Sweden/Tag:natural=coastline

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jag tycker denna artikel är fel/utdaterad och dessutom inte i wiki-anda. Men jag kan inte hitta verktyg för att rösta för dess bortagning. Men för dig som landar här och söker råd om natural=coastline vs natural=water kan jag meddela att i skrivande stund gäller natural=water för insjöar. --TheOddOne2 20:30, 26 January 2012 (UTC)

Basic rule (for non-Swedish people)

Please do not edit ways tagged with natural=coastline without fully understanding of how it works.

Tumregler

Tumregler för den som inte har läst och förstått allt om kustlinjer (natural=coastline):

  • Sätt aldrig samman två eller flera "ways" som ingår i en kustlinje, till en sammanhängande "way".
  • Ändra inte till natural=water
  • Ändra inte till waterway=riverbank

Allmänt

natural=coastline ska endast användas där det behövs. För kuster mot havet, och riktigt stora sjöar.

Vi använder natural=coastline för följande kustlinjer:

  • Mot Kattegatt och Östersjön (så klart)
  • Runt Gotland och Öland
  • Vänern
  • Vättern
  • Mälaren
  • Stora Le och Foxen
  • Göta Älvs inlopp

(Fyll gärna på, om du tycker någon sjö saknas.)

För vanliga mindre sjöar bör man inte använda natural=coastline, utan istället den vanliga natural=water

Öar

Det tycks ospeciferat hur öar i mindre sjöar kodas; det enda som tycks fungera vid nedladdning av shapefiler från downloads.cloudmade.com är natural=coastline.

OBS: Informationen ovan är gammal, se http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dwater#Creating_islands_in_lakes

Göta Älv

Vad det gäller Göta Älvs inlopp anser jag att vi bör behålla natural=coastline där. Men att vi inte använder det på hela Göta Älv.

Göta Älv bör vara uppmärkt med waterway=river och waterway=riverbank. Dock är detta inte ett officiellt sätt att märka upp vattendrag ännu. Och renderas inte av Mapnik.

Så fort Mapnik renderar waterway=riverbank anser henriko att även Göta Älvs inlopp ska ändras. Men inte förr.

Det kanske är lite missbruk att överhuvudtaget använda waterway=riverbank på en älv. Men det känns viktigt att inloppets kontur renderas. Kartan blir väldigt ful annars, runt hamnområdena, Nordstan etc.

Hur man gör

En grej som är lite svår att förstå med natural=coastline är att riktiningen på den "way" den utgörs av spelar roll.

När man ritar en "way" så blir det land på vänster sida, och vatten på höger sida. Man kan också uttrycka detta som att vatten ska ritas medsols, och att land ska ritas motsols.

Eftersom det, så vitt jag förstått, inte finns något sätt att i online editorn Potlatch bestämma riktiningen på en sluten "way" (en area), anser jag att en coastline aldrig ska ritas i en enda sammanhängande "way". Utan den ska vara uppdelad i två eller flera lämpliga "ways" som sitter samman i en kedja.

En enskild "way" bör inte bli för lång heller. Inte mer än 500 "waypoints" är ett riktvärde. Annars blir den tung att hantera i editorer, renderare och navigatorer.

Det är lätt hänt att det blir ödesdigra fel i kartan om en kustlinje inte är korrekt gjord. Så använd gärna verktyget Coastline viewer som går igenom alla kuster var 48:e timma och letar efter fel. Felen visas som små röda markeringar.

Referenser