WikiProject Sweden/Falköping

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Falköping, Västra Götalands län

Latitud : 58.17, Longitud : 13.55
Se kartan över Falköping
Redigera kartan
Externa länkar:
Använd denna mall för din stad

Falköping är en större stad i Västra Götalands län på latitud 58.17, longitud 13.55.

OpenStreetMap images (and underlying map data) are freely available under the OpenStreetMap License.

Status

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.
Tätort Status Noteringar Kartlagd av / Kontrollerad av
Falköping Labelled (3/4)Car (3/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Public (2/4)Fuel (3/4)Restaurant (3/4)Tourist (2/4)Nature (3/4)House numbers (3/4)Transport (2/4) Leojth
Stenstorp Labelled (3/4)Car (3/4)Bike (1/4)Foot (0/4)Public (2/4)Fuel (3/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (3/4)House numbers (1/4)Transport (2/4) Leojth
Floby Labelled (3/4)Car (3/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Public (2/4)Fuel (3/4)Restaurant (2/4)Tourist (0/4)Nature (3/4)House numbers (3/4)Transport (2/4) Leojth
Kinnarp-Slutarp Labelled (3/4)Car (3/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Public (1/4)Fuel (0/4)Restaurant (1/4)Tourist (0/4)Nature (3/4)House numbers (1/4)Transport (0/4) Leojth
Åsarp Labelled (3/4)Car (3/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Public (1/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (3/4)House numbers (1/4)Transport (0/4) Leojth
Vartofta Labelled (3/4)Car (3/4)Bike (0/4)Foot (1/4)Public (1/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (3/4)House numbers (3/4)Transport (0/4) Leojth
Torbjörntorp Labelled (3/4)Car (3/4)Bike (3/4)Foot (3/4)Public (3/4)Fuel (X/4)Restaurant (X/4)Tourist (X/4)Nature (3/4)House numbers (3/4)Transport (3/4) Leojth
Gudhem Labelled (3/4)Car (3/4)Bike (3/4)Foot (3/4)Public (3/4)Fuel (3/4)Restaurant (X/4)Tourist (3/4)Nature (3/4)House numbers (3/4)Transport (3/4) Leojth
Odensberg Labelled (3/4)Car (3/4)Bike (3/4)Foot (3/4)Public (3/4)Fuel (0/4)Restaurant (X/4)Tourist (3/4)Nature (3/4)House numbers (3/4)Transport (3/4) Leojth
Kättilstorp Labelled (3/4)Car (3/4)Bike (2/4)Foot (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (3/4)House numbers (0/4)Transport (0/4) Leojth

Rivers, lakes, canals

 • ...

Neigbourhood cities

 • ...

Mapper meetings

 • ...

Bus routes