Cs:Česko/III. class roads

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Silnice III. třídy

nezmapované silnice v ČR

Všechny silnice v České republice již byly zmapovány. Tato stránka je tady ponechána pouze z historických a informačních důvodů.

Motivace

Jejich zmapování by nyní mělo být (společně se zmapováním ulic v obcích) pro OSM prioritou. Je potřeba je zmapovat, aby OSM mohla fungovat alespoň jako základní silniční mapa. Bez silnic III. třídy jsou výsledky vyhledávání tras většinou nepoužitelné. Většina lidí nezačne mapovat obec, do které nevede žádná silnice, a většina vesnic leží právě na nějaké silnici III. třídy.

Existuje dostatek zdrojů, které umožňují zmapovat silnice III. třídy z tepla vašeho pokoje (není nutné místo vůbec znát). Pro začátečníka to může být ideální způsob, jak se blíže seznámit s editací OSM.

Zdroje

Ředitelství silnic a dálnic České republiky nám dovolilo používat jejich zdroje pod podmínkou uvedení zdroje. Mezi zdroje ŘSD patří mapy komunikací v jednotlivých krajích, které se hodí pro zjištění třídy a čísla komunikace. Od ŘSD také pochází seznam uzlových bodů, ze kterého byl vytvořen rsdosm, soubor uzlového vedení pro jednotlivé okresy (a to i všech, i těch, které ještě nejsou v OSM).

Pro zakreslení konkrétního vedení se nejvíce hodí ortofotomapa UHULu, na složitějších místech (v obci, v lese, atp.) pak katastrální mapa.

Postup

 • Nejpřínosnější je mapovat silnice systematicky na nějakém území (okres, v trojúhelníku mezi silnicemi vyšších tříd), ale jakákoli nově zmapovaná silnice je samozřejmě velmi vítána.
 • Vyberte si silnici, kterou budete chtít zmapovat, a stáhněte si data pro celou oblast ve které vede.
 • Obkreslete silnici z mapy UHULu, nebo katastrální mapy. Je dobré se průběžně dívat do plánu silnic ŘSD (je dobré si ho zobrazit na druhé obrazovce/počítači, nebo vytisknout).
 • Krátké silnice, které vypadají že nikam nevedou často vedou na nádraží. Čísla silnic III. třídy jsou většinou odvozena od čísel silnic vyšších tříd na kterých začínají/končí. V reálu se používají pouze pro značení mostů a přejezdů, jinak na směrových tabulích číslo silnice III. třídy nenajdete. Pokračuje-li silnice přes hustý les nebo alej, nemusí být na ortofotomapě snadno patrná (použijte katastrální mapu).
 • Zvolte si správné přiblížení. Při přiblíženích nad 100m je možné dělat silnice poměrně rychle, nejjemnější detaily však nebudou zachyceny, přiblížení okolo 50m je už možné zachytit téměř všechny detaily cesty. Přiblížení je nejlepší často měnit (podle situace).
 • Míra generalizace (zjednodušení skutečnosti na modelu) závisí na kvalitě podkladů. Snahou je linií kopírovat těleso komunikace tak, aby uzly ležely na její ose a spojnice uzlů nevybíhali mimo tohoto tělesa (šířka u silnic III. tříd cca 5-12 metrů). Uzly vkládejte na místa, kde silnice tvoří oblouk v rovnoměrných vzdálenostech, a naopak na místa přímých úseků žádné nadbytečné body nevkládejte. Na křižovatky body dávat nemusíte (až z té křižovatky někdo bude silnici chtít vést, stačí použít shift-click), je to ale dobrá příležitost kam bod umístit (nemá cenu dávat bod kousek za/před křižovatku). Podrobnosti ve standardech.
 • Správně otagujte silnici:
key value
highway tertiary
ref xxxxx
source cuzk:km nebo uhul:ortofoto případně cuzk:km;uhul:ortofoto
source:ref rsd_cr
 • Pokud nemáte náladu, tak nemapujte mosty ani jiné podobné věci. V současné době jsou silnice důležitější.

Tipy

 • Doporučuji vám používat JOSM a naučit se v něm využívat klávesové zkratky
  • a, s ,d, z, x pro přepínání módů
  • p pro rozdělení cesty
  • m pro sloučení bodů
  • c pro sjednocení dvou cest
 • Naučte se používat různé modifikátory
  • v přidávacím módu
   • shift-klik pro novou cestu (když kliknete na jinou cestu, vytvoří se bod a začínáte novou cestu odtamtud)
   • ctrl-klik zakáže vytváření bodů na již existujících cestách
   • alt-klik vytvoří přerušení
 • Používejte klávesovou zkratku ctrl-shift-v pro vložení pouze parametrů (můžete tak zkopírovat všechny parametry silnice, a pouze změnit {{Tag|ref}()
 • Používejte doplněk ewms, který automaticky stahuje podkladové mapy. Přestože jde o vývojovou verzi, je dobře použitelný s UHULem i katastrální mapou.

Silnice se v zimě neudržuje

Silnice, které se v zimě neudržují se označí tagem winter_service=no. Seznam neudržovaných silnic zveřejňuje každý kraj zvlášť. V krajině mohou, ale také nemusí být, tyto úseky označené dopravní značkou.

V roce 2016 jsem označil všechny silnice v jihomoravském kraji dle http://www.susjmk.cz/wpimages/other/art60/neudrzovane2015.pdf (lokální kopie) -- msuchy