NO:Idrettsanleggregisteret

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Om kilden

Lisens

Datasettet er i "public domain" uten en bestemt lisens.

Om dataene

Koordinater er oppgitt i UTM og NGO i rådatafilen som kan lastes ned.

Det kan se ut til at datasettet inneholder duplikater fordi flere anlegg knyttet til f. eks. en skole er registrert med samme koordinat, men i virkeligheten ligger ikke nødvendigvis svømmehallen, gymsalen og fotballbanen i eksakt samme posisjon (selv om de kan gjøre det, svømmehallen kan være i kjelleren til gymsalen f.eks.).

Import

Bruk source=Idrettsanleggregisteret

Legg inn progresjon her. Vi har tatt utgangspunkt i data oppdatert februar 2011.

Tagging

Verktøy