Template:Cs:Iotw text/2011-23

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Animace mapování vesnice Ševčenko a obytné čtvrti Pivničné v Dněpropetrovsku