Tianjin Metro

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search


Line Opening Year Terminus Stations Length (km) Relation
1
(Red)
1984 Liuyuan Shuanglin 22 26.2 relation 444011
9
Jinbin Line (津滨线)
2004 Zhong Shan Men Xin Li Zhen 5 5.4 relation 444014