DE:Historical Objects/Translations/table.nl

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translation table German - Nederlands

Please don't change anything but the right table column. For discussions or comments please use the discussion page.

Thanks!

The Historical Map Team.


Deutsch Nederlands
Ab Zoom 10 sichtbar Vanaf zoom 10 zichtbaar
Ab Zoom 11 sichtbar Vanaf zoom 11 zichtbaar
Ab Zoom 12 sichtbar Vanaf zoom 12 zichtbaar
Ab Zoom 13 sichtbar Vanaf zoom 13 zichtbaar
Ab Zoom 14 sichtbar Vanaf zoom 14 zichtbaar
Ab Zoom 15 sichtbar Vanaf zoom 15 zichtbaar
Ab Zoom 16 sichtbar Vanaf zoom 16 zichtbaar
Ab Zoom 17 sichtbar Vanaf zoom 17 zichtbaar
Ab Zoom 18 sichtbar Vanaf zoom 18 zichtbaar
Ab Zoom 5 sichtbar Vanaf zoom 5 zichtbaar
Alle ${count} Einträge Alle ${count} items
Alle Einträge Alle items
Andere Objekte mit historischem Bezug Andere objecten met historische waarde
Anzahl Aantal
Archäologische Stätte - allgemein Archeologische site (algemeen)
Archäologische Stätte Archeologische site
Archäologische Stätte (Befestigung) Archeologische site (vestingmuur/stadswal)
Archäologische Stätte (Ganggrab) Archeologische site (ganggraf/hunebed)
Archäologische Stätte (Grabkammer) Archeologische site (grafkamer)
Archäologische Stätte (Großsteingrab) Archeologische site (megalithisch graf)
Archäologische Stätte (Hügelgrab) Archeologische site (grafheuvel/tumulus)
Archäologische Stätte (Megalith) Archeologische site (megaliet)
Archäologische Stätte (Menhir) Archeologische site (menhir)
Archäologische Stätte (Steinkreis) Archeologische site (stenencirkel)
Archäologische Stätte (Steinreihe) Archeologische site (rij van stenen)
auf aktuellen Standort zoomen Op huidige locatie inzoomen
aufgegeben verlaten
Ausrichtung des Objektes im Popup Oriëntatie van het object in de popup
Aussichtsturm Observatietoren
Bahnhofsgelände Stationsgebied
Bahnhof Spoorstation
Bahnlinie Spoorweg
Baumbildstock Schrijn in boom
Bearbeiten mit Bewerken met
Bearbeiten mit iD Bewerken met iD
Bearbeiten mit JOSM Bewerken met JOSM
Bearbeiten mit Potlatch Bewerken met Potlatch
Befestigungsanlage Vesting/fort
bei Zoom=${next} werden weitere Daten eingeblendet bij zoom=${next} worden meer items getoond
Bergwerk Mijn
Bergwerk/Schachtanlage/Schacht Mijn/mijnschacht
Bergwerksstollen (aufgegeben) Gesloten mijn
Bergwerksstollen Mijn
Beschreibung Beschrijving
Besonderer Dank für verschiedenste Code snippets und die Bereitstellung der Daten geht an: Bijzondere dank voor hulp bij het coderen en aanleveren van de gegevens gaat uit naar:
Pinge (Binge) - durch Bergbautätigkeiten entstandene Vertiefung Binge (Pinge) - gleuf in de grond die het gevolg is van menselijke activiteiten, zoals mijnbouw
Bombenkrater Bomkrater
Historische Brücke Historische Brug
Historische Brücke (Ruine) Historische Brug (ruïne)
Brunnen Fontein/bron
Bunker Bunker
Bunker (Ruine) Bunker (ruïne)
Burg Burcht
Burg oder Schloss Burcht of Kasteel
Burg (Ruine) Ruïne van Burcht
Credits Credits
Danksagung Dankbetuiging
Dargestellte Einträge Getoonde items
Denkmal Gedenkteken (monument)
denkmalgeschützt Beschermd (als monument/erfgoed)
Denkmalschutz Beschermd monument (erfgoed)
Details Details
Die ersten ${count} von ${all} Einträgen De eerste ${count} van ${all} items
Dreschplatz Historische dorsplaats
Du willst ein Bild? Beteilige Dich! Wilt u graag een foto? Help dan mee!
Erinnerungsstätte Monument (gedenkteken)
Farm Boerderij
Festung/Kreml (Ruine) Ruïne van vesting/kreml(in)
Festung/Kreml Vesting/kreml(in)
Festung Vesting
Findling Zwerfsteen
Fläche Vlak
Flächen Vlakken
Fragmente Fragmenten
Für die Ersten Historischen Karten auf denen die Geschichtskarten aufbauen an: Voor een eerste versie van de historische kaart waarop we nu verder bouwen danken we:
Für die Wiki-Arbeit rund um die Geschichtskarten an: Voor het werk aan de wikipagina's danken we:
Für Josm existiert eine Vorlage zum Mappen Historischer Objekte Voor JOSM bestaat er een uitbreiding met vooraf ingestelde tags voor het mappen van historische objecten
Für Übersetzungen : Voor de vertalingen:
Galgen Galg
Ganggrab (Langbett) Ganggraf/hunebed
Gebäude Gebouw
Gedenkplakette Gedenkplaat ('Blauwe plaat')
Gedenktafel Gedenkplaat
Gefängnis Gevangenis
geschlossen gesloten
geschützt durch beschermd door
Geschütztes Gebäude Beschermd gebouw
Geschütztes Gebiet Beschermd gebied
Gipfelkreuz Kruis op bergtop
Glockenturm Klokkentoren/belfort
Glockenturm (Ruine) Klokkentoren (ruïne)
Grab Graf
Grenzmarkierung Grenspaal/grenssteen
Grenzstein Grenssteen
Großsteingrab - Dolmen Dolmen (megalithisch graf)
Haltepunkt Spoorweghalte
Handschwengelpumpe Waterpomp (handmatig)
Handwasserpumpe Waterpomp (handmatig)
Herrenhaus Herenhuis
Historische Eisenbahnstrecke Historische spoorweg
Historische Farm Historische boerderij
Historische Industriebauten Industrieel gebouw met historische waarde
Historische Objekte Historisch object
Historische Quelle Historische bron
Naturdenkmal Monumentale boom
Historischer Brunnen / Zierbrunnen Historische waterput/fontein
Historischer Dreschplatz/Tenne Historische dorsplaats
Historischer Eisenbahn-Haltepunkt Historische spoorweg - halte
Historischer Galgen Historische galg
Historischer Name Historische naam
Historischer Stein Historische steen
Historischer Turm Historische toren
Historischer Turm (Ruine) Historische toren (ruïne)
Historischer Vermessungspunkt Historisch landmeetpunt
Historisches Gebäude Historisch gebouw
Historisches Grab Historisch graf
Historisches Luftfahrzeug Historisch vliegtuig
Historisches Objekt Historisch object
Historisches Schiff Historisch schip
Historisches Stadttor Historische stadstoren
Historische Stadt-Mauer/Historische Mauer Historische stadsmuur/Historische muur
Hügelgrab (Tumulus) Grafheuvel (tumulus)
Hütte Hut
Icon Ikoon
Industriegebäude Industrieel gebouw (fabriek)
Informationstafel Informatiebord
Infos für Mapper Informatie voor mappers
Infos für OSM-Mapper Informatie voor OSM-mappers
Info-Tafel mit historischem Bezug Infobord met historische informatie
Inschrift Opschrift
Japanische Burg Japans kasteel (shiro)
JOSM_Vorlage JOSM - voor-keuzes (presets)
Kanone Kanon
Kapelle Kapel
Kein Treffer Geen resultaten
Keine Vorschau verfügbar! Geen preview beschikbaar
Kirche Kerk
Kloster Klooster
Kloster (Ruine) Kloosterruïne
Kompass Kompas
Kompass ein/aus Kompas aan/uit
Kontakt Contact
Konzentrationslager Concentratiekamp
Koordinaten Coördinaten
Kreml Vesting/kreml(in)
Kriegsgefangenenlager Krijgsgevangenenkamp
Laden Laden
Legende Legenda
Legende und Infos Legenda en informatie
Leuchtturm Vuurtoren
Linie Lijn
Linien Lijnen
Linien und Flächen Lijnen en vlakken
Link zum Bild Link naar afbeelding
Luftfahrzeug Luchtvaartuig
Marterl Schrijn
Mehr Objekte anzeigen Meer objecten tonen
Meilenstein Afstandspaal
Monument Monument (groot gedenkteken)
Moschee Moskee
Namen Namen
Normale Zahl von Objekten anzeigen Normaal aantal objecten tonen
NS-Konzentrationslager Nazi-concentratiekamp
Obelisk Obelisk
Objekte mit Zusatzinfos Object met extra informatie
Objekte mit Zusatz-Link Object met website
Objekt Object
oder of
OpenStreetMap und Mitwirkende OpenStreetMap-medewerkers
Paläontologische Stätte Paleontologische site
Palast/Burg/Schloß/Festung (ohne genaue Spezifizierung) Paleis/burcht/kasteel/vesting (zonder verdere specificatie)
Palast/Burg/Schloß/Festung Ruine (ohne genaue Spezifizierung) Ruïne van paleis/burcht/kasteel/vesting (zonder specificatie)
Palast Paleis
Palast (Ruine) Paleisruïne
Pā (Māori) Befestigungsanlagen Vestingwerken van Māori ("Pā")
Pinge Pinge
Pranger Schandpaal
Punkt Punt
Quelle Bron
Rathaus Gemeentehuis/raadshuis/stadhuis
Religiöse Stätte (mit Link) Religieuze plek (met website)
Religiöse Stätte Religieuze plek
Religiöse Stätte (religionsspezifisch) Religieuze plek (specifiek van een religie)
Rittergut/Herrenhaus Landhuis/herenhuis
Rittergut/Herrenhaus (Ruine) Landhuis/herenhuis (ruïne)
Ruine Ruïne
Runenstein Runensteen
Schacht Mijnschacht
Schiff Schip
Schiffswrack Scheepswrak
Schlachtfeld Slagveld
Schloss Kasteel
Schloss (Ruine) Kasteelruïne
Schrein Schrijn
See Meer
Shiro (Japanische Burg) Shiro (Japans kasteel)
Shiro (Ruine) Shiro (ruïne)
Sprachauswahl Taal-keuze
Stadtmauer Stadsmuur
Stadttor Stadstoren
Stand der Daten Gegevens van
Steinbruch Steengroeve
Steingrab - Menhir Menhir
Steinkreis Stenencirkel
Steinreihe Rij van stenen
Stillgelegtes Bergwerk/stillgelegter Schacht Gesloten mijn
Stollen (allgemein) Onderaardse gang
Stolleneingang Mijningang
Stolpersteine Struikelstenen (Stolpersteine)
Stolperstein Struikelsteen (Stolperstein, gedenkteken)
Sühnekreuz Gedenkkruis
Sühnestein Gedenksteen
Synagoge Synagoge
Technikdenkmal Technisch waardevol object
Technisches Denkmal Technisch waardevol object
Tempel Tempel
Turm Toren
Übersicht Overzicht
UNESCO Welterbe UNESCO-werelderfgoed
Vermessungspunkt Landmeetpunt
von of
Wallanlage Stadswal
Wanderwege Wandelroutes
Waschplatz Wasplaats
Wassermühle (Ruine) Watermolen (ruïne)
Wassermühle Watermolen
Wasserpumpe Waterpomp
Wasserturm Watertoren
Webseite Website
Wegkapelle Wegkapelletje
Weg-Kapelle Wegkapelletje
Wegkreuz Wegkruis (kruis langs de weg)
Bildstock Schrijn (langs de weg)
Weitere Karten Extra kaarten
Weniger Objekte anzeigen Minder objecten tonen
Wiki zur Karte Wiki bij de kaart
Windmühle (Ruine) Windmolen (ruïne)
Windmühle Windmolen
Wrack Scheepswrak
Wüstung Verlaten nederzetting
Zur Anzeige der Karte ist JavaScript erforderlich. Deze kaart vereist JavaScript.
ausgedehnte Objekte Uitgebreide objecten
Die Routen-Layer Routelaag
Einzelobjekte Afzonderlijke objecten
Eisenbahnen Spoorwegen
experimentell experimenteel
Freizeit Vrije tijd
Grundkarte Basiskaart
Hilfsebenen Ondersteuningslagen
Inline-Skating Inline skating
lizenziert unter Gelicentieerd onder
Mountainbike Mountainbike
Radwege Fietsroutes
Schummerung Weergave reliëf
Straßen Straten
Verwaltungsgrenzen Administratieve grenzen
Wetter Weer
Zeichenwerkzeuge Tekengereedschappen
Zeichnen Tekenen
Steuerelemente Bedieningselementen
Zeigt diese Gruppe Toon deze groep
Versteckt diese Gruppe Verberg deze groep
Zeigt diese Ebene Toon deze laag
Versteckt diese Ebene Verberg deze laag
Wählt diese Ebene als Basisebene Gebruik als basislaag
Zeigt dieses Steuerelement Toon dit bedieningselement
Versteckt dieses Steuerelement Verberg dit bedieningselement
Verringert die Deckkraft der Ebene Verhoog de doorzichtigheid van deze laag
Erhöht die Deckkraft der Ebene Verhoog de ondoorzichtigheid van deze laag
Verringert die Deckkraft des Steuerelements Verhoog de doorzichtigheid van de bedieningselementen
Erhöht die Deckkraft des Steuerelements Verhoog de ondoorzichtigheid van de bedieningselementen
Navigationsfenster Navigatiepaneel
Reit- und Wanderkarte Kaart van wandel- en ruiterpaden
Statue Standbeeld
Aquädukt Aquaduct
Ehemaliger Windmühlenstandort Voormalige windmolenlocatie
Ehemaliger Wassermühlenstandort Voormalige watermolenlocatie
Ehemaliger Schacht Voormalige mijn/schacht
Ehemaliger Stollen Voormalige mijn
Wappen Wapenschild
Bergehalde Steenberg (mijn- of industrieafval)
Schlackenhalde Terril (mijn- of industrieafval)
Müllhalde Afvalstortplaats
Bohrung Boorgat
Museumsbahnlinie Museale spoorlijn
stillgelegt buiten gebruik
nahezu komplett entfernt met de grond gelijk gemaakt
Stehen lassen Open houden
Historisches Gefängnis Historische gevangenis
Suche Zoeken
Kartenebenen Kaartlagen
Fenster schließen Sluit venster
Köhlerei Houtskoolbranderij
Töpferei Pottenbakkerij
Ziegelei Steenfabriek
Kalkbrandofen Kalksteenoven
Pechhütte Teeroven
Glashütte Glasoven
Brennofen Oven
Kohlenmeiler Steenkooloven
Schornstein Schoorsteen
Portal Portaal
Tunnelportal Tunnelopening
Fachwerkhaus Vakwerkhuis
Felsenkeller Kelder
Maultierpfad Muildierpad
Umgebindehaus Umgebindehaus (soort huis uit grensgebied van Duitsland en Tjechië)
Wohnturm Woontoren/torenhuis
Wehrturm Versterkte toren
Wachturm Wachttoren
Skisprungschanze Skispringschans
Optischer Telegraf Semafoor (optische telegraaf)
Historisches Militärgelände Historisch militair gebied
Historische Straße Historische route
Arbeitslager Werkkamp
Ehemaliges Bergwerk Voormalige mijn
Erbaut Gebouwd
Historische Karten Historische kaarten
Verweise auf Fremdkarten Verwijzingen naar andere kaarten
Objekte Bearbeiten Objecten bewerken
Downloads Downloads
Karten-Zoom Kaart-zoom
Bitte zuerst von ${zoom} auf ${minZoom} hineinzoomen Gelieve eerst in te zoomen naar een niveau tussen ${zoom} en ${minZoom}
Zoomt auf Ausdehnung Zoomt bij expansie
Entfernt das Layer Verwijder de laag
Lokale Dateien Locale gegevens
GPX einlesen Inlezen GPX
Einstellungen in Cookie speichern Bewaar instellingen in een cookie
Cookie gespeichert Cookie is bewaard
Permalink Permanente verwijsadres
Übersichtskarte über verfügbare historische Karten Overzichtskaart met historische kaarten
Historische Karten im Ausschnitt Historische kaarten in het afgebeelde gebied
Bitte klicken für größeres Bild, Autor, Lizenz und Bildinformationen Klik op het beeld om te vergroten en de auteur, licentie en overige metadata van de foto te bekijken
Historisches Schienenfahrzeug Historische railvoertuig
Historisches Ausstellungsstück Historisch expositie-item
Lese GPX-Datei(en) aus dem lokalen Dateisystem Lees GPX bestand(en) van het lokale systeem
Reiten Paardrijden
Die Datei ${name} ist ${size} Bytes groß Het bestand ${name} is ${size} bytes groot
Das Laden kann etwas dauern. Fortsetzen? Het laden kan een tijdje duren. Verder gaan?
Ende Einde
Hilfe Hulp
Messwerkzeug Meetinstrument
Kriegsgräberstätte Militaire begraafplaats/oorlogsbegraafplaats
Umgebung mit Omgeving met
Pflanzjahr jaar van aanplanting
Mehr Infos von Meer informatie van
vor Christus voor Christus
vor voor
nach na
Anfang vroeg
um ca.
Mitte midden
gegen Ende laat
Kunstwerk Kunstwerk
Transformatorenturm Transformer tower
OSM deutscher Stil OSM German style
Reit- und Wanderkarte Riding and hiking map
Topgrafische Karte von Maxbe Topgraphic map of Maxbe
Regionen Natural regions, mountain ranges,
Historische Grenzen (experimentell) Historical boundaries (experimental)