Da:Terminologi

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Terminologi

Her et forsøg på at samle nogle generelle begreber der anvendes i og omkring OpenStreetMap-projektet, og de tilsvarende danske begreber. Dette er lavet primært for at være en hjælp til at skabe konsensus omkring dem i fællesskabet, og dermed også at kunne holde brugen af begreberne nogenlunde konsistent, på tværs af de mange forskellige stykker software der anvendes.

engelsk dansk bemærkning
node node/punkt data-objekt der findes direkte i datamodellen, evt. node når konteksten er mere teknisk (et data-objekt) og punkt når det er mere geografisk
way vej data-objekt der findes direkte i datamodellen
relation relation data-objekt der findes direkte i datamodellen
feature (of the map) kortobjekt et generelt begreb for et defineret geografisk objekt i kortet (består af data-objekter; node, vej, relation)
point punkt et geografisk sted på kortet (brug evt. interessepunkt/punkt)
POI/point of interest POI/interessepunkt et konkret geografisk sted der er interessant for kortbrugeren, med tagning der modsvarer dette
tag tag/mærke meta-data der tilknyttes et objekt med nøgle/værdi-sæt
key nøgle del af meta-data der indikerer gruppetilhørsforhold
value værdi del af meta-data der præciserer gruppetilhørsforhold