WikiProject Netherlands/PressRelease

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Deze e-mail bevat een persbericht in twee talen (Nederlands en Fries).

Persbericht: Google Maps "zit ernaast" met bewerkbare kaart

Persbericht van de OpenStreetMap Foundation 25 juni 2008

Google Maps "zit ernaast" met bewerkbare kaart

Vrijwilligers van OpenStreetMap, de Wikipedia-achtige website die de
wereld in kaart brengt, vinden dat Google er met zijn poging om hun
succes te kopiëren "helemaal naast zit", omdat Google alle rechten op
de kaart houdt.

Google lanceerde afgelopen maandag zijn 'Map Maker'-website, die
gebruikers aanmoedigt om ontbrekende straten zelf op de kaart in te
tekenen, precies datgene wat OpenStreetMap doet. "Maar daar houdt de
vergelijking ook meteen op", vertelt OpenStreetMap-oprichter Steve Coast.

"Iedereen kan de, door vrijwilligers gemaakte, kaart gebruiken", legt
hij uit. "Goede doelen, kartografen, programmeurs of belangengroepen,
ze kunnen allemaal gebruik maken van de gegevens, op welke manier dan ook. 
Zonder dat het iets kost."

En dat gebeurt ook. Er is al een speciale fietskaart met routes en
knooppunten, er is een gratis kaart voor GPS-gebruikers waarop ook de
voetpaden staan, die op betaalde kaarten vaak ontbreken. Er is een
Friestalige kaart. En rondom carnaval is er eveneens een speciale
carnavalskaart gemaakt. Deze bijzondere kaarten zijn mogelijk door de
vrij beschikbare OpenStreetMap-kaartgegevens.

"Maar als je Google Maps gaat bewerken, kan alleen Google zelf jouw
aanvullingen gebruiken", gaat Steve verder. "Google is en blijft
eigenaar van je noeste arbeid. Dit is voor hen een manier om hun eigen
kaart op een goedkope manier af te maken."

Als uw straat ontbreekt in OpenStreetMap, kunt u die zelf snel en
gemakkelijk toevoegen, dankzij de eenvoudige kaarteditor. Kijk voor meer
informatie op www.openstreetmap.org.

Over OpenStreetMap 
OpenStreetMap probeert de wereldkaart te ontketenen
zoals Wikipedia de encyclopedie heeft ontketend. Het doel: een vrij
beschikbare wereldkaart waaraan iedereen kan meewerken. Steve Coast
richtte OpenStreetMap in 2004 op uit onvrede met de hoge kosten die
commerciële kaartbedrijven vragen voor hun producten. Inmiddels zijn er
40.000 vrijwilligers actief die samen al meer dan 20 miljoen kilometer
wegen, fiets- en voetpaden in kaart gebracht. Dat doen ze door gegevens
van luchtfoto's over te nemen, maar vooral door zelf op pad te gaan met
een GPS-apparaat.

Zie voor meer informatie over OpenStreetMap: www.openstreetmap.org
(Engelstalig) of www.openstreetmap.nl

Internationale contactpersonen
Steve Coast, project founder: +1 650 995 6329, steve@osmfoundation.org 
Richard Fairhurst, media relations: +447812 686279, richard@osmfoundation.org

Nederlandse contactpersoon
Martijn van Exel, tel. 06-23228310, mvexel@gmail.com


Persbericht: OpenStreetMap maakt gratis kaart in de Friese taal

Nederlands

Persbericht OpenStreetMap Nederland
31 januari 2008 

OpenStreetMap maakt gratis kaart in de Friese taal
OpenStreetMap presenteert een Friestalige versie van haar gratis 
digitale kaart. Deze kaart, waarop de Friese benamingen van o.a. 
plaatsen, straten en meren worden weergegeven, is het resultaat 
van het werk van enthousiaste vrijwilligers uit de OpenStreetMap 
gemeenschap.

“Het Friese taalgebied is klein en heeft daardoor weinig aantrekkingskracht 
op de commerciële kaartenmakers. Door het ontbreken van commerciële 
belangen en het open karakter is het voor OpenStreetMap mogelijk om 
actief te zijn op gebieden die door de traditionele kaartenmakers 
niet interessant gevonden worden.” aldus Lambertus IJsselstein, woordvoerder
van OpenStreetMap. “Een mooi voorbeeld hiervan is de Friestalige kaart. 
Voor zover wij weten is dit een unicum: er was tot nu toe geen Friestalige 
digitale kaart van Nederland.”.

De OpenStreetMap gemeenschap is zich ervan bewust dat de kaart in de 
Friese taal altijd beter kan en roept daarom geïnteresseerden op om 
mee te werken aan een nog betere kaart. Iedereen kan en mag een steentje 
bijdragen. Helpen is heel makkelijk: neem eens een kijkje op de website 
of het forum!

OpenStreetMap probeert de wereldkaart te ontketenen zoals Wikipedia 
de encyclopedie heeft ontketend. Het doel: een vrij beschikbare wereldkaart 
waaraan iedereen kan meewerken. Ontstaan in Engeland in 2004 heeft OpenStreetMap 
de afgelopen jaren wereldwijd vrijwilligers enthousiast gemaakt om gewapend 
met GPS en notitieblok de vrije wereldkaart steeds beter en completer te maken.

De kaart in de Friese taal is te bekijken op: http://frysk.tile.openstreetmap.nl

Zie voor meer informatie over OpenStreetMap: http://www.openstreetmap.nl

Het OpenStreetMap forum is te bezoeken op: http://forum.openstreetmap.org

Frysk

Parseberjocht OpenStreetMap Nederlân
31 jannewaris 2008

OpenStreetMap makket in fergeze kaart yn it Frysk
OpenStreetMap presintearret in Frysktalige ferzje fan harren eigen fergeze 
digitale kaart. Dizze kaart wêrop de Fryske nammen fan ûnder oaren plakken, 
strjitten en marren oanjûn wurde, is it resultaat fan it wurk fan entûsjaste 
frijwilligers út de Openstreetmap mienskip.

"It Fryske taalgebiet is lyts en hat dêrtroch net folle oantrekkingskrêft 
op de kommersjele kaartemakkers. Troch it ûntbrekken fan kommersjele belangen 
en it iepen karakter is it mooglik om aktyf te wêzen op gebieten dy't troch 
tradisjonele kaartemakkers net ynteressant fûn wurde" neffens Lambertus IJsselstein, 
wurdfierder fan OpenStreetMap. "In moai foarbyld hjirfan is de Fryske kaart. 
Foar safier wy witte is dit in unikum: der wie oant no ta gjin Fryske digitale 
kaart fan Nederlân.

De OpenStreetMap mienskip is harsels derfan bewust dat de kaart yn it Frysk 
altiten better kin en ropt minsken dy't dit nijsgjirrich fine op om mei te 
wurkjen oan in noch bettere kaart. Meihelpe is hiel maklik: sjoch ris op de 
webstee as op it foarum!

OpenStreetMap besiket de wrâldkaart frij te meitsjen sa as de wikipedy de 
ensyklopedy frij makke hat. It doel: in frij te brûken wrâldkaart wêroan 
eltsenien meiwurkje kin. Untstien yn Ingelân yn 2004 hat Openstreetmap oer 
de hiele wrâld frijwilligers entûsjast makke om mei in GPS en in notysjeblok 
yn de hân de frije wrâldkaart hieltiten better en kompleter te meitsjen. 

De kaart yn it Frysk is te besjen op: http://frysk.tile.openstreetmap.nl

Sjoch foar mear ynformaasje: http://www.openstreetmap.nl

It OpenStreetMap foarum is te besjen op: http://forum.openstreetmap.org
Noot voor de redactie:
Contactpersoon namens OpenStreetMap Nederland:
Naam:    Lambertus IJsselstein
Telefoon:   06 53 18 54 48
E-mail:   osm [at] na1400.info

Persbericht: Voorop lopen door vrije data

Persbericht OpenStreetMap Nederland
7 december 2007

Voorop lopen door vrije data

De overheid kan innovatie stimuleren door haar data vrij te geven. Dit blijkt 
uit het rapport "Voorop lopen door vrije data" dat OpenStreetMap Nederland 
aan regering en Tweede Kamer stuurde. 

Door middel van open source software en open standaarden wil de regering 
innovatie, interoperabiliteit en een gelijk speelveld bevorderen. Tevens wil 
zij minder afhankelijk worden van leveranciers. Het rapport "Voorop lopen 
door vrije data" toont aan dat deze doelstellingen door vrijgave van 
overheidsdata ondersteund worden. Tevens geeft vroegtijdige beschikbaarheid 
van data bedrijven en projecten een voorsprong op andere spelers in de markt.

Voor de ontwikkeling van software is vaak dure data nodig. Navigatiesoftware, 
hoe van A naar B te gaan,‭ ‬heeft een digitale kaart nodig.‭ Digitale 
leermiddelen hebben inhoud nodig.‭ Licenties op data zijn vaak duur.‭ ‬Dit is 
geen belemmering voor kapitaalkrachtige bedrijven,‭ ‬echter wel voor 
start-ups,‭ ‬open source projecten en burgerinitiatieven.‭ ‬Overheidsdata 
vrijgeven vergroot de mogelijkheid deel te nemen, verbreedt en verdiept de 
economische activiteit. 

Vrije data is data die vrij beschikbaar is‭; ‬waardoor anderen de data mogen 
inzien,‭ ‬gebruiken,‭ ‬verbeteren,‭ ‬aanvullen en distribueren. ‭‬Een bekend 
voorbeeld is het snelgroeiende Wikipedia‭; ‬een encyclopedie waarvan de 
inhoud vrij bruikbaar is en waar iedereen kennis aan kan toevoegen. 
OpenStreetMap werkt aan een vrije wegenkaart van de wereld, het wordt ‬ook 
wel de Wikipedia voor geo-data genoemd.‭ ‬Wereldwijd hebben al meer dan‭ ‬
11.000‭ ‬mensen hun bijdrage aan de vrije kaart geleverd.

Ante Wessels, woordvoerder van OpenStreetMap: "Het verspreiden van kennis is 
in het digitale tijdperk vrijwel kosteloos. Vrije kennis verrijkt de 
samenleving. We nodigen de overheid uit hier aan deel te nemen."

OpenStreetMap roept de regering op in eerste instantie basale informatie vrij 
te geven en te onderzoeken hoe overheidsdata optimaal ingezet kan worden. Op 
12 december vergadert de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede 
Kamer over open source software en open standaarden.

== Links:
Brief aan minister, staatssecretaris en Voorzitter Vaste Commissie voor 
Economische Zaken: http://people.vrijschrift.org/~ante/osm/ez07/brief.pdf

Rapport: Voorop lopen door vrije data:
http://people.vrijschrift.org/~ante/osm/ez07/voorop-lopen-door-vrije-data.pdf

http://www.openstreetmap.org

http://www.openstreetmap.nl

http://tile.openstreetmap.nl
== Contact
Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
06 100 99 063

Persbericht: AND doneert Nederland aan OpenStreetMap

AND doneert Nederland aan OpenStreetMap
5 Juli 2007

AND Automotive Navigation Data en de OpenStreetMap Foundation zijn 
overeen gekomen dat de eerste haar complete digitale mapsystemen ter 
bechikking zal stellen aan de laatste.

OpenStreetMap stelt zich ten doel om wereldwijde geodata gratis ter 
beschikking te stellen aan een ieder. Behalve de beschikbaarheid heeft 
een ieder ook de mogelijkheid die data aan te passen.

Het concept van vrije beschikbaarheid gecombineerd met aanpasbaarheid 
is bekend van o.a. Wikipedia en heeft daar tot een opmerkelijk complete 
wereldwijde encyclopedie geleidt. OpenStreetmap wil zeggen dat niet alleen 
de kaart (van Nederland) gratis voor een ieder ter beschikking staat, maar 
ook de achterliggende data.

Dit opent de weg voor o.a. innovatieve bedrijven om nieuwe low cost 
applicaties te ontwikkelen op basis van die Geodata. Tot nu toe werd 
OpenStreetMap van data voorzien door honderden leden/vrijwilligers die op 
mapping parties, gewapend met GPS -apparatuur de omgeving in kaart brachten.

De donatie van AND maakt de Nederlandse kaart in een keer compleet zodat de 
OpenStreetmap community in Nederland zich kan gaan richten op actualiteit, 
en de invulling op detailniveau. Daarbij kan men denken aan de invulling van 
fiets- en voetpaden, maar ook aan zogenaamde Points Of Interest: restaurants, 
betaalautomaten of recreatievoorzieningen.

De donatie is een doorbraak, omdat tot nu toe voor dit type gegevens hoge 
prijzen moesten worden betaald en is daarmee een klinkend succes voor 
OpenStreetmap.

Voor meer informatie, zie ook:
- http://www.opengeodata.org/?p=223

Persbericht Rotterdam mappingparty

PERSBERICHT OpenStreetMap
4 mei 2005

Zet Rotterdam op de kaart!

Een vrije wegenkaart. Kosteloos te verkrijgen, inclusief het recht om 
zelf aanpassingen door te voeren en de kaart door te geven aan anderen. 
Dat kan met OpenStreetMap.

Fietsend en lopend met GPS, en notitieblok of camera in de aanslag 
zetten vrijwilligers samen Nederland op de vrije wegenkaart. Tijdens 
zogenaamde mappingparties zijn eerder al grote delen van Amsterdam en 
Den Haag in kaart gebracht.

De volgende mappingparty is tijdens het weekeinde van 19 en 20 mei. Dan 
is Rotterdam aan de beurt. Nu nog een witte vlek op de vrije wegenkaart, 
maar dat gaan we veranderen. En iedereen kan meedoen. Ervaring is niet 
vereist!

Deelname is eenvoudig. Je kunt kiezen om te wandelen, te fietsen of per 
auto straten in kaart te brengen. Er zijn voldoende ervaren mappers 
aanwezig voor instructie en begeleiding. Ook kun je één van onze 
leen-GPS-en gebruiken.

Samen met GroenLinks en de SP organiseren we op de zaterdagavond een
discussie over de openheid van overheidsinformatie. Het gebrek aan 
openheid dwingt ons namelijk om de gegevens zelf te verzamelen. Toegang 
is vrij! Aanvang 20.00 uur, "Poortgebouw", Stieltjesstraat 38, Rotterdam.

Zaterdag 19 mei: aanvang 10.00 uur, "Cineac TV", Dunantstraat 8, Rotterdam.
Zondag 20 mei: aanvang 10.00 uur, "Rotterdam-CS", Admiraal de Ruyterweg 
10A, Rotterdam.

Voor meer informatie, alsmede aanmeldingen, zie:
- http://www.openstreetmap.nl
- http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Rotterdam#May_19-20_2007
Toelichting voor redactie:
Journalisten zijn van harte welkom om een kijkje te nemen. Je ziet een 
groep mensen die gewapend met GPS en camera de stad doorkruisen. Niet op 
de weg lettend, maar vooral op straatnaambordjes en afslagen. Tot nu toe 
ongelukvrij. Tussentijdse uitwerking van de GPS-gegevens en naambordjes 
gebeurt op laptops. Dit levert ter plekke een nieuwe versie op van de 
vrije wegenkaart van Rotterdam.

Contactpersoon:
Zoran Kovačević
zoran@kovacevic.nl
06 48104284