WikiProject Germany/Landesstraßen/Baden-Württemberg 3

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Landesstraßen in Baden-Württemberg (L 400 - L 599)

Übersicht: WikiProject_Germany/Landesstraßen/Baden-Württemberg

L 400 - L 449

Name Relation Status Überprüft von Bemerkungen
L 401 relation 103907
L 404 relation 103900
L 405 relation 103344
L 406 relation 103356
L 407
L 408 relation 173862
L 409 relation 103354
L 410 relation 101493
L 412 relation 102155
L 413 relation 102154
L 415 relation 101206
L 415b relation 222982
L 419 relation 102156
L 420 relation 173863
L 422 relation 102157
L 423 relation 102160
L 429 relation 173864
L 431 relation 173865
L 432 relation 103855
L 433 relation 102146
L 433a relation 173866
L 434 relation 102151
L 435 relation 102147
L 438 relation 103858
L 438a relation 31044
L 440 relation 102143
L 442 relation 59963
L 443 relation 173867
L 448 relation 173868
L 449 relation 173869

L 450 - L 499

Name Relation Status Überprüft von Bemerkungen
L 453 relation 147501
L 455 relation 147503
L 456 relation 147505
L 459 relation 147506
L 460 relation 103343

L 500 - L 549

Name Relation Status Überprüft von Bemerkungen
L 504 relation 173884
L 506 relation 173885
L 507 relation 173886
L 508 relation 173887 Road (3/4) Uboot 14:09, 21 November 2009 (UTC)
L 511 relation 173888
L 512 relation 147519
L 513 relation 147518
L 514 relation 147517
L 515 relation 147513
L 518 relation 147512
L 519 relation 104414
L 520 relation 145852
L 520a
L 521 relation 104409
L 522 relation 145853
L 523 relation 173889
L 524 relation 173890
L 525 relation 173891
L 526 relation 104917
L 527 relation 173892
L 528 relation 173893
L 529 relation 173894
L 530 relation 173895
L 531 relation 173896
L 532 relation 222983
L 534 relation 173897
L 535 relation 173898
L 536 relation 173899
L 541 relation 173928
L 542 relation 173929
L 543 relation 2365
L 543a relation 173930
L 544 relation 173931
L 546 relation 173932
L 547 relation 173933
L 549 relation 173934

L 550 - L 599

Name Relation Status Überprüft von Bemerkungen
L 550 relation 173935
L 551 relation 173936
L 552 relation 173937
L 553 relation 173938
L 554 relation 173939
L 555 relation 107127
L 556 relation 145826
L 558 relation 104508
L 559 relation 145828
L 560 relation 104506
L 561 relation 145830
L 562 relation 173972
L 563 relation 173973
L 564 relation 173974
L 565 relation 173975
L 566 relation 173976
L 570 relation 149494
L 571 relation 104074
L 571a relation 173977
L 572 relation 103909
L 573 relation 124671
L 574 relation 86711
L 575 relation 173978
L 577 relation 173979
L 578 relation 173980
L 579 relation 222985
L 582 relation 173981
L 583 relation 104415
L 584 relation 173982
L 585 relation 174033
L 586 relation 174034
L 587 relation 174035
L 588 relation 174036
L 589 relation 174037
L 590 relation 174040
L 592 relation 174041
L 593 relation 174042
L 594 relation 174043
L 594a relation 174044
L 595 relation 174045
L 597 relation 174046
L 598 relation 174047
L 599 relation 174048