Cs:Iotw text/2009-37

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cz:Iotw text/2009-37)
Jump to: navigation, search

Dolomiti Mapping Party, tři dny na hřebenu pohoří Brenta. Zde se nacházíme v Tuckettově alpské boudě.