Croatia/ZupanijskeCeste 2xxx

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Županijske ceste se označavaju kao SECONDARY.

Županijske ceste 2001 - 2254

Ref Relacija Status Opis Dužina (km) Komentar
2001
relation 1285511 100 % Gr. R. Slovenije - Banfi - Štrigova - Prekopa - Lopatinec - Šenkovec (D209) 19,4
2002
relation 1335378 100 % Ž2003 - Jalšovec - Ž2001 3,6
2003
relation 1286107 100 % G. P. Bukovje (gr. R. Slovenije) - Sv. Martin na Muri - M. Središće - Miklavec - Turčišće - Hodošan (D3) 34,9
2004
relation 1286147 100 % Brezovec (Ž2003) - T. L. Vučkovec 4,0
2005
relation 1286160 100 % Vrhovljan (Ž2003) - Selnica - Zebanec Selo - D209 6,7
2006
relation 1335379 100 % D209 - Selnica - Prekopa (Ž2001) 10,6
2007
relation 1417180 100 % Štrigova (Ž2001) - Sv. Urban 3,3
2008
relation 1417195 100 % Peklenica (Ž2003) - Vratišinec - Žiškovec (D209) 6,7
2009
relation 1335387 100 % Ž2001 - G. Mihaljevec - Macinec - D208 11,8
2010
relation 1468112 100 % Vratišinec (Ž2008) - G. Kraljevec 2,0
2011
relation 1335392 100 % G. Dubrava - G. Mihaljevec (Ž2009) 2,1
2012
relation 1335394 100 % Ž2001 - Okrugli Vrh 2,8
2013
relation 1335371 100 % Frkanovec (Ž2253) - Zasadbreg - Krištanovec - N. Selo Rok (Ž2017) 10,2
2014
relation 1335396 100 % Ž2001 - Vučetinec (Ž2254) 0,9
2015
relation 1335401 100 % Ž2013 - M. Mihaljevec - Brezje - Slakovec - Nedelišće (D3) 10,3
2016
relation 1335404 100 % Knezovec - D209 1,2
2017
relation 1335368 100 % Podturen (Ž2003) - Sivica - N. Selo Rok - Čakovec (Ž2018) 12,3
2018
relation 1335413 100 % Dekanovec (Ž2003) - Belica - Čakovec (Ž2021) 14,8
2019
relation 1335415 100 % Črečan - Gornji Hrašćan (D208) 2,0
2020
relation 1335334 100 % Čakovec (D209) - Savska Ves - Totovec - Kuršanec - G. Kuršanec (D3) 14,2
2021
relation 1335335 100 % Čakovec: Ž2031 - Ž2031 2,1
2022
relation 1335428 100 % Belica (Ž2018) - M. Subotica - Orehovica - D2 14,9
2023
relation 1466737 100 % Turčišće (Ž2003) - Palovec - D3 5,6
2024
relation 1433415 100 % D3 - Palinovec 2,3
2025
relation 1417217 100 % Ž2020 - Novo Selo na Dravi 0,9
2026
relation 1335469 100 % Čvor Goričan (D3) - Goričan - D. Kraljevec - Prelog (D20) 11,5
2027
relation 1416928 100 % D2 - V. Lovrečan - D. Voća (Ž2056) 11,2
2028
relation 1417232 100 % Ž2029 - Otok Virje - D. Dravsko (D2) 5,7
2029
relation 1228431 100 % G. P. Otok Virje (gr. R. Slovenije) - Vratno Otok - Vinica - Biljevec - D35 16,2
2030
relation 1335363 100 % Ž2020 - Strahoninec 1,8
2031
relation 1335336 100 % D209 - Ivanovec - D20 7,2
2033
relation 1335471 100 % Sv. Juraj u Trnju (D3) - Prelog - Otok - Ž2071 12,1
2034
relation 1335464 100 % D3 - D. Kraljevec - Draškovec (D20) 5,6
2035
relation 1419661 100 % D2 - Križovljan Radovečki - Natkrižovljan - Ž2045 3,4
2036
relation 1419643 100 % Ž2029 - Strmec Podravski - Družbinec - D2 4,7
2037
relation 1419695 100 % Svibovec Podravski - Sračinec (D2) 3,9
2038
relation 1419702 100 % D20 - Sv. Križ - Podbrest 1,9
2039
relation 1335451 100 % Draškovec (D20) - Oporovec 1,9
2040
relation 1335473 100 % Kotoriba - D. Vidovec - D20 5,0
2041
relation 1504345 100 % Ž2040 - D. Dubrava (D20) 2,3
2042
relation 1419607 100 % Gr. R. Slovenije - Cvetlin - Ž2056 1,8
2043
relation 1419612 100 % G. P. Zlogonje (gr. R. Slovenije) - Zlogonje - Ž2056 3,6
2044
relation 1419630 100 % Miklinova Kapela (Ž2027) - granica R. Slovenije - G. Voća - D. Voća (Ž2027) 7,8
2045
relation 1425374 100 % Miklinova Kapela (Ž2027) - Križanče - Vinica Breg - Vinica (Ž2029) 6,1
2046
relation 1347821 100 % Majerje (D2) - N. Ves Petrijanečka (Ž2101) 2,7
2047
relation 1324850 100 % Varaždin: Ž2252 - Ž2251 1,4
2048
relation 1324849 100 % Varaždin: Ž2047 - Turčin (D3) 5,9
2049
relation 1324858 100 % Ž2251 - Ul. F. Galinca - Ul. M. J. Zagorke - Ul. M. Krleže dio - Ul. F. Supila - Trg P. Svačića - Ul. J. Merlića - Ž2051 3,2
2050
relation 1324880 100 % Varaždin (Ž2048) - Beretinec - Sv. Ilija - Beletinec - Remetinec - N. Marof (D3) 22,0
2051
relation 1324851 100 % Varaždin: Ž2047 - D3 1,6
2052
relation 1347502 100 % Varaždin (Ž2137) - Zbelava - Kelemen - Jalžabet - Vrbanovec (D2) 17,9
2053
relation 1416120 100 % Kučan Marof (Ž2052) - Motičnjak - D2 - Trnava - Zbelava (Ž2052) 7,8
2054
relation 1416044 100 % Šemovec (D2) - Jalžabet - Grešćevina - Tuhovec (D24) 12,1
2055
relation 1335429 100 % Vularija - Orehovica (Ž2022) 2,3
2056
relation 1347831 100 % Trakošćan (D508) - Jazbina Cvetlinska - D. Voća - Ž2101 20,0
2057
relation 1416296 100 % Ž2056 - Žarovnica - Ž2101 7,3
2058
relation 1419750 100 % Kameničko Podgorje (L25013) - Ž2101 3,4
2059
relation 1416311 100 % Klenovnik (Ž2243) - Koškovec - D35 8,8
2060
relation 1416332 100 % Biljevec (Ž2029) - Maruševec - Korenjak - Ribić Breg - Ž2101 9,4
2061
relation 1228429 100 % D35 - Krkanec - Tužno (Ž2063) 3,7
2062
relation 1416340 100 % Ž2060 - Maruševec - Cerje Nebojse - Ž2059 5,6
2063
relation 1289159 100 % D35 - Tužno - Črešnjevo - Beretinec (Ž2050) 8,5
2064
relation 1416371 100 % Ž2063 - Cerje - Tužno - Gačice - Gradišće - Ž2105 5,1
2065
relation 1228428 100 % Tužno (Ž2063) - Pece (Ž2105) 5,0
2066
relation 1419758 100 % Črešnjevo (Ž2063) - Ledinec (L25124) 3,1
2068
relation 1347633 100 % Varaždin: Jalkovec (Ž2050) - Ul. Gospodarska - G. Kućan (Ž2070) 5,5
2070
relation 1347535 100 % D. Kučan (Ž2052) - G. Kučan - D. Kneginec - G. Kneginec (Ž2250) 4,6
2071
relation 1347448 100 % Zamlaka (D2) - Čičkovina - Hrženica - Ludbreg (D24) 13,7
2072
relation 1347468 100 % Luka Ludbreška (25094) - Sesvete Ludbreške - Veliki Bukovec - Ž2076 12,8
2074
relation 1419771 100 % Križovljan (D2) - D24 3,3
2075
relation 1419650 100 % Ludbreg: D2 - D2 3,0
2076
relation 1341082 100 % Sigetec Ludbreški (D2) - Slokovec - M. Bukovec - Selnica Podravska - V. Otok - D20 16,9
2078
relation 1341088 100 % D20 - Legrad - D20 5,2
2079
relation 1341087 100 % Slokovec (Ž2076) - Vojvodinec (Ž2081) 8,4
2080
relation 1341077 100 % Kutnjak (L25102) - Ž2081 1,7
2081
relation 1339400 100 % D20 - Zablatje - Kuzminec - Rasinja - V. Poganac - Ž2089 27,1
2082
relation 1341068 100 % Imbriovec (L26001) - Đelekovec (D20) 3,8
2083
relation 1416932 100 % D508 - Vranojelje - Vrbno - Šaša (Ž2099) 10,1
2084
relation 1420196 100 % Dubrovec - Kaniža (D35) 3,4
2085
relation 1418936 100 % Ž2101 - Ivanec - Prigorec 4,8
2086
relation 1347653 100 % Sv. Ilija (Ž2050) - Tomaševec Biškupečki - D3 3,1
2087
relation 1419754 100 % Varaždin Breg (Ž2250) - Halić - Vrtlinovec (Ž2250) 4,8
2088
relation 1347605 100 % Ž2250 - Kaštelanec - Kelemen (Ž2052) 4,0
2089
relation 1337583 100 % Ludbreg (D24) - Apatovec - Križevci: Ul. I. Lepušića (D22) 31,3
2090
relation 1339435 100 % Đelekovec (D20) - Koprivnica (D41) 8,7
2091
relation 1339432 100 % T. L. Šoderica - D41 1,6
2092
relation 1348575 100 % Vučja Gorica - Mali Tabor - Lastine - D206 3,8
2093
relation 1348642 100 % Prišlin (Ž2092) - Poredje - Desinić (Ž2151) 10,5
2095
relation 1420220 100 % Klenovec Humski - D206 3,7
2096
relation 1348189 100 % Đurmanec (D207) - Podbrezovica - D. Plemenšćina - Pregrada (D206) 11,2
2098
relation 1416903 100 % Đurmanec (D207) - Krapina (D206) - Popovec (D1) 8,8
2099
relation 1416904 100 % Ž2098 - G. Jesenje - Bednja (D508) 12,6
2101
relation 1347814 100 % Lepoglava (D35) - Bedenec - Jerovec - Donje Ladanje - N. Ves Petrijanečka - Varaždin (D2251) 33,7
2102
relation 1419809 100 % Lepoglava: D35 - D35 3,2
2103
relation 1420259 100 % Ivanec (D35) - M. Maleza - Ž2085 - Ul. Varaždinska - D35 1,8
2104
relation 1426430 100 % D35 - Punikve 0,8
2105
relation 1341461 100 % D35 - Salinovec - Pece - Završje Podbelsko (Ž2050) 14,3
2106
relation 1418941 100 % Ž2105 - Margečan - Seljanec - Bela - Ž2107 3,1
2107
relation 1418939 100 % Ž2105 - Bela - Podrute - D24 7,5
2109
relation 1418953 100 % Presečno (D3) - Oštrice - Petkovec Toplički (D24) 7,3
2110
relation 1419826 100 % Jalševec Svibovečki (D24) - Drenovec 3,0
2111
relation 1419830 100 % Greščevina (Ž2054) - Gornja Poljana - D24 2,8
2112
relation 1341067 100 % Ž2081 - Kunovec - Koprivnica - Ž2141 11,5 Dio ucrtan po lowres snimkama
2113
relation 1339430 100 % Peteranec (D41) - Ž2114 1,3
2114
relation 1339428 100 % Drnje (D41) - Hlebine - Molve (D210) 19,0
2115
relation 1419844 100 % D41 - Otočka 1,6
2116
relation 1341092 100 % Gola (D41) - Novačka - Repaš (D210) 11,2
2117
relation 1348241 100 % Sopot (Ž2151) - Marinec - Velika Horvatska (Ž2248) 7,8
2118
relation 1416934 100 % D206 - Gorjakovo - Ž2117 6,2
2119
relation 1416935 100 % Ž2118 - Cigrovec - Mala Erpenja - Ž2155 9,4
2120
relation 1419104 100 % Slatina Svedr. (D206) - Štuparje - Stara Ves Petrovska - Ž2121 7,0
2121
relation 1419089 100 % Tkalci (D206) - Gornja Pačetina (Ž2155) 6,6
2122
relation 1417927 100 % Krapina (D1) - Trški Vrh - Radoboj - D35 7,7
2123
relation 1419187 100 % Radoboj (Ž2122) - Jazvine - D1 5,0
2125
relation 1416949 100 % D35 - Mihovljan - Sutinske Toplice - D29 9,2
2126
relation 1419190 100 % D29 - Gregurovec - Mihovljan (Ž2125) 5,7
2127
relation 1419224 100 % D29 - Gora Veternička - D35 2,6
2128
relation 1416930 100 % D29 - Lobor - Ladislavec - D29 11,2
2129
relation 1416972 100 % Borkovec (Ž2169) - Martinščina - Gornja Batina (Ž2169) 6,5
2130
relation 1416974 100 % Gertovec - Ž2169 1,6
2131
relation 1419230 100 % Zajezda - Budinščina (D24) 4,9
2133
relation 6300008 100 % Kamena Gorica - D24 1,5
2134
relation 1390095 100 % D24 - D. Makojišće - D3 3,6
2135
relation 1421402 100 % D24 - Grana - D22 3,3
2136
relation 1419256 100 % Novi Marof (D3) - Ključ - D24 4,9
2137
relation 1324853 100 % Varaždin: Ž2051 - Ž2048 0,9
2138
relation 1337688 100 % Kalnik - Selanec - D22 8,6
2139
relation 1231386 100 % Ž2081 - Vel. Botinovac - Mali Grabičani - D41 6,8
2140
relation 1342208 100 % Koprivnica: Ul. Česmičkog (Ž2090) - D2 2,8
2141
relation 1341064 100 % Koprivnica: D2 - Ul. A. Starčevića - Ivanjska - D. Banovac - Marofska - D41 1,6
2142
relation 2019221 100 % Koprivnica: D41 - Herešin 3,0
2143
relation 1341063 100 % Koprivnica: Ž2141 - A. Starčevića - A. Nemčića - Starogradska - Zrinski Topolovac - N. Skucani - Bjelovar (D28) 37,7
2144
relation 1419909 100 % Koprivnica: Ž2143 - Ul. I. Mažuranića - Stari Brežanec - D41 0,9
2145
relation 1419906 100 % Koprivnica: Ž2141 - Ul. Kolodvorska - Vinička - Dubovec - Antuna Mihanovića (dio) - Bilogorska - Ž2143 2,1
2146
relation 1419908 100 % Koprivnica: Ž2145 - Križevačka - Trg mladosti - Ž2143 1,1
2147
relation 1339426 100 % Koprivnica (D41) - Miklinovec - Koprivnički Bregi - Jeduševac - Hlebine (Ž2114) 13,6
2148
relation 2019227 100 % D2 - Bakovčice 2,4
2149
relation 1340569 100 % Koprivnički Bregi (Ž2147) - Glogovac 3,6
2150
relation 1341094 100 % Ž2147 - Delovi - Novigrad Podravski (D2) 6,3
2151
relation 1348212 100 % Ž2152 - Desinić - Sopot - Pregrada (D206) 14,7
2152
relation 1348232 100 % G. P. Miljana (gr. R. Slovenije) - Plavić - Zagorska Sela - D205 8,8
2153
relation 1348293 100 % D205 - Pristava - Tuhelj (Ž2248) 4,9
2155
relation 1348178 100 % D205 - Tuh. Toplice - Krapinske Toplice - G. Pačetina - Lepajci (D1) 14,9
2158
relation 1418566 100 % Ž2155 - D. Pačetina - Sv. Križ Začretje - Ciglenica Zagorska (D1) 5,9
2160
relation 1418351 100 % Švaljkovec (D1) - Sv. Križ Začretje - Štrucljevo - Zabok (Ž2195) 7,5
2161
relation 1418355 100 % Ž2160 - Pustodol Začretski - Tisanić Jarek - Ž2195 7,6
2162
relation 1418431 100 % Ciglenica Zagorska (D1) - Brestovec Orehovički (Ž2164) 7,6
2164
relation 1418433 100 % Orehovica - Lug Orehovički (Ž2165) 5,1
2165
relation 1417129 100 % V. Komor (Ž2125) - Grabe - Bedekovčina (D24) 8,5
2166
relation 1418414 100 % Mirkovec (D1) - Bedekovčina (D24) 6,0
2167
relation 1418506 100 % Kebel - Ž2165 3,7
2168
relation 1418544 100 % Mače (D29) - M. Bukovec - Poznanovec (D24) 5,3
2169
relation 1415640 100 % Zlatar (D29) - G. Batina - Budinščina (D24) 16,7
2170
relation 1416966 100 % G. Batina (Ž2169) - D. Batina - Konjščina (D24) 8,3
2171
relation 1419490 100 % D24 - Hraščina - Breznički Hum (D3) 8,5
2172
relation 1419515 100 % Trgovišće (Ž2171) - Vrbovo (L22062) 4,7
2173
relation 1419523 100 % Šćepanje - Ž2171 2,5
2174
relation 1419525 100 % D3 - Breznica - D3 5,7
2175
relation 1416946 100 % D3 - Visoko - Sudovec (D22) 9,3
2176
relation 1340573 100 % Sv. Petar Orehovec (D22) - Miholec - Ž3002 5,2
2177
relation 1340580 100 % Sv. Petar Orehovec (D22) - Selanec - Ž2138 1,6
2178
relation 1337693 100 % Bočkovec (L25154) - Guščerovec (D22) 3,6
2179
relation 1323269 100 % Sv. Helena - Križevci: Ul. Helenski put (D22) 5,3
2180
relation 1231387 100 % Ivanec Križevački (Ž2089) - Čabraji - Vojakovec - D41 7,4
2181
relation 1341062 100 % Sokolovac (D41) - Srijem - Široko Selo - Ž2212 11,1
2182
relation 1341096 100 % Novigrad Podravski (D2) - D. Mosti - Kapela - Ž2143 21,6
2183
relation 1395237 100 % Virje (D2) - Šemovci (D43) 4,6
2184
relation 1333111 100 % Molve (D210) - Molve Grede - Grkine - Đurđevac (Ž2247) 13,1
2185
relation 1333056 100 % Ž2184 - Novo Virje - Ferdinandovac - Kloštar Podravski (D2) 24,4
2186
relation 1312662 100 % Mihanović Dol (D205) - Kraljevec - Dubravica - Zaprešić (D225) 26,5
2187
relation 6300013 100 % G. P. Mihanović Dol (gr. R. Slovenije) - Ž2186 0,2
2188
relation 1421462 100 % Ravnice - D205 1,2
2189
relation 1419274 100 % Jalšje (L22041) - Gubaševo (D205) 3,4
2191
relation 1421999 100 % Strmec (L22039) - Vižovlje - Ž2195 5,2
2192
relation 1419482 100 % Žeinci (Ž2195) - Domahovo - Veliko Trgovišće (Ž2195) 4,7
2193
relation 1418569 100 % Jakuševec Zabočki - Ž2161 1,1
2195
relation 1224618 100 % Zabok (D1) - Pavlovec Zabočki - Gubaševo - V. Trgovišće - Luka - Pojatno - Ž2186 22,3
2197
relation 1337456 100 % Hum Zabočki (D24) - Oroslavje (D307) 3,5
2198
relation 1347834 100 % Bedekovčina (D24) - Lepa Ves - D. Stubica (D307) 8,5
2200
relation 1419299 100 % Hruševec - D307 3,1
2201
relation 1419338 100 % Selnica (L22078) - Dubovec - Banščica (Ž2221) 5,0
2202
relation 3955507 100 % Podgrađe - Tugonica (D29) 0,9
2204
relation 1375262 100 % Konjščina (D24) - Sušobreg - Poljanica Bistrička - Marija Bistrica (Ž2221) 8,1
2205
relation 1375263 100 % Konjščina (D24) - Ž2221 6,2
2206
relation 1375270 100 % Ž2205 - Turkovčina 5,0
2207
relation 1417910 100 % Mirkovec (D3) - Bisag - Drašković 4,6
2208
relation 1339449 100 % Gregurovec (Ž3002) - Veliki Raven (D41) 7,1
2209
relation 1323234 100 % Križevci: D22 - N. Tesle - Tomislavova - D22 2,4
2210
relation 1323280 100 % V. Potočec - Križevci (D22) 3,8
2211
relation 1323278 100 % Cubinec (D22) - Poljana Križevačka - Cugovec - Dubrava (D26) 19,9
2212
relation 1337585 100 % Majurec (D41) - Sv. Petar Čvrstec - Zrinski Topolovac (Ž2143) 17,9
2213
relation 1333784 100 % Đurđevac (D2) - Budrovac - Sirova Katalena - Ž2232 12,3
2214
relation 1333678 100 % Đurđevac (Ž2184) - Kalinovac - Ferdinandovac (Ž2185) 11,3
2215
relation 1347248 100 % Sveti Križ (D205) - Lučelnica - Radakovo - Ž2186 12,8
2216
relation 1419371 100 % Oroslavje (Ž2197) - Ž2217 2,7
2217
relation 1284681 100 % Žejinci (Ž2195) - Stubička Slatina - Krušljevo Selo - Stubičke Toplice (Ž2219) 7,7
2218
relation 1298919 100 % Ž2217 - Igrišće 2,5
2219
relation 1284687 100 % Stubičke Toplice (D307) - Pila - Pl. dom Željezničar (Ž1048) 20,0
2220
relation 1284658 100 % Strmec Stubički (Ž2219) - Gornja Bistra - Novaki Bistranski - Ivanec Bistranski (D225) 18,0
2221
relation 1347259 100 % Marija Bistrica (D29) - D. Orešje - Hrastje (D3) 17,0
2222
relation 1419385 100 % D. Stubica (Ž2221) - D. Podgora 2,0
2223
relation 1421533 100 % Modrovac - Ž2221 1,4
2224
relation 1348120 100 % Ž2221 - G. Stubica - Sv. Matej - D29 10,2
2225
relation 1348122 100 % G. Stubica (Ž2224) - Slani Potok 2,2
2226
relation 1348153 100 % Ž2224 - Hum Stubički 1,5
2227
relation 1348163 100 % M. Bistrica (D29) - Podgorje Bistričko 1,6
2228
relation 1323165 100 % Trema (Ž2212) - Dvorište - D22 3,2
2229
relation 1323270 100 % Brezovljani - Sv. Ivan Žabno (D28) 3,0
2230
relation 1340594 100 % Sv. Ivan Žabno (D28) - Cirkvena (Ž2231) 3,2
2231
relation 1340588 100 % Kenđelovec (D28) - Cirkvena - Farkaševac - Sišćani - D43 20,9
2232
relation 1333856 100 % Budančevica (D2) - Suha Katalena - Šandrovac - Bulinac (D28) 27,5
2233
relation 1333862 100 % Ž2232 - Kozarevac 2,9
2234
relation 1333884 100 % Kloštar Podravski (D2) - Dinjevac - Grabrovnica - Ž4002 9,1
2235
relation 1333610 100 % Ž2185 - Podravske Sesvete 3,3
2236
relation 1347311 100 % Virje (D2) - Miholjanec - Donje Zdjelice - Babotok - D43 13,6
2237
relation 1347245 100 % Radakovo (Ž2215) - Luka (Ž2195) 6,2
2238
relation 1340806 100 % D41 - Kloštar Vojakovački (L26085) 2,6
2240
relation 1419392 100 % Lepajci (D1) - D35 1,7
2241
relation 1376763 100 % Ravnice Desinićke (Ž2248) - Goričnica - Kumrovec (D205) 4,0
2242
relation 4660145 100 % Veliki Bukovec - Poznanovec (D24) 2,7
2243
relation 1416314 100 % Klenovnik (Ž2059) - Bitoševje - Žarovnica (Ž2057) 4,3
2244
relation 1417909 100 % Sudovec (Ž2175) - Pofuki - Bisag - Ž2207 8,4
2245
relation 1335474 100 % Gr. R. Slovenije - Vrhovljan - Sveti Martin na Muri (Ž2003) 1,3
2247
relation 1333108 100 % Đurđevac: D2 - Bana Josipa Jelačića - D2 3,7
2248
relation 1348250 100 % Desinić (Ž2151) - V. Horvatska - Tuhelj - D205 16,7
2250
relation 1323238 100 % Turčin (D3) - Varaždinske Toplice (D24) 10,2
2251
relation 1324845 100 % Nedeljanec (D2) - Varaždin (Ž2252) 3,1
2252
relation 1225159 100 % Hrašćica (D2) - Varaždin (D3) 4,2
2253
relation 1335373 100 % Pleškovec (Ž2001) - Frkanovec - Plešivica - Donji Zebanec - Zebanec Selo (Ž2005) 5,7
2254
relation 1335479 100 % G. Mihaljevec (Ž2009) - Dragoslavec Selo - Križopotje - Vučetinec - Rakovica (Ž2001) 8,6