Cs:Cyklomapa Brna

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cyklomapa Brna)
Jump to navigation Jump to search

Mapa cyklostezek a cyklotras v městě Brně a okolí (otevřená a dobrovolnická mapa).

mapa na celou obrazovku

Legenda

Cyklostezky ve městě by měly odrážet aktuální zprovozněný stav. Rozsah zmapovaných cyklotras závisí počtu zapojených dobrovolců, Zapojte se! Pro účely této mapy nelze volně přebírat z jiných map chráněných licencemi. Překreslení mapy z aktuálních dat probíhá zpravidla každý týden a trvá celý den.

Obsahové připomínky nebo záznamy z GPS pro rozšíření cyklotras možno posílat na e-mail ehanoj[at]google.com

trasy
Cm-ncn high.pngCm-ncn low.png národní cyklotrasa
Cm-rcn high.pngCm-rcn low.png regionální cyklotrasa
Cm-lcn high.pngCm-lcn low.png místní cyklotrasa

příslušenství


caption
neznačené křížení s nadřazenou komunikací nebo přechod pro chodce
caption
cyklistický přejezd
caption
cykloobchod
caption
parkoviště pro jízdní kola
caption
veřejné záchody
caption
hospoda

komunikace


caption
cyklistický pruh nebo pás (v hlavním dopravním prostoru), v jednosměrce i obousměrkách
caption
cyklostezka (v přidruženém dopravním prostoru) nebo vedená samostatně; smíšená s chodci nebo vyhrazená
caption
místní komunikace (ulice)
caption
účelové komunikace (silnice využívané obvykle omezenými uživately nebo přístupné jen pro vybraný druh vozidel)
caption
lesní a polní cesty
caption
pěší zóna
caption
chodníky, pěšiny
caption
silnice I., II., III. třídy

Reference: částečně převzato Notes From A Strange Place

Další mapy jiných autorů

Cyklopolitika v Brně

Výhled a stávající stav (tučně jsou georektifikované mapy):

Stávající stav:

Organizace: