Talk:WikiProject Poland/Ratownictwo/Pożarnictwo

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Ustalenie tagowania dla poszczególnych typów jednostek.

Pojawiają się z terenu prośby o renderowanie jednostek PSP/OSP w ramach serwera AbakusOSM, niestety w OSM mamy tylko jeden tag amenity=fire_station, a dla tak dedykowanego renderu trzeba by poszczególne typy rozróżnić.

W strukturze straży pożarnej mamy następujące typy jednostek:

  1. KG - Komenda Główna
  2. KW - Komendy Wojewódzkie
  3. KP/KM - Komendy Powiatowe/Miejskie
  4. JRG - Jednostki Ratowniczo Gaśnicze
    1. Posterunki JRG - 'Filie' JRG - oddalone lokalizacje obsadzane osobami z właściwego JRG
  5. OSP KSRG - Jednostki Ochotnicze włączone do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego
  6. OSP S - Jednostki ochotnicze nie włączone do KSRG
  7. OSP M - Jednostki OSP nie posiadające samochodów pożarniczych (takich już prawie nie ma)
  8. ZSP - Zakładowe służby ratownicze.

Trzeba ustalić jasne zasady tagowania i napisać do tego wiki.