WikiProject Norway/Kommunegrenser

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Norske kommunegrenser og fylkesgrenser er del av matrikkelen som er eigd av Statens kartverk. Gustavf har ei sak gåande på om kartverket har lov å ta lisens på kommunegrensene. Sjå http://www.frigeonorge.net/ for meir informasjon. I mellomtida kan me bruke kartverket sitt N5000-kart som er fritt til å lage oss eit grovt bilde av kommunegrensene, jf. [[1]].

Rettleiing

Denne seksjonen beskriv korleis du skal teikne kommunegrenser frå N5000 ved hjelp av JOSM og WMS.

 1. Opne Preferences → WMS
 2. Legg til ein ny tenar som heiter N5000 med adresse http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kartdata2?version=1.1.1&service=WMS&request=GetMap&format=image/png&transarant=true&STYLE=default&layers=N5000AdministrativeGrenser,N5000Fylkesnavn,N5000Tettstedsnavn&
 3. Zoom ut til 17 km og vel WMS/N5000. Du vil no få fram kommunegrensene, fylkesnamna og nokre tettstader
 4. Dersom kommunen har nabokommunar som allereie er lagde inn i OSM, må du laste ned desse grensene
 5. Del opp grensene til nabokommunane dersom dette er nødvendig, slik at vegen ikkje er grense mellom meir enn to kommunar
 6. Lag nye vegar ved å gå i modus for nodeteikning og teikn opp grensene som manglar
 7. Set taggane (source=Statens kartverk N5000, boundary=administrative, admin_level=7) på dei nye vegane (Hugs admin_level=4 på fylkesgrenser)
 8. Merk alle vegane som utgjer grensene til kommunen
 9. Lag ein ny relasjon og legg til alle vegane. Sjå til at vegane er sirkulære, eller byt ev. om på vegane
 10. Set taggane til relasjonen til (type=boundary, boundary=administrative, admin_level=7, name=*)
 11. Last opp til OSM og rediger denne tabellen:

Fylkesstatus

Fnr Fylke Ant. komm. Grense Kommunene Status
01 Østfold 18 Relation 406060 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 406090 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
02 Akershus 22 Relation 406106 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 406138 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
03 Oslo 1 Relation 406091 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 2775550 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
04 Hedmark 22 Relation 412436 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 412548 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
05 Oppland 26 Relation 412377 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 412433 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
06 Buskerud 21 Relation 412297 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 412365 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
07 Vestfold 14 Relation 404589 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 406620 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
08 Telemark 18 Relation 405156 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 407361 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
09 Aust-Agder 15 Relation 406015 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 406039 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
10 Vest-Agder 15 Relation 405929 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 405988 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
11 Rogaland 26 Relation 405836 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 405846 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
12 Hordaland 33 Relation 404144 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 407360 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
14 Sogn og Fjordane 26 Relation 407787 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 409088 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
15 Møre og Romsdal 36 Relation 406868 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 406869 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
16 Sør-Trøndelag 25 Relation 406567 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 407312 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
17 Nord-Trøndelag 24 Relation 406621 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 407311 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
18 Nordland 44 Relation 408105 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 408224 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
19 Troms 25 Relation 407717 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 407773 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
20 Finnmark 19 Relation 406389 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 406661 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%
Totalt 430 Relation 1059668 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Relation 412437 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100%

Holder på å snekre sammen en liten "kommunerapport" her: http://gorm.cc/osm/grenser.php http://gorm.cc/epab/kommuner.php. Oppdateres når jeg gidder... Gorm

Hvilket datasett er best her: Way 28533935 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML); CIA Worldbank eller N5000?

N5000. Er det tvil om kva datasett som er best så hugs at N5000 har høgare kvalitet, men dårlegare oppløysing. Det betyr at dersom det er strid om kvar grensa går har N5000 rett, men dersom det er tvil om kor detaljert grensa er har N5000 feil. --Gnonthgol 08:35, 14 February 2010 (UTC)

WikiProject Norway/Kommunegrenser/Kommunestatus (Enkelere tilgang via Fylkestabellen over)