne)) - KLAR
 • Riksväg 24 (Hässleholm - Mellbystrand) - KLAR

Primära länsvägar

Kollektivtrafik

Obs: kom ihåg att tagga enligt WikiProject_Sweden/Public_transport#Hur_skall_vi_tagga_nu.3F

Alla pågatågslinjer är nu kartlagda!

Det är svårt att spåra järnvägar utan persontrafik, oftast är de gjorda via Landsat, och Landsat är ju inte så detaljerat. Om någon har tips för hur man kan spåra dessa så fram med dem.

Utöver dessa finns ett par musei- och dressinspår.

Skånska järnvägar kör museitåg varje söndag under sommartid mellan Brösarp och Sankt Olof, men tyvärr inte resten av vägen till Gärsnäs där spåret möter spåret mot Simrishamn. Denna sträcka trafikeras dock på deras 50-talsdag, så om någon känner för att gå på den kan de ju gärna ta med sig GPS:en. FIXAT

Det går att cykla dressin mellan Övad och Ljungbyhed, mellan Veberöd och Björnstorp samt mellan Tomelilla och Fyledalen (samt kanske fler ställen jag inte känner till).

 • Prio 1: "Pågatågsspåren" - klart, vill någon skapa relationer för linjerna?
 • Prio 2: Godsspåren
 • Prio 3: Dressincykling, museispår, etc

Om någon vet hur man kan spåra järnvägsspår i princip utan trafik, som Malmö - Staffanstorp (även om just denna sträcka är åtgärdad), är välkomna att berätta det. Att gå längs med spåret känns inte som något bra alternativ...

Se även WikiProject Sweden/Public transport/Skånetrafiken.

Naturgeografi

En hel del större geografiska företeelser kan kartläggas med hjälp av Landsat, Yahoo och Ekonomiska kartan. Vad gäller Landsat är tillförlitligheten låg, men Ekonomiska kartan är, om den är georefererad, bra att använda. GPS-spår är naturligtvis svårt att ordna, om man inte paddlar i ett perfekt spår längs floden.

Vattendrag

 • Almaån - KLAR (OpenAerialMap)
 • Helge å - Sträckan Skeppshultasjön - Hanöbukten klar
 • Höje å - KLAR (Lunds kommun WMS + Bing)
 • Kävlingeån - KLAR (Ritad med Landsat, putsad med hjälp av Ekonomiska kartan)
 • Bråån - KLAR mha Ekonomiska kartan
 • Björkaån - KLAR (Ritad med Landsat, putsad med hjälp av Ekonomiska kartan)
 • Saxån
 • Sege å

Sjöar

I de fall sjöarna innehåller öar finns länkar till motsvarande multipolygon-relation, annars länk till vägen som utgör sjön.

Naturreservat

 • Häckeberga
 • Järavallen - Inte påbörjad. Finns en mängd stigar och löpspår att kartlägga.
 • Skrylle - Påbörjad. Finns en mängd stigar och löpspår att kartlägga. 3-km spåret kartlagt.

POI-täckning per kommun

Här kan man lista täckning av olika points of interest per kommun.

Bjuv

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Bromölla

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Båstad

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Eslöv

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Helsingborg

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Hässleholm

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Höganäs

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Hörby

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Höör

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Klippan

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Kristianstad

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Kävlinge

Kommunhuset
 • Taggat? Ja, redan gjort.
Skolor

Enligt sidan Grundskolor Kävlinge kommun

 • Annelundsskolan
 • Olympiaskolan
 • Rinnebäcksskolan
 • Korsbackaskolan
Systembolag
 • Systembolaget i Kävlinge
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Bad
 • Vikenbadet
Idrottsanläggningar

Landskrona

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Lomma

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Lund

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor

Allmänna skolor

 • Almelundsskolan
 • Apelskolan
 • Backaskolan
 • BUP-skolan
 • Byskolan
 • Ekelundsskolan
 • Flygelskolan
 • Fågelskolan
 • Fåglasång
 • Fäladsgården
 • Genarps skola
 • Gråsparvskolan
 • Gunnesboskolan
 • Hagalundsskolan
 • Hasselaskolan
 • Humlebo skola
 • Hubertusgården
 • Håstad skola
 • Häckeberga skola
 • Höjebroskolan
 • Idalaskolan
 • Järnåkraskolan
 • Killebäckskolan
 • Klostergårdsskolan
 • Ladugårdsmarken
 • Lerbäckskolan
 • Lovisaskolan
 • Munspelets skola
 • Mårtenskolan
 • Nyvångskolan
 • Odarslöv skola
 • Oskarskolan
 • Palettskolan
 • Revinge skola
 • Stångby paviljongskola
 • Svaleboskolan
 • Svaneskolan
 • Svenshögsskolan
 • Torna Hällestad skola
 • Tunaskolan
 • Uggleskolan
 • Vallkärra skola
 • Vegaskolan
 • Vikingaskolan
 • Vårfruskolan
 • Önneslövs skola
 • Österskolan
 • Östratornskolan

Källa: Lunds kommun

Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Malmö

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Osby

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Perstorp

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Simrishamn

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Sjöbo

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Skurup

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Staffanstorp

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Svalöv

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Svedala

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Tomelilla

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Trelleborg

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Liljeborgsskolan
 • Ljunggrenska skolan
 • Östra skolan
 • Alstad skola
 • Anderslövs skola
 • Gislövs resursskola
 • Gylle resursskola
 • Klagstorps skola
 • Modeshögs resursskola
 • Pilevallskolan
 • Serresjöskolan
 • Smygeskolan
 • Väståkraskolan
 • Borgenskolan
 • Bäckaskolan
 • Fågelbäcksskolan
 • Kattebäckskolan
 • Lillevångskolan
 • Skegrie skola
 • Vannhögskolan
 • Kunskapsskolan
 • Pilens montessoriskola

Källa: Trelleborgs kommun

Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Vellinge

Kommunhuset
 • Ja
Skolor

Samtliga är taggade som ytor omkring husen som utgör skolan, och husen är också inritade. Undantaget är Skanörs montessoriskola som är skoltaggad på huset.

 • Herrestorpsskolan
 • Håslövs byaskola
 • Ljungenskolan
 • Rosentorpskolan
 • Sandeplanskolan
 • Skanör Falsterbo montessoriskola
 • Skanörs skola
 • Stora Hammars skola
 • Södervångskolan
 • Tångvallaskolan
 • Västra Ingelstad skola
 • Ängdala skolor

Källa: Vellinge kommun

Systembolag
 • Vellinge
 • Höllviken
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Ystad

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Åstorp

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Ängelholm

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Örkelljunga

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Östra Göinge

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Ortofoto

Yahoo

Det fanns tidigare Yahootäckning i en rektangel som innefattade Malmö i nordväst, Genarp i nordöst, Smygehamn i sydöst och Falsterbonäset i sydväst. Med hjälp av denna täckning har bland annat stora delar av Malmö, Trelleborg och Svedala ritats in. Yahoobilderna har numera tagits bort. Nedan listas några områden som kommit till efter att Yahoobilderna tagits. Det finns säkert fler, lägg till dem ni känner till

 • Norra Skegrie - FIXAT
 • Västra Trelleborg
 • Östra Dalköpingeområdet öster om Trelleborg
 • Delar av Bunkeflostrand och Klagshamn - FIXAT, men byggs efterhand
 • Området kring Bunkeflo kyrka/Vintrie stämmer inte pga citytunnelarbete - FIXAT, men byggs efterhand
 • Höllviken, Granvik
 • Norra Tygelsjö - FIXAT
 • Svedala, söder om järnvägen - FIXAT
 • Östligaste Vellinge - FIXAT
 • I Klågerup planeras nya områden

Bing

Det finns Bingtäckning i Malmöområdet, inkluderande Lomma, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund, Helsingborg samt Kristianstad.

Lunds WMS

Lunds kommun har egna ortofoton vi får rita efter. Dessa är mer högupplösta än Bings bilder, och täcker dessutom hela kommunen, inte bara tätorten. Se vidare Lund Municipality WMS.

Användare i Skåne