WikiProject Sweden/Kristianstad regional cycle network

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Cykelturer i Kristianstad kommun

http://www.turism.kristianstad.se/cykelturer


Cykelturer

Tur Namn Täckning km (Kommun) km (OSM) kommentar
1 Relation Råbelövssjön runt (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % 22 km 23.5 km
2 Relation Förbi sjöarna i norr (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % 55 km 46.8 km Sträcka diffar. Osäker om turen överlappar "Råbelövssjön runt" vid östra sidan om Råbelövssjön eller ej.
3 Relation Längs Hammarsjön och havet (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % 65 km 107.8 km Varför skillnaden?
4 Relation Genom Linderödsåsens skogar (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % 58 km 55.6 km

Övriga cykelleder (på banvall)

Tur Namn Täckning km (Kommun) km (OSM) Kommentar
1 Relation not defined yet for Kristianstad - Immeln 0 % 25 km
2 Relation not defined yet for Kristianstad - Hörby 0 % 42 km
3 Relation not defined yet for Kristianstad - Maglehem 0 % 36 km

Relationer

Key Value Kommentar
type route
route bicycle
network lcn
name Cykelturer i Kristianstads kommun (stråkets namn) Namnet på stråket anges aldrig på någon skyltning och är mindre relevant för den vanlige användaren. Därför anges det endast inom parentes.
ref Cykelturer i Kristianstads kommun


Äldre (ej aktuella): http://asp.kristianstad.se/cykla/cykelturer/