Talk:WikiProject Sweden/International E-roads

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Eftersom OpenStreetBugs är under avveckling behöver sidan uppdateras. Och många av bristerna har sannolikt redan åtgärdats. —Preceding unsigned comment added by StellanL (talkcontribs) 08:32‎, 20 January 2014 (UTC)

När OSB stängdes överfördes kvarvarande notes till det nya notes-systemet, men jag är ganska säker på att alla notes från OSB som angår Europavägar i Sverige har klarats av, så jag strök kommentarerna om det här. Däremot har jag inte kollat i detalj vad det finns för nya notes. Det kanske är dags att göra upp nya mål för vad som räknas som komplett, till exempel fylla i hastighetsgränser och antal körfält? //Essin (talk) 10:14, 11 October 2017 (UTC)