WikiProject Sweden/trafikverket/datadescription/Järnväg

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Järnväg

Dataproduktspecifikation1

Dataproduktspecifikation2

Alla fält

 • Artrik järnvägsmiljö
 • Balisgrupp (ATC-ip)
 • Balisgrupp ERTMS
 • Ballast
 • Bandel
 • Bank
 • Bantyp
 • Befästning
 • Besiktningsklass bana
 • Bevarandevärda broar
 • Bullerskydd
 • Cirkulärkurva
 • Detektor
 • Elektrifiering
 • Faunapassage för medelstora däggdjur
 • Faunapassage för stora däggdjur
 • Frostskyddsisolering
 • Förbindelselinje (PlfrPlti)
 • Hastighetsöverskridande %
 • Hållställe/övrig plats
 • Hägnad
 • Infrastrukturförvaltare
 • Infrastrukturägare
 • Järnvägsbro
 • Kilometertavla
 • Lastplats
 • Lastprofil
 • Linjekategori
 • Lutning
 • LÖ-väg
 • Möteslängd
 • NJDB STAX
 • Plankorsning
 • Planskild korsning
 • Plats
 • Plats/platsmitt
 • Plattform
 • Plattformsövergång
 • Raklinje
 • Restriktionsyta
 • Räl
 • Rälsförhöjning
 • Signal (ej ATC)
 • Signal (främst ATC)
 • Signalpunktstavla ERTMS
 • Skarv
 • Skärning
 • Sliper
 • Solitära träd
 • Spår Huvud/Sido
 • Spår Upp/Ned/Enkel
 • Spårkors
 • Spårnummer
 • Spårspärr
 • Spårvidd
 • Spårväxel
 • Spänningsfri temperatur
 • Status järnvägsnät
 • STH A/B/S-tåg
 • Stoppbock fällbar
 • Stoppbock/plgräns m.m
 • Stråk
 • Tavla (ej ATC)
 • Tavla (främst ATC)
 • Trafikcentralområde
 • Trafikeringssystem
 • Trafikriktning
 • Trafikverkets spåranläggning
 • Trumma
 • Tunnel
 • Tåg och lokvärmeanläggning
 • Tågflöde (VMD)
 • UH.entreprenör BAS
 • UH.kontraktsområde Bas
 • UIC 596-6
 • Underhållsdistrikt
 • Uppställningsspår
 • Vattenfaunapassage
 • Vertikalkurva
 • Vägbro
 • Vändskiva
 • Övergångskurva

Urval av metadata