Pl:Importy oficjalnych danych państwowych/Poznań

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Wykaz importów dla miasta Poznań.

Hydranty

Dane dotyczące lokalizacji hydrantów na terenie miasta Poznania udostępnione są w OSM dzięki uprzejmości Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dane te opracował Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KM PSP na podstawie informacji firmy Aquanet - zarządcy sieci wodociągowej, oraz Urzędu Miasta Poznania.

Schemat tagowania danych
hydranty nadziemne fire_hydrant:type=pillar
fire_hydrant:diameter=80
hydranty nadziemne fire_hydrant:type=pillar
fire_hydrant:diameter=80
hydranty podziemne fire_hydrant:type=underground
fire_hydrant:diameter=80
hydranty wydajne fire_hydrant:type=pillar
fire_hydrant:count=3
fire_hydrant:diameter=80;100
hydranty zabytkowe fire_hydrant:type=pillar
fire_hydrant:diameter=80
historic=fire_hydrant

Dodatkowo dla hydrantów oznaczonych w bazie jako kandelaber - odkręcanych przeciwnie do wskazówek zegara, oraz kandelaber przerobiony, dodano znaczniki:

hydranty kandelaber note=kandelaber
hydranty kandelaber przerobione note=kandelaber_right

Dla całości importu zastosowano znacznik source=KM PSP Poznań.