Talk:WikiProject Sweden/Myndighetskontakter

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Jag fick ett annat svar gällande nationalparker och naturreservat än det som står i tabellen när jag mailade Länsstyrelsen (i april):

Hej 

Villkoren för nyttjande av datat på GISdata från länsstyrelserna framgår av sidan
www.gis.lst.se/lstgis/avtal/avtal_allalan.asp. Den nås också genom länken till
"avtal" längst ner på sidan www.gis.lst.se/lstgis/. Enligt texten får digitala
vektordata endast nyttjas för internt bruk, dvs. ej i OpenStreetMap. 


Med vänlig hälsning 
/Stefan

Stok 10:17, 31 October 2009 (UTC)

Hmm, det var ju märkligt. Inte bra med motstridiga uppgifter så här. Frågan är hur vi går vidare nu. Lite dumt att jag inte har efternamnet på personen som gav positivt besked, men blir väl till att börja jaga igen... --Erik Lundin 19:43, 1 November 2009 (UTC)

Orsa Kommun Flygfoton

Blaubär skrev att "Skriftlig avtal att jag kan använda flygfoton för att rita av karta för OSM.". Finns dom tillgängliga? I så fall kanske man skulle se till att dom finns som valbar bakgrund i Potlach. // Liftarn