Talk:WikiProject China Railways

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

German Table

Coal Lines

Bahnstrecke Pinyin OSM-Relation Baidu Wikidata
Watang–Rizhao Jinyulu relation 6825295 Baike
Shenmu–Huanghua Shenhuang
Shenshuo relation 3027972 Baike
Shuohuang relation 3028521 Baike
Datong–Qinhuangdao Daqin relation 1976829 Baike
Zhangjiakou–Tangshan Zhangtang relation 6929527 Baike Wikidata

Passenger and Cargo Lines

Bahnstrecke Pinyin OSM-Relation Baidu Wikidata Status
Peking–Baotou Jingbao relation 1108658 Baike katpatuka: Nacharbeiten
Datong–Puzhou Tongpu relation 1050474 Baike Wikidata
Jining–Tongliao Jitong relation 1108853 Baike Wikidata
Peking–Tongliao Jingtong relation 1109833 Baike Wikidata
Peking–Chengde Jingcheng relation 1109887 Baike
Peking–Harbin Jingha relation 198494 Baike
(Peking–)Tianjin–Shanhaiguan Jingshan relation 3006633 Baike
Hunan–Guizhou Xiangqian relation 1138440 Baike
Zhejiang–Jiangxi Zhegan relation 3183115 Baike
Xiangyang–Chongqing Xiangyu relation 1965081 Baike Wikidata kaputt
Peking–Kowloon Jingjiu relation 162982 Baike Wikidata
Kowloon–Canton Jiuguang Wikidata
Guangshen relation 408151 Baike Wikidata
East Rail Line relation 6587855 Baike Wikidata
Guangzhou–Meizhou–Shantou Guangmeishan Baike Wikidata

PDL

Chinesisch: gāosù tiělù (Hochgeschwindigkeits-Bahn) oder kèyùn zhuānxiàn (Passenger Dedicated Line)

Teil von Bahnstrecke Chin. Name OSM-Relation Eröffnungs-
datum
Baidu Wikidata
Chongqing–Lanzhou Yúlán relation 6651986 2017
Shanghai–Kunming
(Hùkūn)
Shanghai–Hangzhou Hùháng 2010
Hangzhou–Changsha Hángzhǎng relation 3198902 2014
Changsha–Kunming Zhǎngkūn relation 3762751 2016