Bg:Beginners Guide 1.2.1

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from BG:Beginners' guide 1.2.1)
Jump to navigation Jump to search

Запишете вашите файлове като GPX

Ако имате събрани следи с GPS приемник, трябва да запишете файла в GPX формат. Разгледайте ръководството на gps приемника или програмата за да прочетете как да запишете следите. Ако е възможен запис в GPX формат, запишете ги като GPX файл. Ако запис в GPX формат не е възможен, запишете следата в друг подходящ формат и преобразувайте в GPX с GPSbabel

Как да преобразувате следи в GPX, използвайки GPSBabel

Ще разгледаме GPSBabel като инструмент за преобразуване, понеже се използва най-често и е свободен.

Първо проверете тук дали GPSBabel може да прочете вашия файл.

Под windows:

  1. Най-лесния начин да преобразувате вашата следа е да свалите GPSBabel .
  2. Разархивирайте го в някоя директория, не е необходимо инсталиране.
  3. Стартирайте GPSBabelgui.exe.
  4. В input изберете типа на файла, в който е записана следата, изберете файла за преобразуване.
  5. В output изберете GPX XML и името под което ще запишете преобразувания файл.
  6. Натиснете "let's go".

Под Linux

  1. Инсталирайте gpsbabel
  2. Изпълнете командата gpbabel -i [входен формат] -f [име на входящия файл] -o gpx -F [име на изходящия файл] заменяйки съответните части.

Вижте сайта на GPSBabel за описание на форматите, които могат да бъдат преобразувани.


Назад