Poland/Propozycje do renderowania

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Strona zawiera listę elementów które warto uwzględnić w wyższym zoom level (zoom level 20 - skala 1:500)

Użycie

w polu "Grupa" wpisujemy nazwę grupy zbliżoną do nazw w Category:Features
w polu "Użytkownicy" wpisujemy ~~~, co reprezentuje nazwę użytkownika.
w polu "Data" wpisujemy datę dodania informacji w formie sformatowaniej.
w polu "Załatwione" wpisujemy szablon {{yes}}, lub {{no}}

Drogi

Grupa
Komentarz Rendering Użytkownik
Data
Załatwione
przejścia dla pieszych
chodniki
ulice

Indoor mapping

Grupa
Komentarz Rendering Użytkownik
Data
Załatwione
schody
windy
ściany budynków
wejścia (entrance=yes|exit|emergency itd..)
nazwy pomieszczeń
piętra budynków

Cmentarze

Grupa
Komentarz Rendering Użytkownik
Data
Załatwione
<nazwa podgrupy>

3D

Grupa
Komentarz Rendering Użytkownik
Data
Załatwione
<nazwa podgrupy>

Budynki

Grupa
Komentarz Rendering Użytkownik
Data
Załatwione
tekstury z fotografii
dachy (patrz Kendzi 3D)

Mury

Grupa
Komentarz Rendering Użytkownik
Data
Załatwione
elementy typu barrier=<value>

Dalsze propozycje

Grupa
Komentarz Rendering Użytkownik
Data
Załatwione
<nazwa podgrupy>