Template:Cs:Iotw text/2011-25

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Projekt XHouseT umožňuje uživatelům použití předvolených tagů JOSM k editaci detailů budov a následné renederování scenérie pro simulátor X-Plane.