Croatia/Podloge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Croatia (glavna) Kategorije Korisnici Komunikacija Pomoć za početnike
Ceste Staze Javni prijevoz Podloge ToDo lista


broom

This article or section may contain out-of-date information: aktualne podloge se mogu pronaći na https://osm-hr.org i Contributors#Croatia
If you know about the current state of affairs, please help keep everyone informed by updating this information. (Discussion)

Podloge

Podloge su WMS ili TMS servisi s podacima za koje imamo dozvolu te ih smijemo koristiti u svrhu precrtavanja za potrebe OSM projekta. Ovo je popis korisnih podloga za područje Hrvatske:

Bing

Pokrivenost: za pokrivenost pogledajte kartu Pomak: od zanemarivih pomaka, do 20 metara na nekim područjima.

Source tag: "source=Bing"

Postavljanje u editore: standarno dostupan u svim editorima.

MapBox Satellite

Pokrivenost: Pokriven je veći dio Hrvatske

Pomak: Nema podataka o iznosima pomaka. Vjerojatno isto kao Bing ili bolje.

Source tag: "source=MapBox Satellite"

Postavljanje u editore: standarno dostupan u JOSM editoru.

Topografske karte US Defence

Pokrivenost: većinom na granici sa BiH i Srbijom https://tms.osm-hr.org/

Postavljanje u editore: potrebno je ručno upisati TMS adresu u željeni editor.

Pomak: Karte su topografske, i pomaci znaju biti i do 50 metara., ponegdje i više. Koristiti ako nema drugih podloga.

Source tag: "source=U.S. Defense Mapping Agency"

U JOSMu

Kliknuti na Edit > Preferences... > WMS TMS > + (Plus dolje desno) > TMS

Menu name= U.S. Defense osm-hr

TMS URL= https://tms.osm-hr.org/ustopo/{zoom}/{x}/{y}.pngU Potlatchu:

Kliknuti na Background > Edit...

I napraviti novi upis:

Name= U.S. Defense osm-hr

URL= https://tms.osm-hr.org/ustopo/$z/$x/$y.png

OrbView3

Pokrivenost: https://tms.osm-hr.org/

Postavljanje u editore: potrebno je ručno upisati TMS adresu u željeni editor.

Pomak: Oko 10 metara, najviše 20. Obavezno provjeriti prije korištenja.

Source tag: "source=Orbview3"

U JOSMu

Kliknuti na Edit > Preferences... > WMS TMS > + (Plus dolje desno) > TMS

Menu name= Orbview

TMS URL= https://tms.osm-hr.org/orbview/{zoom}/{x}/{-y}.png


U Potlatchu:

Kliknuti na Background > Edit...

I napraviti novi upis:

Name= Orbview

URL= https://tms.osm-hr.org/orbview/$z/$x/$-y.png


U ID editoru:

Kliknuti na postavke pozadine (kratica b)

Kliknuti na Podesivo

Upisati https://tms.osm-hr.org/orbview/{z}/{x}/{-y}.png


Knin 2007

Pokrivenost:

https://tms.osm-hr.org/

Postavljanje u editore: potrebno je ručno upisati TMS adresu u željeni editor.

Source tag: "source=Grad Knin"

JOSM:

Menu name= Knin 2007

TMS URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/{zoom}/{x}/{-y}.png


Potlatch:

Name= Knin 2007

URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/$z/$x/$-y.png


ID editor:

Name= Knin 2007

URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/{z}/{x}/{-y}.png


Mapstor

Pomak podloga

Podloge koje koristimo jako su točne, ali su često postavljene sa pomakom. To znači da ih je potrebno pomaknuti za par metara kako bi mogli crtati po njima.

U Potlatch editoru se podloga pomiče držanjem SPACE tipke i pomicanjem podloge mišem. U JOSM editoru se pomiče u izborniku Imagery>New offset. Kako znati koliko i gdje pomaknuti? To je najbolje raditi tako da se nađe mjesto sa puno gps tragova (križanje velikih prometnica), i onda se podloga pomakne prema njima.


Pogledati i Imagery Offset Database